Contents tagged with "konjunktur"

 • Industrins orderingång ökade i november


  En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling.

  Industrins totala orderingång ökade med 3,8 procent i november 2020 jämfört med oktober, i säsongrensade tal. Jämfört med november föregående år ökade orderingången med 5,7 procent i kalenderkorrigerade tal.

  Störst ökning uppvisades av annan transportmedelsindustri som ökade med 97,3 procent jämfört med oktober.

  Utvecklingen i den totala … Read More

  SCB
 • LO-ekonomerna: Nu krävs en offensiv finanspolitik


  "Den höga arbetslöshet vi ser är bara toppen av ett isberg."

  Den allt snabbare smittspridningen bryter den ekonomiska återhämtningen under fjärde kvartalet i år. Arbetslösheten når sin topp i vinter och börjar sjunka först andra kvartalet 2021. Det förutspår LO-ekonomerna i sin prognos Ekonomiska Utsikter.

  -Ett alltför stort fokus på skattesänkningar med låg verkningsgrad riskerar att fördröja återhä … Read More

  LO
 • Minskat omsättningstapp i näringslivet


  Men branscherna skiljer sig åt. För tillverkningsindustrin har läget förändrats sedan i maj.

   Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt. För näringslivet visar måttet att omsättningen nu har ökat efter att ha minskat två undersökningar i rad. Omsättningstappet jämfört med ett normalläge är nu 12 procent … Read More

 • Industriarbetsgivarnas konjunkturprognos: Utdragen återhämtning


  Politiska beslut viktiga.

  I år backar basindustrin med 1,5 procent – men under 2021 väntas förädlingsvärdet öka svagt. Det skriver Industriarbetsgivarna i årets fjärde konjunkturrapport.

  I början av pandemin drabbades vissa delar av basindustrin hårt då efterfrågan föll, men på senare tid pekar nästan all data på ett bättre läge. Under 2021 förväntas förädlingsvärdet i … Read More

 • Råstålsproduktionen vänder upp


  Jernkontoret gör bedömningen att botten är nådd.

  Under november 2020 producerades det sammanlagt 420 tusen ton råstål i Sverige. Jämfört med november 2019 är det en ökning på 36 procent. Ökningen förstärker bilden av den positiva utveckling som inleddes i oktober. Jernkontoret bedömer att botten är passerad, även om återhämtningen kan betecknas som skör.

  Diagram: Jernkontoret.

  Hittills under … Read More

 • Teknikföretagen: Bättre affärsläge i industrin


  Från låga nivåer ökar kapacitetsutnyttjandet och efterfrågan på arbetskraft, men bilden är blandad.

  Affärsläget för teknikindustrin i Sverige har förbättrats under årets sista kvartal. Orderingång, orderstock och kapacitetsutnyttjande ökar fortsatt. Återhämtningen har dock tappat tempo jämfört med det tredje kvartalet. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets fjärde kvartal.

  -Den starka återhämtningen under tredje kvartalet var … Read More

 • Industrins orderingång lyfter


  Många av industrins delbranscher pekar nedåt i oktober, men det finns några som drar upp snittet.

  Industrins totala orderingång ökade med 1,3 procent i oktober 2020 jämfört med september, i säsongrensade tal. Jämfört med oktober föregående år ökade orderingången med 1,3 procent i kalenderkorrigerade tal. 

  Störst ökning uppvisades av industrin för elapparatur som ökade med 74,8 procent jämfört med september. Hittills under året, januari- … Read More

  SCB
 • Svenskar vill fortsätta handla online efter pandemin


  Viktigt att alla också ska kunna känna sig trygga.

  En klar majoritet av svenskar planerar att fortsätta handla på nätet efter pandemin. Två av tre, 66 procent, planerar att handla livsmedel online i högre eller lika hög grad som i dag.

  Trots att andelen äldre som handlar på nätet har ökat mycket har tre av tio, 29 procent, av de som är över 50 år någon gång det senaste året avstått att handla … Read More

 • Inköpschefsindex: Industrin växlar upp


  "Mer expansiva produktionsplaner trots ökad smittspridning och hårdare restriktioner"

  PMI-total steg till 59,1 i november från uppreviderade 58,3 i oktober. Det är den högsta nivån sedan fjärde kvartalet 2017 och tredje månaden i rad som indexet är högre än det historiska snittet (54,4), enligt Silf och Swedbanks inköpschefsindex. Produktionsplanerna i november var mer expansiva än i oktober och indexet ökade till 64,8, … Read More

 • Framtidstron hos exportföretagen ökar kraftigt


  De svenska exportföretagens syn på framtiden har ljusnat betydligt sedan i våras och är nu starkare än innan coronapandemin.

  Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro går från rekordlåga minus 35 i våras till plus 29, vilket visar en stark återhämtning på bara ett halvår.

  – Exportnäringen har drabbats hårt av pandemin. Därför är det glädjande att företagen åter ser ljust på framtiden. Exporten står för nästan halva Sveriges BNP och det är oerhört … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT