Contents tagged with "avtalsrörelsen"

 • Coronaviruset pausar industrins löneförhandlingar


  På torsdagen anmodade medlaren Opo parterna att skjuta upp förhandlingarna om Industriavtalet till den 1 oktober 2020.

  Ett nytt Industriavtal skulle enligt planen börja gälla den 1 april. Förhandlingarna leds traditionellt av så kallade Opo (Opartiska ordföranden), en slags medlare, under den sista månaden av förhandlingarna. Nu skriver OPO i ett pressmeddelande på torsdagen att man anmodar parterna att skjuta upp, förhandlingarna till den 1 oktober. Det nuvarande … Read More

 • Facken inom industrin: "Rätt innehåll krävs"


  Kan tänka sig ett längre avtal, förutsatt att löneökningarna är de rätta.

  På tisdagen har Facken inom industrin överlämnat sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena lämnat till parterna på måndagen. Facken inom industrin är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till deltidspension/flexpension … Read More

 • Industriarbetsgivarna positiva till avtalsskiss


  Under förutsättning att det sker en betydlig nedväxling av löneökningstakten.

  Industriarbetsgivarna har på tisdagen sagt ja till den avtalsskiss som de opartiska ordförandena (Opo) har presenterat i avtalsförhandlingarna. Skissen innehåller en inriktning på ett treårigt avtal och slår fast att det normerade avtalsvärdet anges i procent.

  – Vi är positiva till skissen på ett treårigt avtal som Opo har lagt fram. Industrin är … Read More

 • Just nu: Industriarbetsgivarnas lönebud


  Bakom budet står samtliga arbetsgivarorganisationer inom industrin.

  I dag lägger industrins arbetsgivare fram ett gemensamt bud till facken inom industrin. Budet är på 1,4 procent i årlig löneökningstakt. Arbetsgivarna ser också gärna ett flerårigt avtal.

  Klas Wåhlberg (vd Teknikföretagen), Lena-Liisa Tengblad (vd Gröna arbetsgivare), Per Hidesten (vd Industriarbetsgivarna) och Jonas Hagelqvist (vd IKEM) under … Read More

 • Låga lönekostnader för att säkra arbetstillfällen


  Teknikföretagen har på fredagmorgonen växlat avtalskrav med facken.

  Sverige är en liten och exportberoende ekonomi, industrin exporterar merparten av sina produkter och tjänster. Betydelsen för svensk industri av inhemskt genererad efterfrågan är försumbar i relation till den effekt som förändringar i den globala världshandeln och tillväxten ger.

  Sedan ett antal år är tillväxttrenden i såväl global BNP som vä … Read More

 • Det här är fackens krav inför avtalsrörelsen


  På fredagmorgonen har If Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer överlämnat sina samlade krav till Teknikföretagen.

  IF Metall, Unionen och Sveriges ingenjörer har idag överlämnat sina avtalskrav till Teknikföretagen. Så här sammanfattar de sina krav:

  Gemensamma avtalskrav:

  Löner:

  Förbundens gemensamma krav är löneökningar på 3,0 procent. Det är långsiktigt hållbart och garanterar fortsatta reallöneökningar, samtidigt som det bidrar till en hög sysselsättning. … Read More

 • Ja till avtalsplattform från Facken inom industrin


  På fredagen antog samtliga fem förbund i Facken inom industrin gemensamt förslaget. Den 20 december överlämnas kraven till arbetsgivarna.

  Avtalsplattformen presenterades den 4 november och innehåller krav på 3,0 procents löneökningar, fortsatta avsättningar till deltidspension respektive flexpension, åtgärder för minskade arbetsskador och förbättrad rehabilitering samt åtgärder för att främja jämställdheten.

  Förbundens förhandlingsdelegationer arbetar nu fram branschspecifika krav … Read More

 • If Metall ställer sig bakom industrifackens avtalsplattform


  På torsdagen har IF Metalls avtalsråd beslutat att ställa sig bakom både Facken inom industrins avtalsplattform samt förslaget till LO-samordning.

  IF Metalls förbundsstyrelse kommer nu att meddela Facken inom industrin att förbundet står bakom kraven i avtalsplattformen, som innehåller löneökningar på 3,0 procent, fortsatta avsättningar till deltidspension och åtgärder för att stärka arbetsmiljön och jämställdheten.

  -Kraven är väl avvägda och säkerställer fortsatta riktiga löneökningar som … Read More

 • Klart: Sveriges Ingenjörer har godkänt Facken inom industrins förslag till avtalsplattform


  Dessutom ställer Sveriges Ingenjörer krav på en jämställdhetssatsning.

  Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse har godkänt Facken inom industrins förslag till avtalsplattform och kräver löneökningar på 3,0 procent i den kommande avtalsrörelsen.

  I förhandlingarna med industrins arbetsgivare under våren 2020 sätts det så kallade märket. Det blir sedan normerande för hela den svenska arbetsmarknaden. Inför den kommande … Read More

 • Orealistiska löneökningskrav från industrifacken


  – Var har facken varit under hösten? frågar sig Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

  I dag, måndag den 4 november, presenterade facken inom industrin, sina gemensamma krav inför 2020 års avtalsförhandlingar. Det sker i ett läge när världsekonomin viker och produktivitetstillväxten fortsätter att sjunka. Flera industribranscher känner tydligt av konjunkturnedgången och för vissa är det så allvarligt att varsel står för dörren. Det … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT