Contents tagged with "ssab"

 • Ett steg närmare produktion av fossilfritt stål i industriell skala


  SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu nästa viktiga steg för att bli först i världen med en värdekedja för fossilfritt stål.

  Inom ramen för HYBRIT-initiativet förbereds nu bygget av en demonstrationsanläggning i industriell skala och samråd inleds inför val av plats i Norrbotten.

  Byggstart planeras under 2023 och målet är att ta anläggningen i drift 2025. Tanken är att kunna demonstrera en fullskalig produktion med en kapacitet på drygt en miljon ton järn per år, dvs. 2 … Read More

 • Minskat resultat för SSAB


  Vidtar åtgärder för att anpassa produktion och kostnader till minskad efterfrågan.

  Intäkterna för stålföretaget SSAB uppgick till 18 772 (20 017) Mkr i första kvartalet och rörelseresultatet sjönk till 343 (1 674) Mkr.

  "Fjolårets första kvartal präglades av gynnsammare marknadsförhållanden, särskilt för SSAB Americas," kommenterar koncernchef Martin Lindqvist rapporten. Jämfört med fjärde kvartalet 2019, som präglades av … Read More

 • SSAB:s förhandlingar om permitteringar i Finland avslutade


  Kapaciteten för stålproduktionen kommer att minska.

  Förra veckan inleddde SSAB fackliga förhandlingar gällande tillfälliga permitteringar inom sin finska verksamhet till följd av svagare marknadsförutsättningar i spåren av Covid-19-pandemin.

  Förhandlingarna rörde SSAB-koncernens anställda i Finland, exklusive dotterbolagen Ruukki Construction och Tibnor. Förhandlingarna har nu avslutats och det … Read More

 • SSAB ska spara en miljard kronor


  Bland annat står sänkta löner och regelbundna produktionsstopp på åtgärdslistan.

  SSAB vidtar ett flertal åtgärder på kort sikt för att motverka effekterna från Covid-19 och totalt beräknas besparingarna överstiga SEK 1 miljard på årsbasis.

  Affärsläget har under årets första tre månader i stort motsvarat förväntningarna. SSAB har under första kvartalet fokuserat på att minska riskerna för att Covid-19 sprids, vilket inkluderar … Read More

 • SSAB inleder fackliga förhandlingar i Finland


  Vill genomföra tillfälliga permitteringar till följd av svagare marknadsförutsättningar i spåren av Covid-19-pandemin.

  SSAB har beslutat att inleda fackliga förhandlingar gällande tillfälliga permitteringar inom sin finska verksamhet till följd av svagare marknadsförutsättningar i spåren av Covid-19-pandemin.

  Förhandlingarna rör SSAB-koncernens anställda i Finland, exklusive dotterbolagen Ruukki Construction och Tibnor.

  Exakt hur många anställda som kommer att … Read More

 • Kromfritt från SSAB


  Alla SSAB:s färgbelagda produkter är helt kromfria.

  SSAB har ett starkt fokus på miljö och hälsa. I alla SSABs produktionsanläggningar uppfyller miljön de högsta standarder. GreenCoat® och SSABs portfölj av färgbelagda produkter är sedan många år helt fria från sexvärt krom. Helt i linje med EU-förordningen REACH(*). Något som inte alltid är fallet med lågprisimporter från utomeuropeiska länder.

  “ … Read More

 • LKAB utökar sitt innehav i SSAB


  Investeringen är av strategisk, finansiell och relationell karaktär

  LKAB har i dag flaggat för ett innehav i SSAB motsvarande 10,5 procent av aktierna och rösterna.

  LKAB och SSAB har sedan tidigare en omfattande affärsrelation och gemensamma samarbetsprojekt, där HYBRIT är ett exempel. HYBRIT är ett initiativ LKAB driver tillsammans med SSAB och Vattenfall, och syftar till att skapa en helt fossilfri process för … Read More

 • SSAB anställer 1000 semestervikarier i Sverige


  Semestervikarier är viktiga, inte bara för att hålla produktionen igång, de tillför även ny energi till bolaget, menar stålföretaget.

   – Semestervikarier är viktiga för oss ur många aspekter. Framförallt hjälper de oss att hålla igång produktionen när ordinarie personal är på semester, men de bidrar också med ny energi till vår gemenskap. Som vikarie hos oss får man mer kunskap och chansen att lära sig mer om stålindustrin. Vi är glada över att så många uppfattar oss som en … Read More

 • Förlust för SSAB


  Bygget av ett starkare SSAB med minskad konjunkturskänslighet pågår.

  SSABs försäljning minskdade till 16 973 (19 251) Mkr i fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -1 178 (1 007) Mkr. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till - 1 131 (1 035) Mkr.

  Försämringen i fjärde kvartalet var främst hänförlig till SSAB Europe och SSAB Americas. För helåret 2019 uppgick rörelseresultatet … Read More

 • Swedish Steel Prize är inte bara en tävling utan en hyllning till gott ingenjörsskap


  I november delade SSAB ut priset för tjugonde gången. Hur resonerar juryn bakom världens enda internationella tävling för framtidens stållösningar? Vi har träffat juryns ordförande, Eva Petursson, till vardags SSABs forskningschef.

  Som världens enda internationella utmärkelse för idéer med betydelse för framtidens stållösningar, lockar Swedish Steel Prize tävlanden från hela världen. På dagen för den tjugonde prisutdelningen, den 14 november 2019, deltog cirka 400 personer från 41 olika nationer. 

  – Jag är extremt stolt över de fyra finalisterna. Jag tycker de är bättre än … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT