Contents tagged with "avyttring"

 • MultiDocker avyttrar dotterbolag i Nordamerika


  Vill göra det amerikanska dotterbolaget mer ’inhemskt’ och därmed öka efterfrågan på MultiDockers hela produktprogram.

  MultiDocker Cargo Handling AB har tecknat en avsiktsförklaring om att sälja majoriteten av aktierna i det amerikanska dotterbolaget med syfte att öka försäljningen i Nordamerika.

  -Detta är i grunden ett koncept som vi använde oss av med det Brasilianska dotterbolaget, där i det fallet den operativa verksamheten såldes för att öka närvaron på den … Read More

 • Multidocker avyttrar verksamhet


  Säljer till en samarbetspartner.

  MultiDocker har, som tidigare meddelats, befunnit sig i förhandlingar om försäljning av den brasilianska verksamheten. Parterna har nu enats om ett avtal som innebär en inkråmsförsäljning där den huvuddelen av den operationella verksamheten överlåts. Köpeskillingen utgår med en fast del och en resultatbaserad del under fyra år.

  Den fasta kö … Read More

 • Epiroc slutför avyttring av verksamhet i Ockelbo


  De 40 medarbetarna har erbjudits anställning av den nye ägaren.

  Epiroc har slutfört försäljningen av sin tillverkningsenhet för handhållna borrförbrukningsvaror i Ockelbo. 

  Epiroc sålde fabriken och dess verksamhet till ett närstående bolag till Monark AS, en tillverkare av bergborrverktyg med säte i Hof, Norge. Den nya ägaren kommer att fortsätta förse Epiroc med produkter, huvudsakligen stänger för handhå … Read More

 • Sandvik gör miljardavyttring


  Kvarstår som minoritetsägare med plats i styrelsen.

  Sandvik har tecknat avtal om att avyttra majoriteten av Drilling and Completions (Varel), det vill säga den del av verksamheten som är relaterad till olje- och gasindustrin, till riskkapitalbolaget Blue Water Energy och dess medinvesterare privatägda Nixon Energy Investments.

  Förvärvspriset på andelen om 70 % för den del av Sandvik Drilling and … Read More

 • Epiroc avyttrar svensk produktionsenhet


  "Passar bättre med en ny ägare"

  Epiroc AB har tecknat avtal om att sälja sin tillverkningsenhet för handhållna borrförbrukningsvaror i Ockelbo. Fabriken och dess verksamhet säljs till ett närstående bolag till Monark AS, en tillverkare av bergborrverktyg med säte i Hof, Norge.

  Den nya ägaren kommer att fortsätta förse Epiroc med produkter, huvudsakligen stänger för handhållen … Read More

 • CTT Systems avyttrar verksamheten i Gustavsberg


  Ska fokusera på kärnverksamheten.

  Nyköpingsbaserade CTT SYSTEMS, som levererar fuktregleringssystem till flygplan, har tecknat avtal med ÅF Pöyry om att sälja sin elektronikenhet i Gustavsberg. Försäljningen är ett steg i CTTs strategi att fokusera på sin kärnverksamhet. 

  Avyttringen omfattar utvecklings- och produktionsenheten i Gustavsberg (CTT-G), som sysselsätter ett tiotal … Read More

 • Epiroc avyttrar produktlinje


  Ett 40-tal medarbetare i Epiroc arbetar med denna produktlinje och kommer att följa med verksamheten.

  Epiroc har tecknat avtal om att avyttra sin produktlinje för geotekniska förbrukningsvaror, en del av Epirocs division Rock Drilling Tools. 

  -Vi har hittat ett bättre hem för denna verksamhet, som vi har definierat som en icke strategisk kärnverksamhet för oss, säger Helena Hedblom, Epirocs Gruv- och Infrastrukturchef. Vi tror på en bra framtid fö … Read More

 • Midway avyttrar dotterbolag


  Omstrukturerar portföljen och ska nu ska nu satsa på fyra bolag med god lönsamhet.

  Midway Holding AB (publ) har ingått avtal om att avyttra dotterbolaget Gustaf E Bil AB till Nordiska Motor Förvaltnings AB. Avtalet innebär att Nordiska Motor Förvaltnings AB förväntas tillträda aktierna i Gustaf E Bil den 31 maj 2019.

  – Det är mycket glädjande att vi nu kan ta det sista efterlängtade steget i omstruktureringen av vår portfölj – … Read More

 • Alfa Laval avyttrar


  Säljer merparten av sin Greenhouse-division.

  Alfa Laval har slutfört försäljningen av sin luftvärmeväxlarverksamhet som är relaterad till kommersiella/industriella luftvärmeväxlare. Verksamheten, som tidigare var placerad i Greenhouse-divisionen, är den 1 maj en del av LU-VE-koncernen.

  Produktgruppen kommersiella/industriella luftvärmeväxlare utgjorde den största delen av Greenhouse- … Read More

 • Volvo gör miljardavyttring


  Säljer majoritetsandel av dotterbolag till Volkswagen.

  Volvokoncernen har idag undertecknat ett avtal om att sälja 75,1% av aktierna i sitt helägda dotterbolag WirelessCar till Volkswagen Group. Försäljningspriset uppgår till 1,1 miljarder kronor. När försäljningen slutförs kommer den att resultera i en positiv påverkan på rörelseresultatet på cirka 1,5 miljarder kronor samt en positiv kassaflö … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT