Contents tagged with "industrirådet"

 • Korttidspermitteringarna har haft stor betydelse för svensk industri under pandemin


  Det slår Industrins Ekonomiska Råd slår fast i sin nya rapport.

  I rapporten Industrin och pandemin framgår att korttidspermitteringarna har haft stor betydelse för industrins förmåga att behålla kompetens på företagen. Däremot har omställningsstödet genom sin konstruktion inte varit anpassat till de villkor som gäller för tillverkande företag.

  Den pågående pandemin har vållat en global lågkonjunktur som är en … Read More

  IER
 • Tre förslag överlämnade till Stefan Löfven


  Under Industridagen 2019 spånade 600 deltagare i 60 olika workshops kring frågan om hur det livslånga lärandet ska lösas.

  Den 30 september samlades 600 personer från fack, näringsliv, akademi och politik i Sandviken för att arbeta fram konkreta förslag till Stefan Löfven för hur frågan om det livslånga lärandet ska lösas. Efter två timmar med 60 parallellt pågående workshops återfanns tre förslag som lämnades över direkt till statsministern.

  Under Industridagen 201 … Read More

 • Sveriges största arbetsmöte i Sandviken


  Under Industridagen 2019 deltar över 500 personer, bland andra statsminister Stefan Löfven samt flera ministrar och riksdagsledamöter. Temat för dagen är Så ska vi lära för livet.

  Idag samlas företrädare för fack, industriföretag, lärosäten och politiken på Industridagen i Sandviken, där Sveriges Ingenjörer är en av medarrangörerna. Fokus för dagen är på det livslånga lärandet och förbundet föreslår en ny utbildningsmodell för yrkesverksamma. Under Industridagen delas även Industrins jämställdhetspris ut. 

  – Vidden av aktö … Read More

 • "Sverige behöver en politik som gynnar handel och transporter i hela landet"


  Industrin har för första gången gemensamt tagit fram önskemål för transportpolitiken och Industrirådet har lämnat sitt inspel till regeringen.

  Industrin har för första gången gemensamt tagit fram önskemål för transportpolitiken. Det huvudsakliga önskemålet är att se en politik som fokuserar på godstransporternas nytta och medverka till handel och utveckling i hela landet. Därför måste myndigheter arbeta för alla trafikslag och inte sätta dem i motsats till varandra. Samtidigt måste ny … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT