Contents tagged with "elektronik"

 • Rekordartad utveckling för NOTE


  NOTES rapport visar starkt resultat.

  NOTEs halvårsrapport januari-juni 2020

  Finansiell utveckling april-juni • Försäljningen ökade med 14% till 500 (437) MSEK. • Rörelseresultatet ökade med 36% till 42 (31) MSEK. • Rörelsemarginalen stärktes med 1,3 procentenheter till 8,3% (7,0%). • Resultatet efter finansnetto ökade till 42 (29) MSEK. • Resultatet efter skatt ökade med 44% till 3 … Read More

 • NOTE tecknar avtal med Waystream AB


  Ett spännande bolag som vi ser fram emot att utveckla ett gott samarbete med, säger NOTEs vd och koncernchef.

  Det svenska teknikföretaget Waystream tillverkar produkter för bredbandsnät. Avtalet innebär att tillverkning förläggs till NOTEs fabrik i Lund.

  Sedan tidigare tillverkar Waystream produkter i Kina men ser många fördelar med att tillverka den nya versionen av sina höghastighetsroutrar på NOTEs fabrik i Lund. Produktion av mindre serier förväntas … Read More

 • Fortsatt stark utveckling i NOTE under Q2


  Utvecklingen mycket stark och samtliga fabriker i Europa och Kina är nu i drift.

  I slutet av mars och i linje med brittiska myndigheters beslut att begränsa alla icke nödvändiga resor och industriella verksamheter stängdes fabriken i Windsor tillfälligt ned. Fabriken i Windsor svarar för cirka 10% av NOTEs totala försäljning. Nedstängningen är föremål för de brittiska myndigheternas stödåtgärder, som bland annat innefattar … Read More

 • Intensivvårdsbehov ökar volymen i Norrtäljefabriken


  Får ytterligare order om 30 miljoner från kund inom medicinteknik.

  NOTE fortsätter att öka inom medicinteknik. En av NOTEs befintliga kunder har lagt en utökad order om 30 MSEK för omedelbar leverans i Q2 och Q3.

  Produkten brukas inom intensivvården och behovet har ökat kraftigt under den rådande pandemin. Ordern innebär att volymen för kunden kommer fördubblas under 2020 och utsikten för att den höga … Read More

 • Mycronic tar stororder från Asien


  Ordern har bokats under det fjärde kvartalet och har ett värde i intervallet 30–35 MUSD

  Mycronic har erhållit en order på tre maskritare från en befintlig kund i Asien. Ordern består av en Prexision-8, vars funktionalitet är begränsad till tillverkning av fotomasker upp till generation 6, samt en FPS8100 och en FPS6100. Ordern har bokats under det fjärde kvartalet och har ett värde i intervallet 30–35 MUSD. Leveransen av Prexision- … Read More

 • Ny vd och koncernchef för teknikföretaget


  20-års erfarenhet från olika chefsroller

  Styrelsen i Mycronic har utsett Anders Lindqvist till ny vd och koncernchef för Mycronic. Han kommer närmast från Piab Group där han varit vd sedan 2013. Anders har också över 20 års erfarenhet från en rad internationella chefsroller inom Atlas Copco och är i grunden maskiningenjör med kompletterande studier i marknadsföring från University of … Read More

 • NOTE expanderar på den brittiska marknaden


  Köpeskillingen beräknas till strax under 100 miljoner

  NOTE har idag förvärvat samtliga aktier i den engelska elektroniktillverkaren Speedboard Assembly Services Ltd. Omsättningen under de senaste 12 månaderna uppgick till drygt 155 MSEK med en rörelsemarginal om cirka 10%. Förvärvet förväntas redan under årets fjärde kvartal bidra positivt till NOTEs tillväxt och lönsamhet.

  Speedboard har … Read More

 • Ernströmgruppen förvärvar Värnamoföretag


  Förvärvet blir en plattform för fler företag som söker en långsiktig ägare i både elkomponentbranschen och i Småland.

  Industrikonglomeratet Ernströmgruppen förvärvar 76% av aktierna i småländska Rimeda AB. 

  Rimeda är en komplett leverantör av kundanpassade elcentraler, markskåp & ställverk. Bolaget omsätter ca 80 MSEK och har ca 45 medarbetare vid produktionsanläggningen i Värnamo. Rimeda har ett starkt partnerskap med sin huvudleverantör Hager och värnar om sin … Read More

 • Två stora affärer till Torsby


  Det rör sig om många miljoner och borgar för tillväxt och anställningar.

  WEAB, Wermlands Elektronik AB i Torsby, har de senaste veckorna fått två stora ordrar som är en grundpelare för tillväxt och nyanställningar.

  Per Olov Olsén, Executive Chairman på WEAB, säger att detta är glädjande och att det rör sig om många miljoner även om han inte vill avslöja beloppet.

  -Med dessa order har vi befäst ett långt samarbete med … Read More

 • Inission köper kontraktstillverkare i Borås


  Genom förvärvet kommer Inission att utvidga sin största fabrik och det finns stora förhoppningar på ytterligare tillväxt.

  Inission Borås AB förvärvade den 3 oktober Speed Production AB av Speed Group AB som i sin tur är en del av Ratos. Boråsbaserade Speed Production är liksom Inission kontraktstillverkare inom elektronik och omsatte 2017 ca 50 miljoner SEK. Genom förvärvet kommer Inission att utvidga sin största fabrik och det finns stora förhoppningar på … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT