Contents tagged with "Gränges"

 • Gränges åtgärder i coronakrisen bidrog till stark kassa


  Kostnadsminskningsåtgärder förväntas även ha en positiv påverkan på lönsamheten i det tredje kvartalet.

  Kommentarer från VD Johan Menckel:

  Fortsatt fokus på åtgärder för att mildra effekterna av covid-19 bidrog till en stark kassagenerering

  Extraordinära marknadsförutsättningar Covid-19-pandemin och de extraordinära åtgärder som regeringar och myndigheter vidtagit för att minska smittspridningen av viruset ledde till en avsevärt minskad efterfrå … Read More

 • Gränges stärker koncernens ledningsgrupp


  Genom denna förändring får vi en väl sammansatt ledning för koncernen, säger Gränges vd.

  Sedan börsnoteringen av Gränges aktie 2014 har Gränges mer än fördubblat försäljningsvolymen och vinsten samt genererat tillväxt över branschgenomsnittet, drivet av tekniskt avancerade produkter, innovation, framgångsrika förvärv och ett starkt fokus på hållbarhet.

  Som ett led i Gränges fortsatta hållbara och lönsamma tillväxt har beslut fattats … Read More

 • Gränges avslutar alla temporära anställningar


  Från och med måndag gäller reducerad arbetstid för samtliga anställda i Sverige.

   Utbrottet av coronaviruset, Covid-19, och de extraordinära åtgärder och rekommendationer som myndigheter och regeringar har vidtagit för att minska smittspridningen, har väsentligt påverkat marknadsförhållanden och verksamhetsförutsättningar på de marknader där Gränges verkar. Det skriver företaget i ett pressmeddelande på torsdagkvällen. … Read More

 • Minskade volymer för Gränges


  "Utmanande marknadsförhållanden" skriver bolaget som räknar med fortsatta volymminskningar i första kvartalet 2020.

  Det fjärde kvartalet avslutade ett utmanande år för Gränges där de svaga marknadsförutsättningar som rådde under årets första tre kvartal fortsatte. Lägre efterfrågan från slutkundsmarknader i kombination med fortsatta lagerreduktioner i Europa och Amerika resulterade i att försäljningsvolymen minskade med 11 procent till 77,9 kton.

  Nettoomsä … Read More

 • Gränges gör miljardförvärv


  Gränges breddar erbjudandet till framtidens fordonsindustri.

  Gränges har ingått ett avtal om att förvärva polska Aluminium Konin av Boryszew Group, för 2,3 miljarder SEK, på skuldfri basis. I samband med Transaktionen avser Gränges att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om totalt cirka 2 miljarder SEK (företrädesemission). Det framgår av ett pressmeddelande. 

  Aluminium … Read More

 • Gränges effektiviserar Europaverksamheten


  Plockar bort 22 tjänster i Sverige.

  Som ett led i Gränges Europas effektiviseringsarbete har beslut fattats om organisationsförändringar i den svenska verksamheten. Den nya organisationen syftar till att stärka Gränges Europas kunderbjudande, kostnadseffektivitet och långsiktiga konkurrenskraft. I samband med omorganisationen kommer neddragningar att göras med upp till 22 tjänster … Read More

 • Produktionsstörningar hos Gränges


  Den reducerade produktionskapaciteten i juli och augusti kommer att påverka försäljningen i tredje kvartalet.

   Gränges har under juli och augusti haft temporära produktionsstörningar i fabrikerna i Huntingdon och Salisbury i USA. Produktionsstörningarna har påverkat de redan högt utnyttjade valsverken och resulterat i reducerad produktionskapacitet och lägre försäljningsvolym. De specifika problem som orsakat störningarna är lösta. För det tredje … Read More

 • Lägre efterfrågan för Gränges


  Den globala fordonsproduktionen är en anledning och förväntas att fortsätta att vara svag under resten av 2019

  Kommentarer från VD Johan Menckel:

  De svagare marknadsförutsättningarna som vi såg i första kvartalet fortsatte under andra kvartalet 2019. Lägre efterfrågan på marknaden resulterade i att försäljningsvolymen minskade med 6 procent till 92.9 kton. Det justerade rörelseresultatet minskade med 44 MSEK och uppgick till 257 MSEK, och inkluderade … Read More

 • Gränges: Stabilt och avslutar ett nytt rekordår


  Under 2019 kommer vi att fortsätta arbeta aktivt med innovation och ett mer hållbart kunderbjudande

  Kommentarer från VD Johan Menckel:

  Stabilt kvartal trots avmattning på marknadenUnder fjärde kvartalet fortsatte försäljning, lönsamhet och kassaflöde att förbättras vilket bidrog till att helåret 2018 blev ännu ett rekordår för Gränges. Försäljningsvolymen steg med 1 procent till 87,4 kton under kvartalet och det justerade rörelseresultatet ö … Read More

 • Gränges förväntas en stabil tillväxt


  Fortsatt god utveckling i fordonsindustrin ger fina utsikter för året

  VD Johan Menckel kommenterar rapporten:

  Gränges har fortsatt att utvecklas väl under andra kvartalet 2018. Försäljningsvolymen uppgick till 99,1 kton, vilket var något högre än i fjol och i linje med förväntningarna. Det justerade rörelseresultatet ökade till 301 MSEK, och inkluderar kostnader om 27 MSEK relaterade till de amerikanska straff- … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT