Innehåll taggat med "multidocker"

 • Corona: Bättre än väntat för Multidocker - och full orderbok


  Svensk Verkstad pratar med den svenska tillverkaren om finanserna och coronaläget.

  Styrelsen i MultiDocker Cargo Handling AB, som tillverkar materialhanteringsutrustning, meddelade i veckan, att företaget efter närmare analys kommit fram till att det egna kapitalet enligt kontrollbalansräkning per den 24 mars 2020 väsentligen överstiger det registrerade aktiekapitalet med 50%. Därför kunde man ställa in den extra stämman ( … Läs Mer

 • Multidocker affär i Ryssland slutligt bekräftad


  ”Det är mycket glädjande att avtalet nu kan slutföras

  MultiDocker kan nu bekräfta en affär i Ryssland gällande en order, som tidigare kommunicerats, då alla tillstånd har blivit klara. Affären omfattar två CH 1100 till ett ordervärde av ca 14 MSEK. Kunden finns på ryska Stillahavskusten och har sedan tidigare ett antal maskiner från MultiDocker.

  ”Det är mycket glädjande att avtalet nu kan slutföras … Läs Mer

 • Multidocker upprättar kontrollbalansräkning


  Skriver ned tillgångar.

  MultiDockers styrelse föreslår att sätta ned det bokförda värdet på tillgångar i bolaget. I samband med arbetet med årsbokslutet för helåret 2019 har styrelsen i MultiDocker konstaterat ett behov av att sätta ned det bokförda värdet på tillgångar i bolaget. 

  Det konstaterade nedskrivningsbehovet får till följd att styrelsen har skäl att anta att … Läs Mer

 • Multidocker genomför riktad emission till strategiska ägare


  Behöver öka rörelsekapitalet för att klara leveranser och exportsatsning.

  Styrelsen i MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) har genomfört en riktad emission om 11,5 MSEK inom ramen för det emissionsmandat styrelsen fick vid årsstämman 5 juni 2019. Emissionen är riktad till ett antal finansiella och industriella placerare. Syftet med emissionen är att stärka bolagets rörelsekapital för att kunna genomföra bolagets … Läs Mer

 • Affärer för 20 miljoner till Multidocker


  "Vi tog den ryska ordern i stark konkurrens"

  MultiDocker har fått en order från en existerande kund på Stillahavskusten i Ryssland gällande två CH 1100. Maskinerna är avsedda för hamnverksamhet och ska levereras under 2020. Affären är förbehållen ett standardvillkor gällande importtillstånd i Ryssland.

  I Skandinavien har samtidigt en överenskommelse träffats om leverans av en CH 1100.

  Det … Läs Mer

 • Multidocker avyttrar verksamhet


  Säljer till en samarbetspartner.

  MultiDocker har, som tidigare meddelats, befunnit sig i förhandlingar om försäljning av den brasilianska verksamheten. Parterna har nu enats om ett avtal som innebär en inkråmsförsäljning där den huvuddelen av den operationella verksamheten överlåts. Köpeskillingen utgår med en fast del och en resultatbaserad del under fyra år.

  Den fasta kö … Läs Mer

 • Nya miljonaffärer till Multidocker


  Två stora kontrakt med kunder i Skandinavien.

  MultiDocker har avtalat om två affärer till ett sammanlagt värde av 16,5 MSEK. Kunderna finns i Skandinavien och leverans sker 2020.

  -Våra stora maskiner är särskilt intressanta för hamnindustrin tack vare hög lastkapacitet kombinerat med låg bränslekonsumtion per hanterat ton, säger Fredrik Österström CPO och säljansvarig Europa i MultiDocker.

  - … Läs Mer

 • 20 miljoner MultiDockeraffär i Brasilien


  Säljer delar av dotterföretag

  MultiDocker har träffat avtal om att sälja majoriteten i det Brasilianska dotterbolaget, inklusive maskiner, utrustning, och personalresurser mm. Försäljningen är villkorad av att slutligt avtal om villkoren kan träffas. Köparen är ett av Brasiliens större åkeri- och entreprenadföretag. Köparen är sedan flera år en partner till MultiDocker och fö … Läs Mer

 • Ökad förlust för Multidocker


  Leveransförseningar och flytt av produktion är några av förklaringarna.

  Under perioden januari-september 2019 sjönk både omsättningen, 66,1 MSEK jämfört med 112,1 MSEK motsvarande period föregående år, och resultatet, -21,6 MSEK jämfört med -8,7 MSEK för Multidocker.

  "Klart under vår målsättning", skriver bolagets vd Maria Bogren, i rapporten, men uppger ett antal förklaringar.

  Dels berodde det på förskjutningar i … Läs Mer

 • Försenade leveranser tynger Multidocker


  Flera skäl, uppger bolagets vd Maria Bogren.

  Vi uppnådde tyvärr inte målsättningarna avseende resultat under perioden. Det berodde i huvudsak på att ett antal maskiner inte kunde levereras enligt plan och att flera nyckelförsäljningar försköts in i nästa period, förklarar Multidockers vd Maria Bogren, i bolagets delårsrapport för andra kvartalet.

  Intäkterna under andra kvartalet sjönk till 1 … Läs Mer


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT