Contents tagged with "prototal"

 • Prototal expanderar inom additiv tillverkning


  Genomför sitt första förvärv utanför Norden.

  Prototal Industries, specilaliserat inom tillverkning av polymer additiv tillverkning och formsprutning i Norden, utvidgar sin verksamhet till Storbritannien genom förvärvet av 3T Additive Manufacturing Polymers.

  Kunder drar nytta av ett brett utbud av teknologier inom Prototal och en av de största kapaciteterna i Europa inom additiv tillverkning. … Read More

 • Prototal byter koncernchef


  Förstärker bolagets koncernledning med en före detta europachef.

  Prototalkoncernen är i en stark tillväxtfas, drivet av både förvärv och organisk tillväxt. Över de senaste 12 månaderna har flertalet förvärv inom de svenska, danska och norska marknaderna genomförts. Ambitionerna ligger nu vid att fortsätta expandera utanför vår nordiska marknad i syfte i att etablera en ledande position i Europa.

  Prototals … Read More

  3D
 • Prototal växer med förvärv


  Stärker sin position som Skandinaviens största aktör inom 3d-printing i polymera material.

  Prototal fortsätter expandera inom additiv tillverkning, genom förvärvet av Damvig A/S i Taastrup, Danmark. Förvärvet ska ävenh ska ses som ett första steg i att även etablera sig på den Centraleuropeiska marknaden, skriver företaget i ett pressmeddelande.

  I 25 år har Damvig varit den drivande 3d-print pionjären på den danska marknaden och fört … Read More

 • Prototal förvärvar i Norge


  Affären är startskottet på en större investering som kommer innebära en utökad produktionskapacitet i bolagets nuvarande säte i Levanger.

  Prototal Industries AB har slutfört en affär med Minoko AS om förvärv av de sista 50% av aktierna i Prototal AS för att i fortsättningen vara ensamägare i bolaget. Som ett naturligt led i sin internationella expansion har Prototal stärkt sin närvaro i Norge. 

  Norge är en av Prototals nyckelmarknader och kommer stå i fokus för vidare satsningar dä … Read More

 • Prototal fortsätter tillväxtresan


  Förvärvar Acron Formservice i Anderstorp.

  Med förvärvet befäster Prototal sin position som Nordeuropas största aktör inom 3d-printing i polymera material.

  Acron är, inom den additiva tillverkningsbranschen, ett tongivande företag med gott renommé avseende teknik och kvalitet. Bolagets unika position inom branschen är underbyggd av ett tydligt kunderbjudande, ledande teknologi samt hög … Read More

 • Prototal siktar på miljardomsättning med ny majoritetsägare


  Bolaget med kopplingar till IKEA-sfären vill göra Prototal snabbast i världen på prototypframställning.

  Investeringsbolaget Nalka, med kopplingar till Ikea-sfären, har nyligen skrivit på kontrakt med Prototal. Nu vill de bli snabbast i världen med framställningen av prototyper.

  – Det skapar den plattform som vi behöver, framför allt kapitalbasen vi behöver, för att ta nästa steg i vår expansion, säger David Mörk, vd för Wilron Holding, som numera … Read More

 • Jobro förvärvar Prototals plåtverksamhet


  Ska bli ledande inom prototyp- och lågserietillverkning av komplexa plåtdetaljer.

  Jobro är idag den ledande tillverkaren av prototyper och lågvolymserier av komplexa plåtdetaljer i Sverige. Bolagets ambition är att expandera sin verksamhet och bli en av Europas ledande prototyp- och lågserietillverkare av komplexa plåtdetaljer.

  Jobro förstärker nu sin marknadsposition genom förvärv av tillgångarna i Prototals plåtverksamhet. … Read More

 • Från golvet till företagsledningen


  I Götene utgörs 50 procent av kommunens arbetsplatser av tillverkande industri och här finns många karriärvägar. Henrik Oldins resa började som NC-operatör 2002. Möt honom, hans arbetsgivare och ytterligare åtta framgångsrika tillverkningsföretag.

  50 procent av Götene kommuns arbetsplatser består av tillverkande industri. Viktiga arbetsgivare för kommunen är verkstadsföretagen Kinnex, CIDAN Machinery Lindab, Götene UFO med flera, plastföretagen Nolato, Götene Plast och Prototal PDS samt byggföretagen Götenehus och Paroc och livsmedelsföretagen Dafgårds, Arla och Semper.

  -Götenes fö … Read More

 • Prototal byter ägare och satsar vidare


  Jönköpingsbaserat investmentbolag köper produkt- och prototyptillverkaren Prototal

  Per den 1/6-2017 byter Prototal AB med tillhörande dotterbolag ägare. Köpare är det Jönköpingsbaserade investmentbolaget WilRon Holding AB.

  Grundarna till WilRon Holding AB, David Mörk, Ditar Isai och Magnus Olsson besitter gedigna erfarenheter från operationella roller inom Jönköpingsbaserade Industrikoncerner med både nationell och … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT