Contents tagged with "Teknikföretagen"

 • Teknikföretagen: Bättre affärsläge i industrin


  Från låga nivåer ökar kapacitetsutnyttjandet och efterfrågan på arbetskraft, men bilden är blandad.

  Affärsläget för teknikindustrin i Sverige har förbättrats under årets sista kvartal. Orderingång, orderstock och kapacitetsutnyttjande ökar fortsatt. Återhämtningen har dock tappat tempo jämfört med det tredje kvartalet. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets fjärde kvartal.

  -Den starka återhämtningen under tredje kvartalet var … Read More

 • "Regeringen förbiser behovet att ge yrkesutbildade behörighet till högskolan"


  Det behövs fler sökande till industritekniska utbildningar. Då behöver yrkesutbildningar vara högskoleförberedande, menar Teknikföretagen.

  En av teknikindustrins största utmaningar är att få fler sökande till de industritekniska utbildningarna. Avgörande är att yrkesutbildningar ska vara högskoleförberedande. Tyvärr så har regeringen inte alls med ett sådant krav i sin färska utredning i frågan. Det skriver Teknikföretagen i ett pressmeddelande.

  Mycket har blivit rätt i Lars … Read More

 • Teknikföretagen spår djupare fall i Sveriges BNP 2020


  Nyckelfaktorn för den ekonomiska utvecklingen framöver förblir coronasituationen och framförallt de politiska åtgärderna för att hantera denna.

  Det är huvudbudskapet i en ny konjunkturprognos från Teknikföretagen.

  – Så länge som restriktioner bibehålls eller, som nyligen, till och med skärps, är en uthållig och stark återhämtning mycket osannolik, säger Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall.

  Utfallen för det tredje kvartalet i många ekonomier blev starkare än vad vi tidigare räknat … Read More

 • Teknikföretagen: Ja till OpOs hemställan


  Men påpekar samtidigt att löneökningar på 4,5 procent är en utmanande nivå.

  De opartiska ordförandena (OpO) föreslår löneökningar på 4,5 procent i ett 29 månader långt riksavtal för industrin. Teknikarbetsgivarna, Tekniktjänstearbetsgivarna och TEKO (Sveriges Textil- och Modeföretag) accepterar OpO:s hemställan.

  -Nivån är utmanande med tanke på covid-19-pandemin. Vi lever med omfattande osäkerhetsfaktorer i världshandeln … Read More

 • Teknikföretagen ger svar på tal


  "Facken inom industrin gör det för lätt för sig när de, samtidigt som ekonomin bågnar under Coronakrisens effekter, baserar löneutspel på förhoppningar"

  - Det är vanskligt att idag slå fast vart konjunkturen är på väg. Osäkerhetsfaktorn är enorm, det går inte att andas ut, säger Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall.

  - Vi tror det är fel väg att gå att banalisera Coronakrisens effekter när vårt gemensamma ändamål med Industriavtalet handlar om att öka industrins framtida konkurrenskraft, … Read More

 • Per Braconier blir presschef på Teknikföretagen


  "Industrins villkor har alltid varit en hjärtefråga för mig"

  Per Braconier har utsetts till ny presschef på Teknikföretagen. Han kommer närmast från en tjänst som strateg på Teknikföretagens kommunikationsavdelning.Per Braconier har lång erfarenhet av arbete inom och gentemot media. Efter elva år som journalist på Dagens Industri har han innehaft en rad ledande befattningar inom kommunikation. Däribland … Read More

 • V-formad återhämtning men långt kvar till normalisering


  Efter en stark rekyl under maj-juni så har kraften börjat gå ur återhämtningen efter Coronakrisen.

  Efter en stark rekyl under maj-juni så har kraften börjat gå ur återhämtningen efter Coronakrisen. Teknikföretagen räknar med att global BNP i slutet av 2021 understiger nivån för pre-Corona - sista kvartalet 2019 - med cirka en procent.– I själva verket är dock de katastrofala konsekvenserna av Corona-hanteringen mycket värre än så. I … Read More

 • Teknikföretagen: Industrin välkomnar initiativ för grön nystart


  Klimatsmarta industri-och teknikprodukter avgörande i framtiden

  Analyser visar att morgondagens efterfrågade industriprodukter i ökande grad kommer att handla om klimatsmart teknik och hållbara lösningar. Men för att förändra befintlig produktion krävs stora investeringar och stora risker. Därför kan statliga kreditgarantier göra skillnad, menar Teknikföretagen.

  Under regeringens presskonferens presenterades … Read More

 • Trend: Högre arbetskraftskostnadsökningar i Sverige än i viktiga konkurrentländer


  Svenska kronan håller kostnaderna nere

  Den svenska ökningstakten för arbetskraftskostnaderna fortsätter trendmässigt att vara högre än i viktiga konkurrentländer. Den var mer än en procentenhet högre än i Västeuropa och euroområdet 2019.

  Tack vare den svaga svenska kronan är inte kostnadsläget i Sverige alarmerande högt – men en rejäl appreciering av växelkursen skulle snabbt förä … Read More

 • Ny statistik pekar på behovet av livslångt lärande


  Speciellt när det gäller tekniska kompetenser.

  Näringslivets framtida behov av digital specialistkompetens är en utmaning som inte bara är kvantitativ utan också kvalitativ. Efterfrågan på kompetens inom programmering och mjukvaruutveckling är dessutom bred och varierad. För att möta kompetensbehovet kräver det en större och tydligare bredd i utbildningsutbudet. Det visar en ny rapport från … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT