Contents tagged with "avtalsrörelsen"

 • Lönekravet från industrifacken


  På en pressträff presenterade Facken inom industrin det gemensamma kraven inför 2020 års avtalsrörelse.

  Löneökningar på 3,0 procent, fortsatta avsättningar till delpension och flexpension samt åtgärder för att stärka arbetsmiljön och jämställdheten. Företrädare för de fem fackförbunden inom industrin informerade vid en pressträff på måndagen om kraven inför de kommande avtalsförhandlingarna. 

  Löner:Facken inom industrin kräver löneökningar på 3,0 … Read More

 • Teknikföretagen lanserar ny kampanj inför avtalsrörelsen


  "Nödvändigt att hålla igen inför kommande avtalsrörelse"

  Den svenska industrin är stark, men konkurrensen är stenhård. Idag finns många länder som konkurrerar med oss med samma slags produkter och tjänster, men billigare. Sverige ligger högt vad gäller kostnader för industrin och i kommande avtalsrörelse är det nödvändigt att hålla igen. För att skapa förståelse för industrins konkurrensvillkor lanserar … Read More

 • Industrins löneavtal i hamn


  Efter intensiva och tuffa förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara.

  Det normerande avtalsvärdet är på 6,5 procent på tre år.

  Vi hade ambitionen att växla ned kostnadstakten mer än vad som skett eftersom vi legat för högt under en lång rad av år, skriver Teknikföretagen i ett pressmeddelande.

  - Givet omständigheterna och de förväntningar som myndigheter och banker piskat upp, betraktar vi ändå nivån som … Read More

 • Facken inom industrin säger nej till avtalsförslag


  Samtliga förbund inom Facken inom industrin avvisar i dag den första hemställan som kom från de opartiska ordförandena (Opo) på söndagen den 26 mars. Det föreslagna avtalsvärdet är 5,9 procent, fördelat på tre år.

  Facken inom industrin skriver i sitt svar att hemställan saknar nödvändiga avsättningar till system för arbetstidsförkortning- deltidspension/flexpension och en låglönesatsning för LO-förbunden. Dessutom är avtalsvärdet för lågt.

  För att en slutlig hemställan ska kunna antas av Facken inom industrin behöver den innehålla lösningar på … Read More

 • Beskedet från Facken inom industrin


  Facken inom industrin har i dag lämnat sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena (Opo) lämnade till parterna på onsdagen.

  Facken är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till deltidspension/flexpension samt en låglönesatsning för LO-förbunden.

  Utgångspunkten för Facken inom industrins avtalskrav är ett ettårigt avtal. Den översiktliga skissen från opartiska ordfö … Read More

 • Stål- och metall kräver fungerande lönesystem


  Fungerande lönesystem och ersättning vid obekväm arbetstid är frågor som blir särskilt tuffa i förhandlingarna med arbetsgivarna för Stål- och metallavtalet.

  Det skriver If Metalls på sin webbplats.

  Förutom de gemensamma kraven för alla IF Metalls avtalsområden, reallöneökningar med ett löneutrymme på 2,8 procent, utbyggd deltidspension och extra låglönesatsning har Stål- och metalldelegationen krävt ersättning för obekväm arbetstid mellan klockan 16.30-22.00.

  Arbetsgivarnas motkrav är att all ersä … Read More

 • Arbetsgivarnas lönetak 1,5 procent


  Högst 1,5 procent i årlig löneökning, är arbetsgivarnas svar på fackens lönekrav. – Det är dags att växla ner, säger Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg.

  Det rapporterar TT idag, när det var dags för växling av avtalskrav inom industrin.

  Facken – IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen – har tidigare lagt fram krav om 2,8 procent i ett ettårigt löneavtal.

  Arbetsgivarpartens kort har hållits mer hemliga, men nu säger Klas Wåhlberg på morgonens pressträff att löneökningarna i industrin får bli … Read More

 • IF Metalls avtalsråd röstade ja


  Under fredagen röstade IF Metalls avtalsråd ja till att förbundet ska ställa sig bakom både Facken inom industrins avtalsplattform och förslaget till LO-samordning.

  IF Metalls förbundsstyrelse kommer nu att meddela Facken inom industrin att förbundet står bakom kraven i avtalsplattformen, som innehåller krav på löneökningar på 2,8 procent, fortsatt utbyggnad av deltidspension och i förekommande fall en individgaranti.

  – Kraven är väl avvägda och kan säkra fortsatta reallöneökningar. Kravet om 2,8 procent ä … Read More

 • Fackens krav hotar industrin


  Det är inte försvarbart att år efter år kräva att reallönerna höjs utan att vi har åstadkommit mot­svarande produktivitetsförbättringar och en ökad intjäningsförmåga hos exportindustrin. Det skriver nio vd:ar för industrins arbetsgivarorganisationer i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

  På SvD debatt den 28 oktober motiverar Facken inom industrin sina avtalskrav på 2,8 procent med att konkurrenskraften klarar detta och att inflationsmålet måste följas. Men den enda parameter som räknas för industrin är den internationella konkurrenskraften och där talar siffrorna ett tydligt språk. Det skriver nio vd:ar för industrins … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT