Contents tagged with "gruvindustri"

 • Epiroc vinner order värd 135 miljoner


  Utrustningen ska expandera gruva till chilenska Codelco, som är världens största kopparproducent.

  Epiroc har vunnit en betydande order från byggkoncernen Züblin International GmbH Chile Spa för utrustning som kommer att användas för att expandera El Teniente-gruvan i Chile.

  Züblin International GmbH Chile har beställt flera borriggar och lastare för användning i den underjordiska koppargruvan El Teniente i centrala Chile. Epirocs toppmoderna … Read More

 • Epiroc avyttrar produktlinje


  Ett 40-tal medarbetare i Epiroc arbetar med denna produktlinje och kommer att följa med verksamheten.

  Epiroc har tecknat avtal om att avyttra sin produktlinje för geotekniska förbrukningsvaror, en del av Epirocs division Rock Drilling Tools. 

  -Vi har hittat ett bättre hem för denna verksamhet, som vi har definierat som en icke strategisk kärnverksamhet för oss, säger Helena Hedblom, Epirocs Gruv- och Infrastrukturchef. Vi tror på en bra framtid fö … Read More

 • Boliden satsar på vindkraft


  Har tecknat ett långsiktigt elförsörjningsavtal med ett företag inom vindkraftsutveckling, vilket innebär utökad produktion av fossilfri el i både Finland och Sverige.

  Avtalet innebär också att Bolidens energiförsörjning fortsatt säkerställs till konkurrenskraftiga villkor. 

  – Överenskommelsen innebär att vi får en ökad långsiktighet i vår energiförsörjning. Parallellt är det naturligtvis positivt att bidra till ökad produktion av fossilfri energi i närheten av våra anläggningar, speciellt då … Read More

 • Minskat resultat för Boliden


  Lägre halter jämfört med föregående år.

  Stabil produktion i både Gruvor och Smältverk präglade Bolidens första kvartal. Försäljningsintäkterna i perioden var 13 047 (13 331) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 2 048 (2 724) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick till -323 (1 431) MSEK, bland annat till följd av lägre resultat och högre investeringar.

  - Hög … Read More

 • Stark inledning för LKAB


  Ökar omsättningen med drygt en miljard i första kvartalet.

  LKAB inleder 2019 med ökad omsättning och ett förbättrat resultat, främst till följd av fortsatt höga järnmalmspriser och en stark dollar. Att optimera produktionen, öka volymerna och stärka konkurrenskraften är fortsatt prioriterat. Arbetet med ett långsiktigt hållbart LKAB fortlöper genom utökad prospektering, framdrift i utvecklingsprogrammen … Read More

 • Sandvik förvärvar amerikanskt bolag


  Stärker erbjudandet inom trådlös uppkoppling i gruvor.

  Sandvik förvärvar privatägda Newtrax, en leverantör av ledande teknologi för trådlösa uppkopplingar avsedda för övervakning som skapar bättre förståelse kring gruvdrift under jord, inklusive människor, maskiner och miljö.

  − Genom att inkludera Newtrax i Sandvik-familjen stärker vi ytterligare vår ledande position inom automation och … Read More

 • Att utvinna metall och industrimineral ur samma gruva skulle minska avfallet och öka den ekonomiska nyttan


  I ett projekt undersöker forskare vid Luleå tekniska universitet de geologiska förutsättningarna att bredda brytningen i befintliga gruvområden.

  – Det är helt klart realistiskt – förutsättningarna finns. I Bergslagen skulle det potentiellt gå att bryta industrikalk och sulfidmalmer i samma gruvområde, säger Nils Jansson, forskare i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet och ledare för projektet VectOre, som sker i nära samarbete med metall- och industrimineralindustrin.

  I Sverige – … Read More

 • Gruvbolaget LKAB redovisar starkt kvartal


  Förbättrat rörelseresultat trots produktionsbortfall.

  Marknadsvillkoren var fortsatt goda under det sista kvartalet 2018 med en stark efterfrågan på högförädlade järnmalmsprodukter och en gynnsam dollarkurs. Trots att pelletsverket i Svappavaara var ur drift under hela kvartalet redovisar LKAB ett förbättrat rörelseresultat såväl för kvartalet som för helåret. 

  Nettoomsättningen ökade i fjärde … Read More

 • Starkt år för Boliden


  Lägre halter och lägre metallpriser pressade dock resultatet.

  Bolidens försäljningsintäkter för det fjärde kvartalet 2018 var 12 543 (13 619) MSEK och rörelseresultatet 2 093 (3 091) MSEK. För helåret uppgick försäljningen till 52 454 (49 531) MSEK och rörelseresultatet var 9 004 (9 015) MSEK.

  -Stabil produktion inom båda våra affärsområden karakteriserar avslutningen av ett starkt år. Jämfört med samma … Read More

 • Kontraktstillverkaren tecknar tillverkningsavtal med Epiroc


  Avtalet är flerårigt.

  HANZA Holding AB (publ) har tecknat ett globalt tillverkningsavtal med Epiroc avseende leveranser av monterad mekanik och delsystem till företagets gruvmaskiner. 

  – Epiroc har lanserat ett omfattande hållbarhetsarbete för att bidra till minskad global miljöpåverkan, HANZAs affärsmodell med tillverkningskluster som kan producera kompletta system … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT