Contents tagged with "hållbarhet"

 • Stålindustrin positiv till energiministerns initiativ - Nationell elektrifieringsstrategi nödvändig


  Stålindustrins elbehov är mycket stort.

  När energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman igår bjöd in till ett första möte med samhällets olika elförbrukande aktörer presenterade Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, basindustrins behov, nyckelfrågor och bidrag till arbetet för en snabb och ändamålsenlig elektrifiering av Sverige.

  Jernkontoret och den svenska stålindustrin är mycket … Read More

 • Stena Recycling startar cirkulär konsultverksamhet


  Världen står inför ett paradigmskifte för hur vi nyttjar jordens resurser.

  Stena Recycling, breddar erbjudandet och startar tjänsteverksamhet under namnet Stena Circular Consulting. Inriktningen är att stödja företag i deras utveckling mot hållbara och cirkulära lösningar som ger både miljö- och affärsvärde.

  Allt pekar på att cirkularitet kommer att bli en nyckelfråga för tillverkande industrier och andra företag … Read More

 • Han driver Welands lyckade återvinningsarbete


  Skrothantering är en stor del av Welands arbete med återvinning.

  Jonas Holmgren är miljö- och certifieringsansvarig på Weland AB. Han arbetar med Welandkoncernens miljö- och certifieringsarbete sedan tretton år tillbaka. Ansvarsområdet är brett och innefattar allt från miljö, arbetsmiljö- och kvalitet. Jonas jobbar även med produktmärkning, ett bra sätt att kommunicera med kunden och gå i god för att Weland som … Read More

 • Delta i den första digitala BMW Group Dialogue - hållbarhet i leverantörskedjan


  Underleverantörernas agerande har stor inverkan på biltillverkarens hållbarhetsmål. Den 6 oktober bjuder BMW därför in till digital konferens.

  BMW Groups intressenters beslut och handlingar har en avgörande inverkan på företagets framgång och hur man kan möta sina högt ställda hållbarhetsmål. Därför har BMW Group en löpande dialog kring hållbarhetsfrågor med intressenter på relevanta marknader.

  I år görs detta digitalt genom “BMW Group Dialogue: Jorden runt på 24 timmar”, den 5-6 … Read More

 • Nu blir världens mest hållbara raffinaderi mer hållbart


  Ska minska Sveriges utsläpp med över 2,4 miljoner ton koldioxid enligt beräkningar.

  2024 planerar Preem att upprätta Sveriges största produktionsanläggning för förnybar diesel och biojet. Nu presenteras nya detaljer kring anläggningen, som beräknas bidra till att minska Sveriges utsläpp med över 2,4 miljoner ton koldioxid.

  I över ett decennium har Preem producerat förnybar diesel och bensin vid raffinaderiet i Göteborg, och har … Read More

 • Höstens viktigaste seminarium


  För att nå miljömålen och en omställning till cirkulär ekonomi måste vi ändra våra konsumtionsmönster.

  År 2013 presenterade EU-kommissionen ett initiativ för att möta ökat utbud och efterfrågan på miljöanpassade produkter, det gick under namnet Single Market for Green Products Initiative. Inom ramen för initiativet presenterades bland annat miljöavtryck, Product/Organisation Environmental Footprint, i ett livscykelperspektiv, en metod för att mäta … Read More

 • Scania stoppar verksamheten


  Ger anställda vidareutbildning inom hållbarhet

  För att uttrycka stöd i kampen mot klimatförändringar och för att nå målet med Parisavtalet anordnar Scania en Climate Day. Fokus kommer att vara på att vidareutbilda anställa inom hållbarhet.

  − Vi har arbetat målmedvetet med hållbarhet eftersom det på ett genomgående sätt påverkar våra produkter, vår tillverkning och sättet som vi gör affärer på, … Read More

 • Proton: Vi vill göra svenska företag mer hållbara


  Ytbehandlingsindustrin kan tyckas vara en relativt liten bransch i svenska mått mätt. Men tänk då på att komponenter som inte håller på grund av korrosionsproblem i Sverige, kostar ca 3 % av BNP.

  I stort sett har alla funktionella produkter oavsett bransch har någon form av ytbeläggning med syfte att skydda produkten mot yttre omständigheter. Det kan vara alltifrån hur en yta ska se ut, till hur mycket den ska tåla vid olika typer av klimat med tanke på årstid eller var i världen produkten används. Den totala affären för ytbehandling ( … Read More

 • Svensktillverkad bromsskiva från Floby högintressant för fordonsindustrin


  "Det är inte många som pratar om att bromssystemet faktiskt genererar mer partikelutsläpp från fordonet än förbränningsmotorn," menar Adam Thomas, utvecklingsingenjör.

  21-23 maj hölls mässan EuroBrake 2019, i Dresden, Tyskland. Under mässan nylanserade det svenska företaget Automotive Components Floby sin produkt SiCA Light – en bromsskiva i aluminium som är partikelförstärkt med kiselkarbider.

  – Bromsskivan ersätter de traditionella skivorna i gjutjärn, de släpper ut mindre skadliga partiklar och håller längre … Read More

 • Proton Technology vill göra svenska företag mer hållbara


  Att ha rätt kunskap kring ytor och ytbehandling ger inte bara ekonomiska fördelar utan även hållbara produkter.

  Ytbehandlingsindustrin kan tyckas vara en relativt liten bransch i svenska mått mätt. Men tänk då på att komponenter som inte håller på grund av korrosionsproblem i Sverige, kostar ca 3 % av BNP. I stort sätt har alla funktionella produkter oavsett bransch har någon form av ytbeläggning med syfte att skydda produkten mot yttre omständigheter.

  Det … Read More


 • Nov 26, 2020

  Industrins reformagenda överlämnad

  Nyheter 12 reformpunkter överlämnade till näringsminister Ibrahim Baylan - så ska Sverige senast år 2025 rankas som ett av världens fem mest konkurrenskraftiga länder.
  23
 • Nov 26, 2020

  Fler stora exportföretag ser en ljusning

  Nyheter De stora exportföretagen visar på en stark återhämtning och det finns gott om kapital på marknaden, säger Jens Hedar på Svensk Exportkredit.
  0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT