Contents tagged with "export"

 • Stark export trots brist på komponenter


  Svensk Exportkredit kommenterar Sveriges utrikeshandel.

  Svenska företag exporterade varor till ett värde av 143,9 miljarder kronor under mars, en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande period förra året. Under första kvartalet uppgick den svenska exporten till 381,4 miljarder kronor, en minskning med 2 procent. Det visar statistik från SCB som analyserats av Svensk Exportkredit (SEK).

  – … Read More

 • Svårt hitta nya exportmarknader för småföretagen


  "En utmaning för många små och medelstora företag även när det inte är pandemi"

  Drygt hälften av små och medelstora exportföretag söker aktivt nya exportmarknader. Men en undersökning som EKN låtit göra visar att en majoritet av dem som aktivt söker nya marknader har svårt att hitta dem.

  Drygt hälften av små och medelstora exportföretag söker aktivt nya exportmarknader. Men en undersökning som EKN låtit göra visar att en … Read More

 • Många små och medelstora exportföretag vill anställa


  Men det är svårt att hitta rätt kompetens. Det visar en ny undersökning som EKN låtit Demoskop göra.

  Sysselsättningen förväntas öka bland svenska små och medelstora exportföretag. Närmare hälften räknar med att öka antalet anställda under det närmaste året. 

  -En stor andel av de nya jobben i Sverige uppstår hos små och medelstora exportföretag så det är väldigt positivt att många planerar att öka antalet anställda. Samtidigt är det oroväckande … Read More

  EKN
 • Exporttemperaturen stiger


  Första kvartalets Exportchefsindex signalerar en tydlig optimism.

  Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer fortsatte att återhämta sig för tredje kvartalet i rad.

  Första kvartalets Exportchefsindex signalerar en tydlig optimism bland exportföretagen i takt med att världsekonomin fortsätter att återhämta sig. EMI ökade frå … Read More

 • Vart fjärde småföretag planerar öka exporten till Asien


  Om 10 år väntas flera av världens största ekonomier att ligga i Asien.

  Än så länge går knappt 12 procent av Sveriges varuexport till regionen. En ny undersökning som EKN låtit Demoskop göra visar att en fjärdedel av Sveriges små och medelstora exportföretag planerar att öka sin export till Asien. 

  –  Det är glädjande att så många av våra små och medelstora företag har ögonen på Asien. Regionen har betydande … Read More

  EKN
 • Varuexporten högre än importen i november


  Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 1,4 miljarder kronor under november.

  Varuexporten uppgick under november 2020 till 128,0 miljarder kronor och varuimporten till 126,6 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 1,4 miljarder kronor.

  Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 1,4 miljarder kronor under november 2020, enligt preliminära beräkningar. För november 2019 var det ett överskott på 2,6 miljarder kronor. … Read More

  SCB
 • Krislösning för exportföretag förlängs


  Exportkreditnämnden har beslutat förlänga stödåtgärder till den 30 juni 2021.

  På grund av pandemin lanserade EKN i våras tillfälliga åtgärder för att underlätta rörelsefinansiering till exportföretag från bankerna. Efterfrågan har varit mycket stark. EKN:s styrelse har nu beslutat om att förlänga dessa erbjudanden fram till den 30 juni 2021.

  - När krisen slog till i mars var vi snabba med att ta fram krislösningar. Nu är … Read More

  EKN
 • Trots problem ersätter få SME-företagen utländska leverantörer med svenska


  Trots nio månader med utmaningar är resultaten slående.

  Coronapandemin har drabbat svenska små och medelstora exportföretags leverantörskedjor hårt. Nästan hälften har haft problem med utländska underleverantörer och ett av tre företag uppger att de har pågående problem. Trots det har endast två procent helt slutat köpa från utlandet och bara ett av tio företag har bytt till svenska producenter eller … Read More

  EKN
 • Exporten på väg tillbaka för småföretagen


  Men framtidstron hos Sveriges små och medelstora företag har minskat.

  I juni var exporten nästan helt borta för vart tredje SME. I september var den på väg tillbaka. I november är den fortfarande det. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.

  För vart tredje (32 procent) av de undersökta företagen hade exporten helt upphört eller minskat kraftigt i juni. I september var siffran 21 procent och i … Read More

  EKN
 • Framtidstron hos exportföretagen ökar kraftigt


  De svenska exportföretagens syn på framtiden har ljusnat betydligt sedan i våras och är nu starkare än innan coronapandemin.

  Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro går från rekordlåga minus 35 i våras till plus 29, vilket visar en stark återhämtning på bara ett halvår.

  – Exportnäringen har drabbats hårt av pandemin. Därför är det glädjande att företagen åter ser ljust på framtiden. Exporten står för nästan halva Sveriges BNP och det är oerhört … Read More


 • May 7, 2021

  Streama film i Polestar 2

  Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
  78
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT