Contents tagged with "Teknikföretagen"

 • Låga lönekostnader för att säkra arbetstillfällen


  Teknikföretagen har på fredagmorgonen växlat avtalskrav med facken.

  Sverige är en liten och exportberoende ekonomi, industrin exporterar merparten av sina produkter och tjänster. Betydelsen för svensk industri av inhemskt genererad efterfrågan är försumbar i relation till den effekt som förändringar i den globala världshandeln och tillväxten ger.

  Sedan ett antal år är tillväxttrenden i såväl global BNP som vä … Read More

 • Tom Erixon nominerad till ordförande i Teknikföretagen


  Beslut tas vid Teknikföretagens stämma den 7 maj 2020.

  Teknikföretagens valberedning har nominerat Tom Erixon till posten som ordförande i Teknikföretagens styrelse.

  Nuvarande ordförande är Åke Svensson.

  Tom Erixon är född 1960 och är idag VD och koncernchef på Alfa Laval, ledamot i Teknikföretagens och Bolidens styrelse.

  Han var tidigare VD och koncernchef för Ovako 2011-2016.

  Innan dess var han … Read More

 • Affärsläget fortsätter att försvagas för industrin


  Efterfrågan sjunker snabbt under fjärde kvartalet.

  Det framgår av den senaste konjunkturbedömningen från Teknikföretagen. – Årets fjärde konjunkturbarometer visar på ett oroväckande fall i teknikindustrins orderingång under det sista kvartalet 2019. Särskilt oroväckande är det snabba fallet i efterfrågan för leverantörer till fordons- och maskinindustrin. Därutöver har andelen företag med fullt … Read More

 • Teknikföretagen: En hårsmån från recession


  Nu är det tydligt att avmattningen även slår till med full kraft mot svensk industri.

  Det säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Teknikföretagen, vid torsdagmorgonens pressträff, när Teknikföretagen presenterar sin nya konjunkturprognos.

  Den globala avmattningen som inleddes runt årsskiftet 2017/2018 fortsätter, och det syns ännu inga tydliga tecken på att botten är nådd. Nu är det tydligt att avmattningen även slår till med full … Read More

 • Teknikföretagen lanserar ny kampanj inför avtalsrörelsen


  "Nödvändigt att hålla igen inför kommande avtalsrörelse"

  Den svenska industrin är stark, men konkurrensen är stenhård. Idag finns många länder som konkurrerar med oss med samma slags produkter och tjänster, men billigare. Sverige ligger högt vad gäller kostnader för industrin och i kommande avtalsrörelse är det nödvändigt att hålla igen. För att skapa förståelse för industrins konkurrensvillkor lanserar … Read More

 • Avmattningen fortsätter


  Affärsläget fortsätter försvagas för Sveriges teknikindustri under tredje kvartalet.

  – Årets tredje konjunkturbarometer återspeglar det som övrig internationell konjunkturdata visat hittills under 2019. Affärsläget mattas av allt mer. De positiva signalerna lyser med sin frånvaro säger Mats Kinnwall, Teknikföretagens chefekonom, i en kommentar till undersökningen.

  – Sammantaget minskar orderingången jämfört med andra kvartalet. … Read More

 • Försämrad konjunktur hotar jobben i Västernorrland


  Industriföretagen i mellersta Norrland ser ut att ha drabbats snabbare av minskad orderingång från exportmarknaden än industrin i Sverige totalt sett. Det visar en ny rapport från Teknikföretagen.

  Industrin står för en tredjedel av den regionala ekonomin, och skapar 18 600 jobb i Västernorrland. Men en svagare världskonjunktur, minskad orderingång och brist på rätt kompetens kan orsaka rejäla bekymmer för länets industriföretag, visar en ny rapport om läget i Västernorrland, från Teknikföretagen.

  Utöver de direkta och indirekta jobben som … Read More

 • Teknikföretagen i Almedalen


  Under årets Almedalsvecka kommer Teknikföretagen att adressera flera av januariavtalets förslag och EU:s utmaningar.

  Teknikföretagen är på plats med representanter från Sveriges små, medelstora och allra största företag, med experter, politiker och motparter. Allt för att se till att vi lever upp till kärnan i vårt uppdrag – att värna och stärka Sveriges konkurrenskraft.

  Måndag 1 juliGer skrotad LAS fler jobb?Lagen om anställningsskydd (LAS) utformades 1974 för … Read More

 • Affärsläget för industrin försvagas


  Även om en del fortfarande rapporterar ett utfall bättre än historiska genomsnitt följer utvecklingen i Sverige de allt svagare data som rapporteras i övriga Europa, menar Teknikföretagen.

  Affärsläget fortsätter att försvagas för Sveriges teknikindustri under andra kvartalet i år, visar Teknikföretagens konjunkturbedömning. Utfallet är i linje med den avmattning i global efterfrågan som inleddes 2018.

  -Årets andra konjunkturbarometer visar visserligen att orderingången ökar i samma begränsade omfattning som under första kvartalet. … Read More

 • Rekordhögt intresse för ingenjörsyrket bland tjejer


  Nya siffror visar att intresset för ingenjörsyrket är högre än någonsin, framförallt bland tjejerna. Samtidigt är det för få tjejer som söker teknisk utbildning.

  Sedan 2012 har andelen tjejer som kan tänka sig att bli ingenjör ökat från 30 till 45 procent medan killars intresse ligger kvar på ungefär samma nivå. Under tio år har Teknikföretagen och analys- och undersökningsföretaget Ungdomsbarometern studerat ungas intresse för teknik. En prioriterad målgrupp är tjejer, både för att andelen tjejer på … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • dmgmori Reportage

  Globala jätten till Elmia Verktygsmaskiner

  Inom 30 mils radie från Jönköping hittar verktygsmaskinstillverkaren 80 procent av sina svenska kunder. Därför är det en självklarhet att ställa ut på Elmia Verktygsmaskiner.
  230