Contents tagged with "boliden"

 • Boliden miljardinvesterar i Kristineberg


  Ökar omsättning och resultat i första kvartalet.

  Gruvföretaget Boliden presenterade på tisdagen sin delårsrapport för första kvartalet. Samtidigt meddelar bolaget att man kommer att utvidga verksamheten i Kristinbergsgruvan, en investering om 1 250 miljoner kronor som beräknas vara genomförd till 2023.

  Starkt första kvartal

  Försäljningsintäkterna för det första kvartalet var 17 083 (13 210) … Read More

 • Produktionskapaciteten i Bolidens gruvor återställd


  Aitik och Tara åter i full kapacitet, men det blev ett kostsamt stopp.

  Produktionskapaciteten i Aitik och Tara är nu fullt återställd efter tidigare meddelade produktionsstörningar till följd av covid-19 och haverier. Påverkan på rörelseresultatet i affärsområde Gruvor bedöms uppgå till -300 MSEK i första kvartalet, jämfört med -200 MSEK som tidigare kommunicerats. Kostnaden för stoppet blev 100 mijoner dyrare än berä … Read More

 • Covid skapar produktionsstörningar för Boliden


  Gäller Aitikgruvan i Gällivare som Taragruvan på Irland.

  Till följd av förhöjd sjukfrånvaro relaterat till covid-19 tillsammans med produktionsstörningar i såväl Aitikgruvan i Gällivare som Taragruvan på Irland bedöms rörelseresultatet inom affärsområde Gruvor påverkas negativt med närmare 200 MSEK under det första kvartalet.

  I Aitik har en utökad smittspridning av covid-19 och därtill hörande sjukfrå … Read More

 • Vinstlyft för Boliden


  Föreslår extrautdelning.

  Försäljningsintäkterna för det fjärde kvartalet var 16 170 (12 972) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 3 043 (1 721) MSEK. För helåret uppgick försäljningsintäkterna till 56 321 (49 936) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 8 438 (7 035) MSEK.

  -Ett mycket bra kvartal. Vid våra … Read More

 • "Regeringens beslut saknar tydligt stöd i svensk lagstiftning"


  Boliden begär rättsprövning av regeringsbeslut.

  Boliden avser att begära rättsprövning av regeringens beslut att Natura2000-tillstånd krävs innan ansökan om bearbetningskoncession för Laver-fyndigheten. Detta mot bakgrund av att regeringens beslut saknar tydligt stöd i svensk lagstiftning samt att en Natura2000-tillståndsprövning bäst genomförs senare i tillståndsprocessen.

  Regeringen … Read More

 • Aitikgruvan tar steget till 5G


  Telia har fått i uppdrag att bygga och förvalta ett dedikerat lokalt 5G-redo mobilnät till Boliden i Aitik.

  Aitik, strax söder om Gällivare i Norrbotten, är Sveriges största koppardagbrott. Här bryts dygnet runt malmfyndigheter av kopparkis innehållandes koppar, guld och silver. Dagbrottet har länge varit en plats för innovation och där Boliden testar nya tekniska lösningar.

  Nu har Telia har fått i uppdrag att bygga och förvalta ett dedikerat lokalt 5G- … Read More

  5G
 • Boliden Rönnskär världsledande på metallåtervinning


  Boliden Rönnskär i Skelleftehamn är ett av världens effektivaste kopparsmältverk och även världsledande på återvinning av elektronik, med ambitionen att ständigt utvecklas.

  De senaste stora projekten är en ny effektiv lakningsanläggning och ett unikt slutförvar för processavfall.

  Rönnskär är Bolidens största produktionsenhet och den största privata arbetsgivaren i regionen med omkring 860 anställda. Som ett av världens effektivaste kopparsmältverk producerar man främst koppar men även guld, silver, bly och … Read More

 • Boliden står stadigt


  Ökad försäljning i tredje kvartalet.

  Gruvföretaget Boliden lämnade på onsdag morgon sin delårsrapport för tredje kvartalet. Försäljningsintäkterna ökade till 13 550 (11 170) MSEK i kvartalet och rörelseresultatet nådde 2 622 (1 873) MSEK.

  Resultatförbättringen beror främst på högre anrikning inom Gruvor samt högre volymer av producerad metall inom Smältverk. Även priser och villkor … Read More

 • Boliden investerar 40 miljoner i Harjavalta


  Investerar för en växande efterfrågan på nickel från bland annat batteritillverkning för fordonsindustrin.

  Boliden investerar 40 MEUR i en expansion av nickelverksamheten vid Boliden Harjavalta. Investeringen genomförs i huvudsak under 2021.

  Expansionsinvesteringen i nickellinjen i Harjavalta innebär att matningskapaciteten ökar från 310 till 370 kton råvara per år. Expansionen består av en ny koncentrattork, utökad kapacitet i den elektriska smä … Read More

 • Hon blir ny chef på Boliden Rönnskär


  Ny General Manager utsedd från slutet av mars.

  Linn Andersson har utsetts till ny General Manager på Boliden Rönnskär. 

  Linn har lång erfarenhet från chefsbefattningar i Boliden, bland annat som produktionschef och miljöchef vid Boliden Rönnskär. Hon är civilingenjör i kemi från Umeå Universitet samt har examen i företagsekonomi från Edinburgh Business School.

  Linn tillträder rollen som … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT