Contents tagged with "export"

 • Tre av fyra SME har leveransproblem från sina utländska underleverantörer


  Störst problem har företagen haft med Asien.

  Coronapandemin har drabbat svenska små- och medelstora exportföretags leverantörskedjor hårt.

  Tre av fyra företag säger att de har eller har haft problem med leveranser från sina utländska underleverantörer.

  Och svårast har det varit från Asien.

  Men endast ett av tjugo företag har valt att ersätta sina utländska leverantörer med svenska

  Det … Read More

  SME
 • Exporten nästan borta för vart tredje SME


  Central betydelse för Sverige att de över tid blir kvar på exportmarknaderna.

  Coronapandemin har drabbat svenska små- och medelstora exportföretag hårt.

  Men till skillnad mot finanskrisen 2008 – 2009 säger majoriteten av bolagen att tillgången till extern finansiering fortfarande är god.

  Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.

  Den säger också:

  För en tredjedel av de undersökta företagen har exporten … Read More

  EKN
 • Exportföretagens framtidstro störtdyker


  De svenska exportföretagens syn på framtiden är rekordmörk som en följd av coronapandemin.

  Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro visar för första gången negativa siffror.

  – Jag har aldrig sett en så mörk framtidssyn hos exportnäringen. Exporten står för nästan halva Sveriges BNP, så det är oerhört viktigt att vi ger exportföretagen god tillgång till finansiering så de klarar sig igenom krisen, säger Catrin … Read More

 • Skriande finansieringsbehov hos exportföretagen


  Sex av tio företag förväntar att situationen förvärras.

  Den finansiella situationen för de stora exportföretagen har försämrats kraftigt och många är nu i stort behov av extern finansiering för att klara coronakrisen. Sex av tio företag förväntar sig dessutom att deras situation kommer att förvärras det närmsta året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit.

  Det statliga bolaget Svensk … Read More

  SEK
 • 36 miljarder kronor försvinner fram till midsommar


  Turismexporten faller nästan helt bort.

  Från mitten av mars fram till och med midsommar riskerar 36 miljarder kronor från utländsk turismkonsumtion falla bot till följd av coronakrisen.

  Det visar nya beräkningar från Stockholms Handelskammare.

  - En av Sveriges största exportnäringar befinner sig på en total ökenvandring som är omöjlig att förutse längden på och för varje dag som går … Read More

 • EKN får nu försäkra exportaffärer inom EU


  Yttersta vikt att exporten i möjligaste mån hålls uppe, säger generaldirektören för EKN.

  Ett nytt beslut från EU ger EKN möjlighet att försäkra korta risker i exportaffärer inom EU och till höginkomstländer.

  Tidigare har det inte varit tillåtet för statliga aktörer.

  - Av den svenska exporten går drygt 80 procent till EU, Norge och Nordamerika. För Sverige är det därför av yttersta vikt att den handeln i möjligaste mån hålls uppe, … Read More

  EKN
  EU
 • Peab bygger nytt färjeläge i Karlshamn- viktigt för industrin


  Landets största hamn för rullande gods mellan Sverige och Baltikum

  Peab ska i samverkan med Karlshamns Hamn anlägga ett nytt färjeläge på östra sidan av befintlig kaj vid Stillerydshamnen i Karlshamn. Beställare är Karlshamns Hamn AB och kontraktssumman uppgår till 156 MSEK.

  Byggnationen av det nya färjeläget är ett viktigt steg i den långsiktiga utvecklingen av Karlshamns hamn. Både som strategisk affä … Read More

 • Business Sweden: Global ekonomisk tvärnit


  Nedstängningen i Europa – dit över 70 procent av svensk export går – riskerar att få stora konsekvenser, menar chefsekonom Lena Sellgren.

  Corona-pandemin är ett allvarligt hot mot både folkhälsan i världen och den globala ekonomin. Redan nu står det klart att den globala ekonomin går in i recession och effekterna kommer att bli betydande. Nedstängningen i stora delar av Europa – dit över 70 procent av svensk export går – riskerar att få stora negativa effekter på svensk export.

  Den … Read More

 • Exporten bromsar in


  Minskad orderingång och lägre sysselsättning.

  Den svenska ekonomin har bromsat in och nu syns effekterna av en försämrad konjunktur i exportindustrin. Detta visar sig främst i lägre exportorderingång och minskade sysselsättningsplaner. Nedgången syns även i företagens finansiella situation som fortsätter att försvagas, framför allt hos stora bolag.

  Detta enligt Exportkreditbarometern som … Read More

 • Svenska underleverantörer på efterkälken vid en Brexit


  Merparten av de underleverantörer som har affärer med Storbritannien har inte agerat ännu.

  Svenska underleverantörer ligger efter när det gäller att förbereda sig inför en Brexit. När tidsgränsen för en Brexit skjutits framåt verkar det som att underleverantörerna också skjutit på sitt eget agerande i Brexitfrågan. Siffrorna i Exportenkäten 2019 visar att svenska underleverantörer inte hänger med när det gäller konkreta förberedelser … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT