Contents tagged with "Minoki"

  • Prototal förvärvar i Norge


    Affären är startskottet på en större investering som kommer innebära en utökad produktionskapacitet i bolagets nuvarande säte i Levanger.

    Prototal Industries AB har slutfört en affär med Minoko AS om förvärv av de sista 50% av aktierna i Prototal AS för att i fortsättningen vara ensamägare i bolaget. Som ett naturligt led i sin internationella expansion har Prototal stärkt sin närvaro i Norge. 

    Norge är en av Prototals nyckelmarknader och kommer stå i fokus för vidare satsningar dä … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT