Contents tagged with "coronakrisen"

 • Teknikföretagen: Industrin primus motor


  Återhämtningen i ekonomin i spåren av corona har drivits av tillverkningsindustrin och delar av detaljhandeln.

  När ekonomierna väl öppnar upp igen räknar Teknikföretagen med att konsumentefterfrågan vrids från varor till besöksnäringar, som turism och resor med mera. Mycket talar dock för att industrin behåller sin roll som primus motor.Världsekonomin har studsat tillbaka kraftigt de senaste kvartalen efter stjärnsmällen i samband med Coronakrisen i början … Read More

 • Stora konkurssvängningar under 2020


  I takt med införandet av företagsstöd bröts den snabba ökningen av konkurser som dominerade våren 2020.

  Efter införandet var det betydligt färre anställda som berördes 2020 jämfört med 2019.

  Sett till helåret 2020 minskade antalet konkurser med 1 procent medan antalet drabbade anställda ökade med 5 procent jämfört med 2019. I mars och april ökade antalet konkurser med 25 respektive 32 procent jämfört med föregående år. Uppgången minskade sedan för … Read More

 • 85 procent av Sveriges industriföretag vill jobba sig ur pandemin


  12 procent har aktiverat permitteringar och 6 procent behöver anställa, enligt ny lägesrapport om industrin och covid.

  Intervjuer med 1000 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige har nu tagit fram den tredje rapporten om hur Sveriges små och medelstora industriföretag egentligen påverkats av Covid-19. Rapporten bygger på intervjuer som genomförts inom ramen för Robotlyftet.

  Det … Read More

  IUC
 • Hanza pressat av pandemin


  Minskade volymer från kund och till följd av åtgärdsprogram.

  Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ) presenterar i dag sin bokslutskommuniké för år 2020. Lönsamheten för det gångna året har påverkats negativt av minskande volymer orsakade av pandemin, samt av engångskostnader kopplade till ett åtgärdsprogram som bolaget lanserade i april 2020 i syfte att möta konjunkturnedgången.

  Nettoomsättningen … Read More

 • Förlängt omställningsstöd för små och medelstora företag


  Regeringen och samarbetspartierna har kommit överens om en förlängning.

  Regeringen och samarbetspartierna har kommit överens om att förlänga det så kallade omställningsstödet för små och medelstora företag, liksom omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Förlängningen gäller november fram till och med februari. Det skriver TT.

  Samtidigt höjs ersättningsnivån från maximalt 75 till 90 procent av de fasta … Read More

 • Kravet: Låt den utlovade hjälpen komma inom kort


  Och vara klart till det viktiga datumet 18 januari.

  Nu kämpar många utsatta företag och deras anställda för överlevnad efter regeringens senaste rekommendationer och restriktioner som kraftigt begränsar deras möjligheter att bedriva sin verksamhet. Finansministern lovade före jul att återkomma med besked om hjälp.

  Näringsministern lovade under måndagens pressträff att återkomma med stöd "inom kort" … Read More

 • Sandviks besparingsåtgärder blir 500 miljoner dyrare


  Besparingsprogrammet för att mildra effekterna av coronapandemin kostar mer än tidigare bedömningar.

  Som tidigare meddelats initierade Sandvik åtgärder inom hela koncernen för att mildra effekterna från covid-19-pandemin, med aktiviteter som ger besparingar på både kort och lång sikt. Sandvik ger idag en statusuppdatering avseende de långsiktiga kostnads- och besparingsåtgärderna relaterade till 2021 programmet.

  Utöver de mer kortsiktiga åtgä … Read More

 • Trots problem ersätter få SME-företagen utländska leverantörer med svenska


  Trots nio månader med utmaningar är resultaten slående.

  Coronapandemin har drabbat svenska små och medelstora exportföretags leverantörskedjor hårt. Nästan hälften har haft problem med utländska underleverantörer och ett av tre företag uppger att de har pågående problem. Trots det har endast två procent helt slutat köpa från utlandet och bara ett av tio företag har bytt till svenska producenter eller … Read More

  EKN
 • Svenska elfordonstillverkaren drabbas av komponentbrist


  Påverkar produktionsvolymen för 2020.

  Svårigheter med komponentförsörjningen fortsätter att bromsa Inziles produktion. Det framgår av ett pressmeddelande. Den rådande pandemin orsakade inledningsvis förseningar i leveranser av nödvändiga komponenter, men även kvalitetsproblem hos en underleverantör har under senare tid spelat in.

  -Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa … Read More

 • Permitterades efter coronautbrottet – satsade på kompetenslyft


  ”Öppnar nya möjligheter”

  När coronapandemin slog till i våras stod det klart att många företag skulle bli tvungna att permittera – eller till och med varsla – personal för att ta sig igenom krisen. Örebro universitet genomförde då en extrasatsning riktat mot de yrkesverksamma som påverkats av coronakrisen i syfte att snabbt kunna erbjuda dem plats på AI-kurser.

  – Den hä … Read More

  AI

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT