Contents tagged with "FMV"

 • Saab får beställning på Torpedsystem för 485 miljoner


  Beställningen ingår i ett livstidsförlängningsprogram för det tunga torpedsystemet.

  Saab har fått en första beställning på livstidsförlängning av det tunga torpedsystemet från Försvarets Materielverk (FMV). Ordervärdet är 485 MSEK och leveranser kommer ske under 2020-2024.

  Beställningen ingår i ett livstidsförlängningsprogram för det tunga torpedsystemet och innefattar främst en översyn av hela torpedsystemet, anpassningar och … Read More

  FMV
 • Saab får order från FMV värd 450 miljoner


  Arbetet kommer att utföras vid Saabs anläggningar i Linköping, Arboga, Järfälla, Göteborg, Huskvarna och Östersund.

  Saab har fått en beställning från Försvarets materielverk (FMV) på support och underhåll av Gripen till Försvarsmakten för första halvåret 2020. Beställningens totala värde uppgår till cirka 450 MSEK.

  Beställningen gäller tjänster för första halvåret 2020 och är en förlängning av tidigare tecknat avtal med FMV om prestandabaserad support och … Read More

  FMV
 • Siemens och FMV tecknar avtal värt nära 100 miljoner


  "FMV i täten inom den offentliga sektorn när det kommer till digitalisering"

  Siemens Industry Software AB och Försvarets materielverk (FMV) har ingått ett avtal som innebär att mjukvara för produktlivscykelhantering (PLM) från Siemens blir FMV:s främsta verktyg för PLM framöver. Avtalet är en del i FMV:s satsning på att konsolidera befintliga IT-system till några få kärnplattformar och är värt nära 100 miljoner kronor. … Read More

  FMV
  PLM
 • FMV beställer för 330 miljoner från Saab


  Beställningen är den första i ett nytt 10-årigt ramavtal.

  Saab har tecknat ett ramavtal med Försvarets materielverk för att förse den svenska försvarsmakten med Carl-Gustaf® M4. Ramavtalet gör det möjligt för FMV att lägga beställningar på systemet under en tioårsperiod. En första beställning på Carl-Gustaf M4, till ett värde av cirka 330 MSEK har lagts och leveranserna som ingår i denna kommer att äga … Read More

  FMV
 • Saab får order från FMV


  Ordervärde 430 miljoner.

  Saab har mottagit en beställning från FMV avseende nytt materiel till Gripen E. Detta är en tilläggsbeställning till det ursprungliga Gripen E-avtalet från 2013. Ordervärdet uppgår till cirka MSEK 430.

  Det ursprungliga avtalet avseende utveckling och modifiering av Gripen E, som undertecknades i februari 2013, bygger på att visst materiel skulle å … Read More

  FMV
 • Saab får order från FMV


  Ordern avser flygtrafiklednings- och flygplatssystem för ca 140 miljoner

  Saab har mottagit en beställning från Försvarets materielverk (FMV) på integrerad flygtrafikledning (i-ATC) och integrering av en rad system i flygledartornet. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka SEK 138 miljoner och leveransen kommer att genomföras under perioden 2019–2021.

  Beställningen avser underhåll och uppgradering av en rad … Read More

  fmv
 • Saab får beställning från FMV


  Arbetet kommer att utföras vid Saabs anläggningar i Linköping, Arboga, Göteborg, Järfälla, Växjö och Östersund.

  Saab har erhållit en beställning från Försvarets Materielverk (FMV) gällande tekniskt systemstöd av Gripen C/D. Ordervärdet uppgår till cirka MSEK136 och leveranser kommer att ske under 2019.

  Beställningen omfattar varor och tjänster som är avgörande för att bedriva flygverksamhet med Gripen, exempelvis uppdateringar av publikationer, ersä … Read More

  FMV
 • Swecon landar ramavtal med FMV


  FMV har behov av cirka 50 nya Volvo hjullastare per år. Första beställningen värd 40 miljoner kronor har redan inkommit.

   

  Swecon har tecknat ett ramavtal med Försvarets Materielverk, FMV, om leverans av Volvo hjullastare. Avtalet löper över två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

  – FMV talar om ett behov av cirka 50 nya hjullastare om året, men det är svårt att säga exakt var det landar, säger Tomas Nieminen, Manager Project Sales på … Read More

  FMV
 • Ny FMV-affär till Saab - värd över 100 miljoner


  -Arbetet kommer i första hand att utföras på våra produktionsorter Linköping och Arboga, säger Ellen Molin, chef för Saabs affärsområde Support and Services.

  Saab har tecknat ett avtal med Försvarets materielverk (FMV) för underhåll och tekniskt systemstöd inom området flygsäkerhetsmateriel. Avtalets totala värde inklusive optioner uppgår till 117,5 miljoner kronor.

  Flygsäkerhetsmateriel delas in i flygplansbunden och personburen utrustning. Inom ramen för avtalet ska Saab, som auktoriserad underhå … Read More

  FMV
 • Saab får order från FMV


  Ordern uppgår till 148 miljoner och avser svenska marinen.

  Saab har fått en beställning från Försvarets Materielverk (FMV) på multi-taktiska datalänkar till svenska Marinen. Beställningens värde uppgår till MSEK 148.

  Marinens fartyg ska uppgraderas med datalänkar som Länk 16 och Länk 22. Datalänkarna gör det möjligt att effektivt samarbeta och kommunicera med andra nationer till sjöss under pågående … Read More

  FMV

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT