Contents tagged with "Duroc Laser Coating"

  • Försämrat resultat för Duroc


    Har beslutat om investeringar för kapacitetsökning i Luleåverksamheten.

    Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 653,2 Mkr (584,5). Verksamheten i Cresco, som förvärvades under andra kvartalet, har bidragit med 61 Mkr. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 14,6 Mkr (37,8), varav Affärsområdet Fiber stod för 11,4 Mkr (33,8).

    Orsakerna till det försämrade resultatet uppges vara framförallt en lägre volym i … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT