Contents tagged with "delårsrapport"

 • Kundväxling och expansion för Hanza


  HANZAs delårsrapport januari till juni: Kundväxling i Baltikum. Geografisk expansion till Tyskland i juli.

  Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap, presenterar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni, 2019. Bolaget fortsätter att presentera starka kassaflöden och minskad nettoskuld. Vidare har ett större strategiskt förvärv i Tyskland genomförts i juli, finansierat med lån och en riktad … Read More

 • Rekordomsättning för Scania första halvåret


  Scania ökade sin nettoomsättning till rekordhöga 77,3 miljarder kronor under de första sex månaderna 2019, en ökning med 17 procent jämfört med föregående år.

  - Scania ökade sin nettoomsättning till rekordhöga 77,3 miljarder kronor under de första sex månaderna 2019, en ökning med 17 procent jämfört med föregående år. Resultatet uppgick till en ny högstanivå på MSEK 9 444 vilket gav en rörelsemarginal på 12,2 procent, säger vd Henrik Henriksson. Högre fordons- och servicevolymer, liksom valutaeffekter … Read More

 • Stabil tillväxt och lönsamhet under första halvåret för ÅF Pöyry


  - Vi levererar ett stabilt resultat och tillväxt samtidigt som integrationen av Pöyry och realiseringen av kostnadssynergierna genomförs i högre takt än planerat. Med en stärkt position ser vi fram emot fortsatt lönsam tillväxt under 2019, säger Jonas Gustavsson, vd och koncernchef ÅF Pöyry AB.

  Andra kvartalet 2019

  – Nettoomsättningen uppgick till 5 393 (3 608) MSEK– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 481 (366) MSEK– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,9 (10,2) procent– EBITA uppgick till 405 (366) MSEK– EBITA-marginalen var 7,5 (10,2) procent– EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 392 (353) MSEK– … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT