Contents tagged with "Knorr-Bremse"

 • ​KG Knutsson sluter avtal med Haldex och Knorr-Bremse


  Två världsledande producenter till produktportföljen.

  Tillsammans med Haldex och Knorr-Bremse tar KGK ännu ett betydande steg för att bli komplett leverantör inom den tunga fordonssektorn.

  Haldex är ett svenskt företag som verkar över hela världen med kontor i 18 länder. Företaget utvecklar och erbjuder pålitliga och innovativa lösningar som förbättrar säkerheten, fordonsdynamiken och hållbarheten i … Read More

 • "Vi kan slutligen lägga den här affären bakom oss"


  Knorr-Bremse meddelade idag att de återkallar sitt bud på bromstillverkaren Haldex och Haldex styrelseordförande Jörgen Durban uttrycker lättnad.

  -Vi kan slutligen lägga den här affären bakom oss och frigöra de resurser som arbetat med att bistå myndigheterna med information. Ända sedan slutet på juni, då vi fick myndigheternas mycket tydliga besked, har vi vetat om att det inte fanns några verkliga förutsättningar för någon affär. Nu fortsätter vi bygga ett starkt, konkurrenskraftigt … Read More

 • Knorr-Bremse återkallar budet på Haldex


  Avbryter även konkurrensgodkännandeprocessen.

  Knorr-Bremse AG återkallar sitt erbjudande till aktieägarna i Haldex AB (publ) och överger den föreslagna företagssammanslagningen. Det skriver företaget i ett pressmeddelande. Knorr-Bremse kommer även att avbryta konkurrensgodkännandeprocessen.

  Knorr-Bremse har fattat detta beslut efter noggrant övervägande av alternativen och med beaktande av … Read More

 • Beskedet en lättnad för Haldex


  – Jag är övertygad om att många i Landskrona och i våra andra anläggningar runt om i världen idag andas ut, säger Haldex ordförande Jörgen Durban.

  Aktiemarknadsnämnden har idag meddelat att de beslutat att inte godkänna en ytterligare förlängning av acceptfristen för Knorr-Bremses bud på Haldex, vilken för närvarande löper till den 26 september.

  -Det är naturligtvis glädjande att Aktiemarknadsnämnden till sist fattade det enda möjliga beslutet. Samtidigt hoppas vi att hanteringen av den här … Read More

 • Haldex styrelse står fast


  Haldex stödjer inte Knorr-Bremse oavsett utfallet på extra bolagsstämma

  Ansökan till Aktiemarknadsnämnden om att skyndsamt fatta beslut om stoppad förlängning

  Styrelsen i Haldex har enhälligt beslutat att stå fast vid sitt tidigare beslut att inte stödja Knorr-Bremses uppköpsbud, oavsett vilket beslut den extra bolagsstämman fattar. Ytterligare tid skulle inte förbättra Knorr-Bremses möjligheter att erhålla tillstånd … Read More

 • Allvarliga tvivel rörande Knorr-Bremses bud på Haldex


  Den europeiska konkurrensmyndigheten bekräftar allvarliga tvivel rörande Knorr-Bremses bud på Haldex

  Det är i praktiken uteslutet att en fördjupad undersökning skulle kunna slutföras under acceptfristen

  Den europeiska konkurrensmyndigheten har den 24 juli 2017 meddelat att Knorr-Bremses konkurrensansökan resulterat i en fördjupad undersökning. Knorr-Bremse kommer därför att än en gång behöva ansöka om dispens hos Aktiemarknadsnämnden för att fö … Read More

 • Haldex backar kring budet från Knorr-Bremse


  Godkännande från konkurrensmyndigheterna verkar i dagsläget osannolikt och Haldex styrelse meddelar idag att de inte tänker bistå Knorr-Bremse i den fortsatta utredningen. I stället vill företaget fokusera på sina kunder igen.

  ”Mycket osannolikt att konkurrensmyndigheter godkänner uppköp ”

  Den europeiska konkurrensmyndigheten uttrycker allvarliga tvivel inom sex av de åtta produktområden som Haldex har verksamhet i. Baserat på konkurrensmyndighetens återkoppling gör Haldex styrelse bedömningen att sannolikheten för myndighetsgodkännanden är så låg att styrelsen … Read More

 • Haldex rekommenderar nu Knorr-Bremses bud


  Den 5 oktober 2016 återkallade ZF Friedrichshafen sitt erbjudande till Haldex aktieägare, det erbjudande som styrelsen i Haldex tidigare rekommenderade aktieägarna i Haldex att anta.

  Nu rekommenderar styrelsen i stället det kvarstående budet från Knorr-Bremse, med hänvisning till att man aldrig ifrågasatt det finansiella värdet av kontantvederlaget.

  Bakgrund:

  Styrelsen hade före offentliggörandet av detta uttalande rekommenderat aktieägarna i Haldex att acceptera ZF:s erbjudande samt att inte acceptera Knorr-Bremses … Read More

 • ZF: "Vårt sista bud på Haldex"


  Budstriden om bromstillverkaren Haldex närmar sig en upplösning.

  ZF meddelade under onsdagen att bolagets bud inte kommer att höjas och inte heller förlängas. Det skriver Dagens Industri.

  Budstriden om bromstillverkaren Haldex, där ZF Friederichshafen bjuder 120 kronor per aktie och Knorr-Bremse 125 kronor, närmar sig en upplösning.

  ”Om vi inte når 50 procent på måndag lämnar vi spelet”, säger ZF:s vd … Read More

 • Nytt bud på Haldex


  Budstriden fortsätter om den svenska bromstillberkaren Haldex. Nu höjer ZF Friedrichshafen sitt bud till 110 kronor per aktie.

  Styrelsen för Haldex rekommenderar enhälligt aktieägarna i Haldex att acceptera ZF:s höjda erbjudande.

  Den 4 augusti 2016 offentliggjorde ZF Friedrichshafen AG, genom sitt helägda dotterbolag ZF International B.V., ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Haldex att överlåta sina aktier i Haldex till ZF.

  ZF har idag, den 14 september … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT