Contents tagged with "Nilsson Special Vehicle"

 • "Vi har helt enkelt fått nöjdare kunder"


  Fortsatt förlust för specialbilstillverkaren, men förbättringsåtgärderna har börjat ge resultat.

  Specialbilstillverkaren Nilsson Special Vehicles har publicerat delårsrapporten för tredje kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 37 961 (42 829) KSEK. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1 182 (-1 292) KSEK och resultat efter skatt uppgick till -3 516 (-2 571) KSEK.

  "Under tredje kvartalet 2019 har vi fått ytterligare … Read More

 • Minskad förlust för specialbilstillverkaren


  Har levererat fler ambulanser än någonsin under första kvartalet.

  Specialbilstillverkaren Nilsson Special Vehicles publicerade idag delårsrapport för de första tre månaderna 2019. Nettoomsättningen ökade i första kvartalet till 67 911 (57 764) KSEK och rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, ökade till 1 741 (226) KSEK. Resultat efter skatt uppgick till -669 (-1 103) KSEK. Under perioden uppgick orderingå … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT