Contents tagged with "Hörle"

  • AGES Industris vd lämnar


    Anders Magnusson, för närvarande ansvarig för AGES Hörle, utses till tillförordnad vd och koncernchef från och med den 11 september.

    Magnus Björn lämnar sin befattning som VD och koncernchef för AGES Industri AB. Som tillförordnad VD och koncernchef har styrelsen utsett Anders Magnusson, som för närvarande är ansvarig för AGES Hörle inom AGES koncernen. Förändringen träder i kraft 11 september 2018.

    Anders Magnusson har varit anställd i AGES sedan våren 2017 då AGES förvärvade … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT