Contents tagged with "Betaltider"

 • Nu tar FKG höjd för lagstiftning kring betalningstider


  "Vi trodde att frågan var utagerad"

  Frågan om betaltider står åter överst på FKG:s agenda. Trots ingångna uppförandekoder om att skynda på betalningarna såväl nationellt som inom EU, tycks inget hända. Snarare är signalerna från den svenska leverantörsindustrin tvärtom – piskan viner allt hårdare.

  – Vi trodde att frågan i stort var utagerad när ”Föreningen för effektiva affä … Read More

  FKG
 • Fordonstillverkarna drar på betalningarna


  Betalningstider gentemot leverantörerna tenderar åter att bli längre, enligt Fordonskomponentgruppen.

  Åter tenderar fordonstillverkarna att spela med betalningstider, affärsmodellen pay-to-play och andra osunda affärsvillkor gentemot sina leverantörer. Det visar den medlemenkät som FKG genomförde under vecka 4.

  – Det är ingen munter läsning, konstaterar FKG:s styrelseordförande Per-Ewe Wendel och fortsätter:

  – Ingenting tycks ha hänt efter att … Read More

  FKG
 • Betalningstider i näringslivet alltjämt en het potatis


  Ohälsosamma betaltider nyttjas främst av dominerande aktörer inom industrin och tillströmningen till den frivilliga affärskodexen sker inte som förväntat.

  Arbetet med att få bukt med missbruket av allt för ensidiga affärsvillkor började bra, men tillströmningen av företag som ställer sig bakom den frivilliga affärskodexen är inte som förväntad.

  Det konstaterar Anders Persson, ordförande för det branschöverskridande projektet ”Föreningen för effektiva affärstransaktioner i näringslivet”, samtidigt … Read More

 • De coronadrabbade SME-företagen tyngs av storföretagen


  Att småföretagen har bekymmer med storföretagens långa betaltider är inget nytt, men Coronakrisen accelererar de negativa effekterna.

  I den rådande Coronakrisen kämpar många företag för överlevnad och står inför en extremt osäker höst. Att behålla sin likviditet och kassaflöde genom punktliga betalningar har blivit en livsviktig lina för överlevnad visar den rapporten European Payment Report 2020 som släpptes i veckan. Den nedbromsade ekonomiska tillväxten minskar efterfrå … Read More

  SME
 • Fler ställer sig bakom uppförandekoden för betaltider


  Någon gång under första halvåret 2020 kommer de 40 storföretagen som hittills ställt sig bakom den frivilliga uppförandekoden för betalningar till SME-företag att ha implementerat den.

  Att följa uppförandekoden innebär att köpande part, storföretaget, vid köp från SME-företag med max 250 anställda och 50 miljoner euro i omsättning, frivilligt förbinder sig att betala fakturan inom 30 dagar efter mottagandet.

  – Det tar tid att vända skutan, att ställa om systemen, säger FKG:s Fredrik Sidahl och fortsätter:

  – Men vi vet att det … Read More

  FKG
 • Små företag tvingas agera bank till storföretagen


  Nu har 34 bolag anslutit sig till Föreningen för sunda affärstransaktioner, initiativet som syftar till att korta betaltider och förbättra leverantörernas likviditet.

  -  Det är glädjande att vi redan nu har en stor anslutning från ett flertal bolag från olika sektorer, och fler bolag väntas ansluta sig till initiativet inom kort. Föreningen skall ses som en källa till information om hur bolagen kan arbeta mer hållbart i denna fråga. Det finns ett stort intresse och ett brett stöd från näringslivet, säger  … Read More

 • Sena betalningar slår allt hårdare mot svenska företag


  Trots regeringens planer på att göra 30 dagars betalningstid till norm, så går utvecklingen enligt Sveriges små- och medelstora företag fortfarande åt fel håll.

  Företagen rapporterar att effekterna av sena betalningar slår allt hårdare, trots en god konjunktur i många branscher. Omkring 3 av 10 (29 %) uppger att företagets existens hotas av sena betalningar och knappt 4 av 10 (37 %) att företagets tillväxt förhindras av att man inte får betalt i tid, detta framgår i den årliga rapporten, European Payment … Read More

 • Med mål att korta betaltiderna


  Bakom föreningen står näringslivsorganisationerna Almega, Fordonskomponentgruppen FKG, Företagarna, Svensk Industriförening Sinf och Svenska Teknik&Designföretagen.

  Föreningen för effektiva affärstransaktioner lanserar hemsidan www.betaltider.se för att informera om näringslivets kod om betaltider  Effektiva affärstransaktioner är avgörande för likviditeten i företag och svensk konkurrenskraft. I syfte att möta den strukturella förändringen som sker på marknaden och samtidigt sätta fokus på vikten av … Read More

  FKG
 • Betaltiderna tar form säger Sidahl, vd för FKG


  13 av Sveriges största företag, en grupp där Volvo Car, Scania och Volvo AB finns med accepterar

  Två saker i paketet…

   Vi har ju som du vet en överenskommelse att skriva en kod för BETALTIDER. Koden som skall vara frivillig att ansluta sig och det är i dag accepterat av 13 av Sveriges största företag, en grupp där Volvo Car, Scania och Volvo AB finns med. Koden hanterar leverantörer upp till gränsen SME, men utgåvan som vi har nu är mera av … Read More

  FKG
 • Storbolagens betaltider särbehandlas visar undersökning


  En undersökning från Alektum Group visar att 30 dagars kredittid fortfarande är vanligast i näringslivet. Men storbolagen särbehandlas och får ofta längre kredittid. Dessutom är det vanligare att stora företag dröjer med betalningen.

  Under hösten 2016 har Alektum Group genomfört en undersökning bland 350 ekonomichefer och andra personer med god insyn i företagens ekonomi. Trots goda tider visar undersökningen att var fjärde person (26%) oroar sig över sin likvida situation, antingen ofta eller vid ett par tillfällen varje år. Inte helt oväntat är oron störst i samband med … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT