Contents tagged with "Göteborg"

 • Nu blir världens mest hållbara raffinaderi mer hållbart


  Ska minska Sveriges utsläpp med över 2,4 miljoner ton koldioxid enligt beräkningar.

  2024 planerar Preem att upprätta Sveriges största produktionsanläggning för förnybar diesel och biojet. Nu presenteras nya detaljer kring anläggningen, som beräknas bidra till att minska Sveriges utsläpp med över 2,4 miljoner ton koldioxid.

  I över ett decennium har Preem producerat förnybar diesel och bensin vid raffinaderiet i Göteborg, och har … Read More

 • Volvo får största ordern i Europa på elbussar till Göteborg


  Europas enskilt största elbussaffär med hela 157 bussar i stadstrafiken i Göteborg

  Volvo Bussar har fått den hittills största enskilda ordern på elbussar i Europa. Volvo Bussar kommer att leverera 157 eldrivna ledbussar till Transdev med start 2020. Bussarna kommer att gå i trafik på ett flertal busslinjer i Göteborg. I och med att elbussarna sätts i trafik minskar utsläpp och buller kraftigt, samtidigt som elbussarna kan köra i … Read More

 • PLAY: Linbana över Göteborg till stadens 400-årsjubileum 2021


  Linbaneprojektet befinner sig i skedet genomförandestudie och under november pågår en utställning med finalförslagen i linbanans arkitekttävling. Se filmen och upplev åkturen över Göteborg.

  Det planeras för en linbana i Göteborg – ett helt nytt sätt att ta sig över älven. Lagom till 400-årsjubileet 2021 skulle en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen kunna vara på plats. Blir linbanan verklighet kan du se fram emot en både snabb och smidig resa, det tar bara några minuter att resa över älven. Se filmen och åk med.

  Nu … Read More

 • Rekordartad ökning av svensk personbilsexport till Kina


  Ger miljardöverskott i Sveriges handel med Kina.

   

  Sveriges export till Kina överstiger importen för första gången på tretton år. Främsta orsaken är en rekordartad ökning av personbilsexporten från Göteborg. Under första halvåret ökade försäljningen av svenska bilar till Kina med 1,4 miljarder kronor.

  Inte sedan 2004 har det totala handelsnettot för Sveriges affärer med Kina varit … Read More

 • Göteborg får Nordens första linbana i sitt slag


  Sweco blir rådgivare när Göteborg blir först i Norden med att integrera en linbana som en del av den ordinarie kollektivtrafiken.

   

  Sweco har uppdrag som rådgivare när en linbana planeras i Göteborg, som den första i sitt slag i Sverige och Norden. Linbanan planeras över älven för att binda samman staden och erbjuder resenärer hög turtäthet till en låg energiförbrukning och låga driftskostnader.

  Swecos arkitekter, samhällsplanerare och anläggningskonsulter är … Read More

 • Risk att jobbtillväxten tappar tempo i väst


  Samtidigt som konjunkturen är fortsatt stark i Göteborgsregionen är det svårt att hitta efterfrågad kompetent personal inom främst teknik, IT, bygg och anläggning.

   

  Jobbtillväxten i Göteborgsregionen tappar tempo för att många branscher har svårt att hitta efterfrågad kompetens, något som på sikt kan hämma regionens tillväxt. Det visar en ny rapport från Business Region Göteborg om arbetslöshet.

  Samtidigt som konjunkturen är fortsatt stark i Göteborgsregionen är det svårt att hitta efterfrågad … Read More

 • Fortsatt stark export från Göteborg


  Än så länge går det bra för de exportintensiva företagen i Göteborg, men både Storbritannien och USA är bland de viktigaste marknaderna för regionen och många företag har dessutom svårt att rekrytera rätt kompetens.

   

  På kort sikt bör ”Trumponomics”, den ekonomiska politik som USA väntas föra framöver, inte hota högkonjunkturen i Göteborgsregionen. Men på längre sikt skulle det vara naivt att inte varna för negativ påverkan.

  Den slutsatsen dras i Business Region Göteborgs fjärde konjunkturrapport för 2016. I rapporten sammanställs statistik … Read More

  USA

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT