Contents tagged with "ssab"

 • En fossilfri stålproduktion startar i gruvan och förädlingsverken


  HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen.

  Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk gett lyckade resultat. Världens första fossilfria järnmalmspellets är inom räckhåll. SSAB, LKAB och Vattenfall avser att bli först i världen med en värdekedja för fossilfritt stål.

  En fossilfri stålproduktion startar i gruvan och förädlingsverken. … Read More

 • SSAB rapport: Lägre efterfrågan påverkade resultatet negativt.


  Dock en stabil utveckling för Special Steels.

  Andra kvartalet:

  Intäkterna uppgick till 15 155 (20 654) Mkr

  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 705 (2 419) Mkr

  Rörelseresultatet uppgick till -251 (1 316) Mkr

  Resultat per aktie uppgick till -0,28 (0,98) kronor

  Koncernchefens kommentar

  SSABs rörelseresultat uppgick till -251 Mkr för det andra kvartalet 2020, … Read More

 • Över 700 permitteras från SSAB


  Gäller under sommaren, tur säger ordf för IF Metalls på SSAB Oxelösund.

  Under tre veckor i juli korttidspermitteras runt 720 av SSAB:s IF Metall-anslutna medarbetare. Permitteringen gäller för 80 procent av arbetstiden, och kombinerat med kollektivavtalets TOF-system (trygghet och flexibilitet) innebär det att de som berörs blir hemma på heltid. Detta rapporterar SVT.

  De allra flesta av IF Metalls medlemmar på … Read More

 • Ett steg närmare produktion av fossilfritt stål i industriell skala


  SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu nästa viktiga steg för att bli först i världen med en värdekedja för fossilfritt stål.

  Inom ramen för HYBRIT-initiativet förbereds nu bygget av en demonstrationsanläggning i industriell skala och samråd inleds inför val av plats i Norrbotten.

  Byggstart planeras under 2023 och målet är att ta anläggningen i drift 2025. Tanken är att kunna demonstrera en fullskalig produktion med en kapacitet på drygt en miljon ton järn per år, dvs. 2 … Read More

 • Minskat resultat för SSAB


  Vidtar åtgärder för att anpassa produktion och kostnader till minskad efterfrågan.

  Intäkterna för stålföretaget SSAB uppgick till 18 772 (20 017) Mkr i första kvartalet och rörelseresultatet sjönk till 343 (1 674) Mkr.

  "Fjolårets första kvartal präglades av gynnsammare marknadsförhållanden, särskilt för SSAB Americas," kommenterar koncernchef Martin Lindqvist rapporten. Jämfört med fjärde kvartalet 2019, som präglades av … Read More

 • SSAB:s förhandlingar om permitteringar i Finland avslutade


  Kapaciteten för stålproduktionen kommer att minska.

  Förra veckan inleddde SSAB fackliga förhandlingar gällande tillfälliga permitteringar inom sin finska verksamhet till följd av svagare marknadsförutsättningar i spåren av Covid-19-pandemin.

  Förhandlingarna rörde SSAB-koncernens anställda i Finland, exklusive dotterbolagen Ruukki Construction och Tibnor. Förhandlingarna har nu avslutats och det … Read More

 • SSAB ska spara en miljard kronor


  Bland annat står sänkta löner och regelbundna produktionsstopp på åtgärdslistan.

  SSAB vidtar ett flertal åtgärder på kort sikt för att motverka effekterna från Covid-19 och totalt beräknas besparingarna överstiga SEK 1 miljard på årsbasis.

  Affärsläget har under årets första tre månader i stort motsvarat förväntningarna. SSAB har under första kvartalet fokuserat på att minska riskerna för att Covid-19 sprids, vilket inkluderar … Read More

 • SSAB inleder fackliga förhandlingar i Finland


  Vill genomföra tillfälliga permitteringar till följd av svagare marknadsförutsättningar i spåren av Covid-19-pandemin.

  SSAB har beslutat att inleda fackliga förhandlingar gällande tillfälliga permitteringar inom sin finska verksamhet till följd av svagare marknadsförutsättningar i spåren av Covid-19-pandemin.

  Förhandlingarna rör SSAB-koncernens anställda i Finland, exklusive dotterbolagen Ruukki Construction och Tibnor.

  Exakt hur många anställda som kommer att … Read More

 • Kromfritt från SSAB


  Alla SSAB:s färgbelagda produkter är helt kromfria.

  SSAB har ett starkt fokus på miljö och hälsa. I alla SSABs produktionsanläggningar uppfyller miljön de högsta standarder. GreenCoat® och SSABs portfölj av färgbelagda produkter är sedan många år helt fria från sexvärt krom. Helt i linje med EU-förordningen REACH(*). Något som inte alltid är fallet med lågprisimporter från utomeuropeiska länder.

  “ … Read More

 • LKAB utökar sitt innehav i SSAB


  Investeringen är av strategisk, finansiell och relationell karaktär

  LKAB har i dag flaggat för ett innehav i SSAB motsvarande 10,5 procent av aktierna och rösterna.

  LKAB och SSAB har sedan tidigare en omfattande affärsrelation och gemensamma samarbetsprojekt, där HYBRIT är ett exempel. HYBRIT är ett initiativ LKAB driver tillsammans med SSAB och Vattenfall, och syftar till att skapa en helt fossilfri process för … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT