Contents tagged with "emission"

 • Orderingången lyfter för Saab


  Men försvarsföretaget redovisar förlust i rörelsen. 850 får lämna och företaget planerar en företrädesemission om 6 miljarder kronor.

  Saabs omsättning steg till 6 419 (6 158) miljoner kronor i tredje kvartalet. Orderingången steg till 4 519 miljoner kronor, från 3 701 miljoner kronor motsvarande period 2017. Försvarsföretaget redovisade dock en förlust i rörelsen, -61 miljoner kronor, jämfört med 369 miljoner kronor året innan.

  Resultatet tyngs av jämförelsestörande poster om 29 … Read More

 • Wermland Mechanics uppköpt


  Det är Hanza-koncernen som förvärvar en av Nordens ledande tillverkare av tunnplåtsdetaljer.

  HANZA Holding AB (publ) har i dag tecknat avtal om att förvärva Wermland Mechanics Group AB. Wermech kommer att ingå i HANZAs tillverkningskluster i Sverige, som redan omfattar fabriker inom elektroniktillverkning och skärande bearbetning. Köpeskillingen uppgår till högst 167,5 miljoner kronor för aktierna.

  – Vi är glada över att välkomna framgå … Read More

 • Impact Coatings gör nyemission om 109 miljoner


  Ytbehandlingsföretaget från Linköping vill satsa på bränslecellmarknaden.

  Impact Coatings avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 84,4 MSEK samt en riktad nyemission om cirka 25 MSEK – totalt cirka 109,4 MSEK - för att finansiera expansion.

  Styrelsen för Impact Coatings AB (publ) har därför beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 23 november 2017 för att besluta om en företrä … Read More

  pvd
 • Vd-byte och emission i Sensys Gatso


  En företrädesemission om 100 miljoner ska stärka bolagets ställning. I veckan utsågs även en ny vd.

  Styrelsen i Sensys Gatso Group AB, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har beslutat om en emission om cirka 100 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Sensys Gatso. Syftet med den föreslagna emissionen är att stärka bolagets finansiella ställning och att främja tillväxt baserat på Sensys Gatsos konkurrenskraftiga plattform. … Read More

 • Övertecknad till 500 procent


  Teckningsperioden för att teckna aktier är slut och första dag för handel för svenska AR-företaget, på Nasdaq First North, är planerad till 26 april.

  XMReality AB (publ) avslutade den 4 april 2017 teckningsperioden i erbjudandet till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare att teckna aktier i Bolaget samt notering på Nasdaq First North.

  Emissionen uppgår till ca 60 MSEK, varav ca 38 MSEK på förhand tecknats av ett antal institutionella investerare. Intresset för att teckna … Read More

 • Linköpingsföretaget till Nasdaq First North


  Som pionjärer inom Augmented Reality har företaget en stark marknadsposition med sin mjukvara för vägledning på distans. Nu ansöker företaget om listning på börsen och genomför samtidigt en nyemission om 60 MSEK.

  "Med XMReality’s lösning för Remote Guidance är det som att vara där. Även om du faktiskt är någon annanstans." Så beskriver XMRealityg sin produkt. XMReality utvecklar och säljer mjukvara och hårdvara inom augmented reality.

  Nu har styrelsen för XMReality AB (publ) beslutat att ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North och i … Read More

 • Nyemissionen fulltecknad


  800 miljoner till verkstadsföretaget.

  Det preliminära resultatet för VBG Group ABs (publ) nyemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 6 februari 2017, visar att 12 403 936 aktier motsvarande cirka 99,2 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 3 019 251 aktier mottagits för teckning med subsidiärfö … Read More

 • Beslutar om företrädesemission om 200 miljoner


  Teknikkonsulten levererar nollresultat och vill nu öka takten i omställningsarbetet.

  Teknikkonsulten Rejlers har beslutat genomföra en företrädesemission om cirka 200 MSEK för att accelerera omställningsarbetet och stärka bolagets finansiella ställning. Rejlers levererar idag även rapport för fjärde kvartalet.

  Fjärde kvartalet » Omsättningen ökade med 15 procent till 673,7 MSEK (586,7) » Den organiska tillväxten var 7 procent, … Read More

 • Klubbat: Nyemission i VBG Group


  Vid måndagens extra bolagsstämma godkändes styrelsens förslag om nyemission i VBG Group om 800 miljoner kronor.

  I en kommuniké från extra bolagsstämma i VBG Group AB (publ) meddelar bolaget att stämman godkänt styrelsen beslut att genomföra en nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för VBG Groups aktieägare.

  Syftet med emissionen är att delfinansiera förvärvet av Mobile Climate Control.

  Villkoren för nyemissionen innebär att varje … Read More

 • Elbusstillverkaren Hybricon behöver mer kapital


  Bolagets styrelse har beslutat genomföra en företrädesemission på 30-35 miljoner kronor för att säkra bolagets finansiella situation fram tills nya order och nästa produktionsfas kan inledas.

  Det framgår av ett pressmeddelande.

  Huvudägaren ReMoD Invest AB – som före emissionen äger 38,2 procent av rösterna och kapitalet – har förbundit sig att fullt ut teckna sin andel, för att därigenom försvara sitt ägande. Vidare stöder huvudägaren, ReMoD Invest AB, Hybricon finansiellt tills emissionen är genomförd genom att ställa ut ett så … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT