Contents tagged with "VBG Group"

 • Extremt kvartal för verkstadskoncernen VBG Group


  Koncernens omsättning minskade med 31,6 procent.

  Extremt kvartal för koncernen

  Andra kvartalet 2020 har varit det mest speciella någonsin under min karriär. När covid-19 pandemin spreds med full kraft och land efter land vidtog drastiska åtgärder lamslogs stora delar av världen. VBG Groups verksamhet påverkades på alla plan när länder stängde sina gränser, stängde ner skolor och införde utegå … Read More

  VBG
 • Fortsatt stabilt för VBG


  "Goda förutsättningar att hantera stora förändringar i efterfrågan"

  I delårsrapporten för januari-mars 2020 redovisar VBG Group ett stabilt kvartal trots oro i världen.

  "VBG Group redovisar ett stabilt första kvartal försäljningsmässigt. Rörelsemarginalen har varit stabil för alla divisioner förutom Mobile Climate Control, där vi ser ett fortsatt tryck på rörelsemarginalen. Vi ser att tillväxttakten har avtagit … Read More

 • VBG Groups styrelse drar tillbaka utdelningsförslaget


  Coronaviruset samt dess ekonomiska följdverkningarna är i dagsläget svåra att förutse.

  Med anledning av den ekonomiska osäkerhet som råder till följd av det globala utbrottet av Covid 19 har styrelsen beslutat att dra tillbaka det sedan tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman 2020 om en utdelning på 5,00 SEK per aktie.

  Under 2019 stärkte VBG Group sin finansiella ställning. Eget kapital och soliditeten ökade, … Read More

 • VBG Group bildar ny division


  Kan fokusera på kommersiella fordon och hitta fler synergier.

  Under fjärde kvartalet 2019 beslutade VBG Group ABs styrelse att de två divisionerna VBG Truck Equipment och Edscha Trailer Systems skulle redovisas och följas upp som ett gemensamt segment Truck & Trailer Equipment.

  I syfte att skapa bättre förutsättningar för effektiviseringar och samutnyttjande av resurser inom marknad, försäljning, utveckling, … Read More

 • "Det bästa året någonsin"


  Verkstadsgruppen redovisar rekordvinst.

  "2019 var totalt sett ett mycket bra år för VBG Group, faktiskt det bästa året någonsin sett till rörelseresultat. Utöver en försäljningstillväxt på 6,7%, redovisar vi både rekordvinst och bra kassaflöden, vilket fortsatt bidrar till att stärka vår stabila finansiella position," kommenterar VBG Groups vd Anders Birgersson. Till följd av detta har … Read More

 • Stabil utveckling för VBG Group


  Fortsatt tillväxt för leveranser till kommersiella fordon under kvartalet.

  VBG Group ökade omsättningen för tredje kvartalet med 3,9 procent till 909,1 MSEK (874,8). Rörelseresultatet ökade till 109,4 MSEK (107,3) med marginalen 12,0 procent (12,3). Koncernens resultat efter skatt blev 73,7 MSEK (71,2).

  För årets första nio månader ökade omsättningen med 9,7 procent till 2 878,1 MSEK (2 623,7). Rörelseresultatet ökade … Read More

 • Vice vd lämnar verkstadskoncernen


  Clas Gunneberg har valt att lämna sin tjänst som Vice Vd för VBG Group och Divisionschef för Mobile Climate Control.

  – Jag vill tacka Clas för den tid han verkat inom VBG Group. Han har aktivt bidragit till att integrera Mobile Climate Controls verksamhet i koncernen och på ett förtjänstfullt sätt drivit på utvecklingen för att skapa den goda försäljningstillväxt som divisionen har genererat under de senaste åren, säger Anders Birgersson, Vd och koncernchef fö … Read More

 • "Bästa året någonsin"


  Verkstadsgruppens organiska tillväxt närmare en halv miljard.

  Under 2018 ökade verkstadsgruppen VBG Groups omsättning till 3 492,4 MSEK (3 002,0). Rörelseresultatet ökade till 417,6 MSEK (351,1) med marginalen 12,0 procent (11,7) och koncernens vinst efter skatt ökade till 273,0 MSEK (220,5).

  2018 har präglats av en oerhört stark tillväxt hos våra divisioner och även av en mycket stark konjunktur på … Read More


 • Aug 12, 2020

  Absolent rekryterar Volvo-topp

  Nyheter Förstärker koncernledningen för att bli bäst i klassen.
  332
 • Aug 12, 2020

  8 trender inom 3D-print

  Reportage Additiv tillverkning, även kallad 3D-printing, har funnits ganska länge vid det här laget, men det är först på senare år som den verkligen fått fart. 
  129
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Reportage

  8 trender inom 3D-print

  Additiv tillverkning, även kallad 3D-printing, har funnits ganska länge vid det här laget, men det är först på senare år som den verkligen fått fart. 
  129