Contents tagged with "Hanza"

 • Hanza varnar för starkt resultat


  Bättre än förväntat i andra kvartalet.

  HANZA Holding AB (publ) bedömer att rörelseresultatet för det andra kvartalet kommer att överstiga 35 MSEK, med en omsättning som överstiger 600 MSEK.Genom en fortsatt god utveckling av koncernens båda operativa segment och en stabil marknadsutveckling bedömer bolaget att koncernen uppnår en omsättning som överstiger 600 MSEK under det andra … Read More

 • HANZA investerar 10 miljoner i verksamheten i Kina


  Det handlar alltjämt om marknadsnära tillverkning, säger bolaget.

  HANZA Holding AB (publ) ser ett ökat behov av marknadsnära tillverkning i Kina och flyttar därför till nya, större lokaler. Vidare expanderar elektronikdelen genom investeringar om ca. 10 MSEK.

  HANZA Holding AB (publ) har ett tillverkningskluster i Suzhou, Kina, som erbjuder marknadsnära tillverkning åt europeiska kunder. En positiv … Read More

 • Hanza expanderar svenska verksamheten - investerar 25 miljoner


  -Pandemin har tydliggjort nackdelen med använda spridda tillverkare, säger Erik Stenfors, VD HANZA.

  HANZA erbjuder produkttillverkning genom sex tillverkningskluster. För att möta en god försäljningsutveckling genomförs nu en expansion av tillverkningskluster Sverige med investeringar och invigning av en ny tekniklokal. Sammanlagt uppgår investeringarna till 25 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

  Inom mekaniken genomförs ett … Read More

 • Stabil utveckling för Hanza


  Beslut om nya maskininvesteringar för 30 miljoner.

  HANZA Holding AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2021. Den visar på en ökande lönsamhet och ett fortsatt starkt kassaflöde. Vidare beskriver bolaget hur förvärvet i mars var ett viktigt steg i bolagets strategiska plan. Framöver ser HANZA en växande marknad.

  Nettoomsättningen uppgick till 567,4 MSEK (599,1). Rö … Read More

 • Goda framtidsutsikter efter utmanande period säger Hanzas vd


  Det handlar om hur Hanza påverkats av krisen, hur koncernen ser ut i dag och deras strategi inför framtiden, vd utvecklar direkt från rapporten.

  2020 präglades till stor del av pandemin och åtgärder för att anpassa HANZA till denna men även av nya affärer och beslut om expansion i Estland. Några av koncernens kunder drabbades av betydande försäljningsnedgångar och ett åtgärdsprogram lanserades. Samtidigt har nya kunder tillkommit och mot vissa befintliga kunder har försäljningen ökat. Med … Read More

 • Hanza förvärvar finsk tillverkare


  Företaget har cirka 100 medarbetare och en modern produktionsanläggning i finska Joensuu.

  HANZA Holding AB (publ) har förvärvat Suomen Levyprofiili Oy, en finsk tillverkare av plåtmekanik. Affären är ett viktigt steg i HANZAs pågående arbete att expandera koncernens utvecklingskluster.

  SLP omsätter ca. 150 MSEK med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) om ca 14 MSEK (9,3%). Företaget har drygt 100 medarbetare och bedriver … Read More

 • Hanza pressat av pandemin


  Minskade volymer från kund och till följd av åtgärdsprogram.

  Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ) presenterar i dag sin bokslutskommuniké för år 2020. Lönsamheten för det gångna året har påverkats negativt av minskande volymer orsakade av pandemin, samt av engångskostnader kopplade till ett åtgärdsprogram som bolaget lanserade i april 2020 i syfte att möta konjunkturnedgången.

  Nettoomsättningen … Read More

 • HANZA bygger ny produktionsanläggning i Estland


  Framtiden kräver regionaliserad tillverkning, säger företaget.

  HANZA Holding AB (publ) utökar kapaciteten för regional tillverkning i Baltikum och investerar ca. 80 MSEK i en ny produktionsanläggning om drygt 12 000 m2 i Tartu, Estland.

  "Vi uppför nu en skräddarsydd fabrik för komplex montering, vilket skapar kapacitet för fortsatt tillväxt och stödjer vår lösning för hållbar produktion", säger HANZAs … Read More

 • HANZA inleder utvecklingsprojekt med tyska KHS


  Ska utveckla mekatroniksystem.

  HANZA Holding AB (publ), noterad på NASDAQ Stockholm, har tecknat ett avtal med det tyska bolaget KHS för utveckling av ett mekatroniksystem.

  -Vi är stolta över samarbetet med KHS, som är ett högteknologiskt bolag med en spännande framtid. Dessutom ligger projektet i linje med vår strategi med att öka kundvärdet och med Tyskland som en ny och … Read More

 • HANZA avvecklar en produktionsenhet


  Avvecklingskostnader om 3 miljoner kronor kommer att belasta fjärde kvartalet.

  HANZA Holding AB (publ) har beslutat att enheten i Ma’anshan, Kina, ska avvecklas samtidigt som verksamheten i Suzhou, Kina, kommer att breddas i ett nära kundsamarbete. Avvecklingen bedöms kosta ca. 3 MSEK, vilket kommer att belasta resultatet i kvartal 4, 2019. HANZAs tidigare finansiella bedömning kvarstår emellertid trots detta beslut. … Read More


 • Jun 18, 2021

  ABB moderniserar i Grycksbo

  Nyheter Lösningen från ABB optimerar processen och uppfyller senaste kraven inom maskinsäkerhet.
  77
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT