Contents tagged with "fästelement"

 • Bulten inviger 25-miljonersatsning i Kina


  Den nya fabriken innebär att Bulten blir en av få fästelementsleverantörer i Kina som kontrollerar alla tillverkningsstegen i egen fabrik.

  Bulten har invigt sin nya fabrik i Tianjin för produktion av högkvalitativa fästelement till fordonsindustrin i Kina. I och med etableringen av den nya verksamheten har Bulten stärkt sin position som internationell leverantör av fästelementslösningar samt skapat mycket goda förutsättningar för att hantera framtida tillväxt i Kina.

  -Bulten växer … Read More

 • Mångmiljonkontrakt till Bulten


  Avser leveranser till ett nytt fordonsprogram hos en betydande europeisk fordonstillverkare.

  Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till ett nytt fordonsprogram hos en betydande europeisk fordonstillverkare. Kontraktet värderas till cirka 13 miljoner euro per år i full takt. Start av leveranser förväntas ske i november 2019 och löper över en period om tre år, och har därefter potential att sträcka sig … Read More

 • Prestigekontrakt till Bulten


  Kunden är en europeisk biltillverkare och kontraktets värde uppgår till nära 20 miljoner kronor per år i 7 år.

  Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för drivlina till elbil med en betydande europeisk fordonstillverkare. Kontraktet uppgår initialt till cirka 2 miljoner EUR per år och sträcker sig över 7 år.

  -Detta prestigefulla kontrakt positionerar Bulten i framkant inom utveckling av fästelement till marknaden för elektriska fordon, en marknad … Read More

 • Familjeföretaget anställer och omorganiserar


  "Det är tryck på marknaden just nu"

  I takt med ökad försäljning och större volymer på lagret har Mekom under en tid sett behovet att förstärka personalresurserna. Därför anställer man nu personal för att säkerställa fortsatt hög service och leveranssäkerhet.

  Det är främst roller kring lager och säljorganisation som omorganisationen skett, samt en nyanställning. Och de nya … Read More

 • Ska bli branschens mest kostnadseffektiva producent av fästelement


  Bygger en ny anläggning i Polen för 177 miljoner.

  Bulten AB (publ) har fattat beslut om att investera cirka 80.5 miljoner PLN (cirka 177 miljoner SEK) i en ny strategisk viktig produktions- och logistikanläggning i Polen för att möta framtida tillväxt. Etableringen, som är villkorad av att erforderliga tillstånd erhålls, påbörjas under 2017 och produktionsstart beräknas ske under första halvåret 2 … Read More

 • Bulten gör stark rapport


  Stark orderingång och nya betydande kontrakt tecknade.

  ANDRA KVARTALET

  Nettoomsättningen uppgick till 708 (686) MSEK, en ökning med 3,0% jämfört med samma period föregående år.

  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 57 (54) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 7,9 (7,8)%.

  Resultat efter skatt uppgick till 39 (39) MSEK.

  Orderingången uppgick till 765 (672) MSEK, en ökning med 13,9% jämfö … Read More

 • Bulten fortsätter att vinna nya kontrakt


  Bulten fortsätter vinna FSP-kontrakt och har tecknat ny affär till ett årligt värde om cirka 30 MEUR

  Bulten har tecknat ett nytt fullservicekontrakt för att leverera fästelement till en betydande fordonstillverkare. Det årliga värdet uppgår till cirka 30 MEUR och skapar en stark relation till kunden under de kommande åren.

  “Genom kontraktet stärker Bulten sin relation till en global kund. Detta är ett kontrakt där Bulten har och kommer att fortsä … Read More

 • Bulten får viktigt kontrakt med fordonstillverkare


  Bulten tecknar strategiskt viktigt kontrakt med en betydande fordonstillverkare i USA, ett genombrott på den amerikanska marknaden.

  Bulten har genom sitt joint venture-bolag Ram-Bul i USA tecknat ett kontrakt för att leverera fästelement till en betydande fordonstillverkare. Det totala årliga värdet uppgår till cirka 5,5 miljoner USD, med leveransvärde motsvarande 5 miljoner USD till Bulten och 0,5 miljoner USD till Ramco. Leveranserna sträcker sig över ett antal år med start … Read More

 • Bulten etablerar sig i USA


  Bulten bildar joint venture med Ramco för fästelementslösningar till den nordamerikanska marknaden

  Bulten AB (publ) (Bulten), en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin, och den nordamerikanska leverantören av fästelement Ramco Specialties Inc. (Ramco) tillkännager idag att man har tecknat avtal om att bilda ett joint venture-bolag ägt till lika delar (50/50) med syfte att distribuera fästelement … Read More

 • Bulten förstärker koncernledningen och inrättar ny marknads och säljorganisation


  Bulten AB (publ) tillkännager idag att bolaget från och med den 1 januari 2017 förstärker koncernledningen med ytterligare en medlem och inrättar en ny global marknads- och säljorganisation för att främja fortsatt lönsam tillväxt och den långsiktiga strategin. Organisationen för global marknad och försäljning kommer att delas in i regionerna öst och väst.

  ”Vi fortsätter att prioritera lönsam tillväxt och främja vår strategi genom att inrätta en ny organisation och utökar vår koncernledning med en mycket erfaren kollega för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att fortsätta växa inom den globala fordonsindustrin”, säger Tommy Andersson, VD och koncernchef, Bulten.

  Ny position i … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT