Contents tagged with "Miljö"

 • Stena Recycling startar cirkulär konsultverksamhet


  Världen står inför ett paradigmskifte för hur vi nyttjar jordens resurser.

  Stena Recycling, breddar erbjudandet och startar tjänsteverksamhet under namnet Stena Circular Consulting. Inriktningen är att stödja företag i deras utveckling mot hållbara och cirkulära lösningar som ger både miljö- och affärsvärde.

  Allt pekar på att cirkularitet kommer att bli en nyckelfråga för tillverkande industrier och andra företag … Read More

 • SSABs klimatmål godkänns av Science Based Targets initiative


  Godkännandet innebär att målet är vetenskapligt förankrat och i linje med Parisavtalet.

  SSABs mål för utsläpp av växthusgaser inklusive koldioxid har godkänts av organisationen Science Based Targets initiative.

  SSAB har åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser (CO2e) med 35 procent till 2032 (basår 2018). Målet gäller såväl direkta som indirekta utsläpp (Scope 1 och 2) och ligger i linje med målsättningen att hålla den … Read More


 • Återvunnet guld ger 400–2000 gånger mindre koldioxidavtryck än guld brutet ur gruvor. Marknadsför du att du återvinner och återanvänder guld? Om inte är det hög tid att börja.

  Låt dina kunder veta att du har etiskt och miljömässigt hållbara hantverk att erbjuda. Börja återvinna mer och marknadsför det!

  Att återvinna och återanvända sina ädelmetaller är nyckeln till en hållbar framtid. Trots att det är många som redan gör det i sin verksamhet marknadsförs det inte. Något vi på NSG, en av nordens största aktörer inom å … Read More

 • AF Gruppen bygger 100 miljoners-vindkraftpark i Norge


  Sammanlagt 34 turbiner.

  JR Anlegg AS, ett bolag i AF Gruppen, har fått uppdraget att bygga vägar och genomföra markarbeten för Odal Vindkraftverk. Kontraktet har ett värde av 100 - 150 miljoner NOK.

  Odal Vindkraftverk ligger nordost om Oslo, i området Nord-Odal. JR Anlegg förbereder för vinkraftsparkens 34 turbiner, som förväntas producera 500 GWh förnybar el, vilket … Read More

 • ABB och Hydrogen Optimized utforskar produktionssystem för grön vätgas


  En ren, hållbar och överkomligt prissatt energikälla.

  De båda företagen tillkännager en satsning på att göra grön vätgas till ett ekonomiskt genomförbart alternativ för kunder i olika branscher.

  Det globala teknikföretaget ABB och Hydrogen Optimized har kommit överens om att utforska utvecklingen av storskaliga produktionssystem för grön vätgas som är kopplade till elnätet för att erbjuda kunder en … Read More

  abb
 • Stena ger Volvos bussbatterier ett andra liv


  Använder jordens resurser på ett bättre sätt.

  Bussbatteriernas kommersiella livslängd förlängs avsevärt och naturresurser kan sparas. Det blir resultatet av ett nytt samarbete mellan Volvo Bussar och Stena Recyclings dotterbolag Batteryloop. När batterierna plockas ur bussarna ska de återanvändas som energilager i till exempel fastigheter och laddstationer i många år.

  Volvo Bussar är en … Read More

 • Hydro investerar 14 miljoner i Sjunnen


  En stor miljösatsning för produktionen av aluminiumgöt.

  Omsmältverket i Sjunnen strax utanför Vetlanda har investerat i ett nytt rökgasfilter för rening av rökgaser. Därmed uppfyller Hydros fabrik i Sjunnen EU-kraven på utsläpp av stoft från omsmältning av aluminium. Investeringen på 14 miljoner ger renare utsläpp och det skapar också förutsättning för att återvinna såväl lackerat skrot som skrot frå … Read More

 • Höstens viktigaste seminarium


  För att nå miljömålen och en omställning till cirkulär ekonomi måste vi ändra våra konsumtionsmönster.

  År 2013 presenterade EU-kommissionen ett initiativ för att möta ökat utbud och efterfrågan på miljöanpassade produkter, det gick under namnet Single Market for Green Products Initiative. Inom ramen för initiativet presenterades bland annat miljöavtryck, Product/Organisation Environmental Footprint, i ett livscykelperspektiv, en metod för att mäta … Read More

 • Laserrök – ett mycket hälsofarligt ämne


  Lasermärkning, lasergravering, lasersvetsning mfl är tekniker som vi alla känner till, men hur många av oss känner till att laserröken är ett mycket hälsofarligt ämne?

  Vid laserbearbetning av metall frisläpps damm som innehåller tungmetaller och vid laserbearbetning av legerade metaller frisätts ämnen som nickel, kobolt och krom. I värsta fall tas alla dessa ämnen upp av kroppen, vilket kan leda till ökad cancerrisk, sjukdomar på andningsorganen och problem med det kardiovaskulära systemet.

  Alla föroreningar … Read More

 • Teknik från Alfa Laval gör luften renare i Kina


  Staden har kallats för ”Den smoghöljda staden”, men nu ska centralvärmeverket, ett av de största i världen, energieffektiviseras.

  För att minska de miljoner ton koldioxid och tusentals ton farliga utsläpp, utrustas det nya kraftverket i Taiyuan i nordöstra Kina med plattvärmeväxlare från Alfa Laval. Det nya kraftverket ersätter det gamla kolbaserade värmeverket och är ett steg mot målet att bli en renare stad.

  Staden har kallats för ”Den smoghöljda staden” på grund av de hö … Read More


 • Nov 25, 2020

  Industrins reformagenda överlämnad idag

  Nyheter 12 reformpunkter överlämnade till näringsminister Ibrahim Baylan - så ska Sverige senast år 2025 rankas som ett av världens fem mest konkurrenskraftiga länder.
  23
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT