Contents tagged with "avtalsrörelsen"

 • Almega starkt kritiska till Industriparternas uppgörelse


  Riskerar att få katastrofala följder, menar arbetsgivarpolitiska chefen för Almega.

  Vi kan konstatera att denna gång har industrins parter inte lyckats komma överens om en normering som tar hänsyn till hela näringslivet. Det är djupt olyckligt och inte minst för alla de företag och jobb som står på spel, säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef inom Almega.

  -  Om det här avtalet får fullt genomslag bland våra branscher … Read More

  LO
 • Facken inom industrin säger ja till nya avtal på 29 månader


  Avtalen innehåller även avsättningar till pension.

  Samtliga fem förbund i Facken, IF Metall, Unionen, Sveriges ingejörer, GS, Livs,  inom industrin har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna. Avtalen löper över 29 månader och har ett avtalsvärde på 5,4 procent. De sista 12 månaderna är uppsägningsbart.

  Avtalen ger förutsättningar fö … Read More

  LO
  GS
 • Teknikföretagen: Ja till OpOs hemställan


  Men påpekar samtidigt att löneökningar på 4,5 procent är en utmanande nivå.

  De opartiska ordförandena (OpO) föreslår löneökningar på 4,5 procent i ett 29 månader långt riksavtal för industrin. Teknikarbetsgivarna, Tekniktjänstearbetsgivarna och TEKO (Sveriges Textil- och Modeföretag) accepterar OpO:s hemställan.

  -Nivån är utmanande med tanke på covid-19-pandemin. Vi lever med omfattande osäkerhetsfaktorer i världshandeln … Read More

 • Industrifacken säger nej: "Oacceptabelt lågt"


  På tisdagen avvisade Facken inom industrin första hemställan från de opartiska ordförandena (Opo).

  Samtliga förbund inom Facken inom industrin avvisade den första hemställan som kom från de opartiska ordförandena (Opo). Det föreslagna avtalsvärdet över en avtalsperiod på 29 månader är totalt 4,5 procent.

  Facken inom industrin skriver i sitt svar att avtalsvärdet är oacceptabelt lågt. Den pågående återhämtningen av ekonomin och utvecklingen av … Read More

 • Industriarbetsgivarna: Ja till flerårigt avtal


  Industriarbetsgivarna sade på tisdagen ja till den första avtalsskiss som de opartiska ordförandena (Opo) presenterar i avtalsförhandlingarna.

  Skissen innehåller en inriktning på ett avtal på 29 månader.

  – Industriarbetsgivarna välkomnar den längre avtalsperioden om 29 månader. Det är i linje med tanken bakom Industriavtalet, som ska bidra med stabilitet och långsiktighet på arbetsmarknaden, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

  Avtalsförhandlingarna, som ska vara klara … Read More

 • Facken inom industrin: rätt innehåll avgör


  På tisdageftermiddagen överlämnade Facken inom industrin sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena lämnat till parterna på måndagen.

  Facken inom industrin är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att innehållet är det rätta.

  Utgångspunkten för Facken inom industrins avtalskrav är ett ettårigt avtal. Kraven är ställda från den första april 2020. Den översiktliga skissen från opartiska ordförande (Opo) har som inriktning att parterna träffar ett 29 må … Read More

 • Teknikföretagen ger svar på tal


  "Facken inom industrin gör det för lätt för sig när de, samtidigt som ekonomin bågnar under Coronakrisens effekter, baserar löneutspel på förhoppningar"

  - Det är vanskligt att idag slå fast vart konjunkturen är på väg. Osäkerhetsfaktorn är enorm, det går inte att andas ut, säger Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall.

  - Vi tror det är fel väg att gå att banalisera Coronakrisens effekter när vårt gemensamma ändamål med Industriavtalet handlar om att öka industrins framtida konkurrenskraft, … Read More

 • Låga lönekostnader för att säkra arbetstillfällen


  Teknikföretagen har på fredagmorgonen växlat avtalskrav med facken.

  Sverige är en liten och exportberoende ekonomi, industrin exporterar merparten av sina produkter och tjänster. Betydelsen för svensk industri av inhemskt genererad efterfrågan är försumbar i relation till den effekt som förändringar i den globala världshandeln och tillväxten ger.

  Sedan ett antal år är tillväxttrenden i såväl global BNP som vä … Read More

 • Det här är fackens krav inför avtalsrörelsen


  På fredagmorgonen har If Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer överlämnat sina samlade krav till Teknikföretagen.

  IF Metall, Unionen och Sveriges ingenjörer har idag överlämnat sina avtalskrav till Teknikföretagen. Så här sammanfattar de sina krav:

  Gemensamma avtalskrav:

  Löner:

  Förbundens gemensamma krav är löneökningar på 3,0 procent. Det är långsiktigt hållbart och garanterar fortsatta reallöneökningar, samtidigt som det bidrar till en hög sysselsättning. … Read More

 • Ja till avtalsplattform från Facken inom industrin


  På fredagen antog samtliga fem förbund i Facken inom industrin gemensamt förslaget. Den 20 december överlämnas kraven till arbetsgivarna.

  Avtalsplattformen presenterades den 4 november och innehåller krav på 3,0 procents löneökningar, fortsatta avsättningar till deltidspension respektive flexpension, åtgärder för minskade arbetsskador och förbättrad rehabilitering samt åtgärder för att främja jämställdheten.

  Förbundens förhandlingsdelegationer arbetar nu fram branschspecifika krav … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT