Contents tagged with "industriklivet"

 • IF Metall: 2,9 miljarder till industriklivet – men mer krävs för att lösa klimatutmaningen


  Regeringen presenterar klimatsatsning

  Regeringen vill utöka satsningen på Industriklivet, för att minska industrins klimatpåverkan. Det är ett välkommet besked och helt i linje med IF Metalls krav på politiken för att främja en klimatneutral industri.

  -  Regeringens förslag är ett steg i rätt riktning och en viktig signal om att Industriklivet ska permanentas och byggas ut, precis … Read More

 • Säkra Industriklivet över mandatperioderna


  Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Industriklivet skapar förutsättningar, men långsiktigheten måste säkras, menar Jernkontoret.

  Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå målet krävs ambitiösa åtaganden från alla samhällsaktörer, men också samverkan mellan politiken och den svenska industrin och mellan aktörer över industrigränserna. Industriklivet skapar förutsättningar för en hållbar omställningen, stödet är långsiktigt och vä … Read More

 • Regeringens storsatsning: 37 åtgärder för svensk industri som vänder hem


  Robotlyft för små och medelstora industriföretag, kompetenssatsningar och testcenter för elfordon är några av satsningarna som ska skapa investeringar och jobb i svensk industri.

  Regeringen har genom nyindustrialiseringsstrategin Smart industri tagit ett helhetsgrepp för att främja industrins utveckling i Sverige. Nu lanserar regeringen en andra handlingsplan med nya satsningar på robotik såväl som en klimatsmart basindustri - 37 nya åtgärder för en svensk industri som vänder hem.

  – Sverige ska vara världsledande inom … Read More

 • Positiva industrisatsningar i höstbudgeten


  − Vi är mycket positiva till Industriklivet, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

  Industriklivet är en välkommen satsning för att stålindustrin ska kunna bli fossilfri, dock riskerar vissa punktskatter att försämra industrins långsiktiga konkurrenskraft. På onsdagen presenterade regeringen sin höstbudget, som bland annat innehåller satsningar på miljö och klimat för att Sverige ska bli fossilfritt.

  − Vi är mycket positiva till … Read More

 • Regeringen satsar miljardbelopp på svensk industri


  300 miljoner kronor varje år mellan 2018 - 2040 är en långsiktig satsning från regeringen som ska minska industrins utsläpp av växthusgaser.

  Regeringen har lanserat Industriklivet – en långsiktig satsning för att förbereda den svenska industrin inför framtiden. 300 miljoner kronor per år satsas mellan 2018 - 2040 för att stödja svensk industri i omställningen mot noll-utsläpp av växthusgaser.

  Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045, det … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT