Contents tagged with "bufab"

 • Bufab Group har fortsatt god organisk tillväxt och orderingång


  Efterfrågan och ökningen av marknadsandelen har fortsatt.

  Under fjärde kvartalet 2020 uppvisade Bufab stark organisk tillväxt 10% och god orderingång på grund av en generellt god efterfrågan från industrin och ökad marknadsandel.

  Den goda efterfrågan och ökningen av marknadsandelen har fortsatt in i första kvartalet 2021. Den organiska tillväxten för januari och februari var cirka 9%, och försäljningen ä … Read More

 • Bufab minskar utsläppen - följer Parisavtalet


  Har undertecknat Science Based Targets-initiativet.

  Bufab har undertecknat Science Based Targets-initiativet för att ytterligare minska företagets utsläpp av växthusgaser. Koncernen har därmed åtagit sig att sätta mål som är anpassade till Parisavtalet och som syftar till att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5°C.

  ”Våra interna utsläppsmål är redan ambitiösa. Klimatförändringarna är … Read More

 • Tydlig återhämtning för verkstadskoncernen Bufab.


  För första gången sedan coronakrisen tillbaka på fjolårets nivå.

  Bufab meddelar idag i ett pressmeddelande att de ser en återhämting för peridoen jul-aug. 

  Återhämtningen av efterfrågan som syntes i slutet av våren har tilltagit under början av det tredje kvartalet. Bufabs organiska tillväxt under juli-augusti var omkring -5%, vilket är väsentligt bättre än i juni (-15%). I augusti var omsättningen för första … Read More

 • Bufab genomför mångmiljonförvärv


  Köper amerikanskt bolag inom C-Parts.

  Småländska Bufab är ett handelsföretag som erbjuder en helhetslösning inom Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Nu har Bufab avtalat om förvärv av samtliga aktier i det amerikanska bolaget American Bolt & Screw Mfg Corp, med årlig försäljning på omkring 52 MUSD. ABS är en ledande … Read More

 • BUFAB ökar omsättning och resultat


  Fortsatte att investera i vår strategi ”Leadership 2020”, samt slutförde i juli ett större förvärv.

  Bufab hade en fortsatt god utveckling under det andra kvartalet 2019 med 11% tillväxt. Resultat och kassaflöde ökade jämfört med det mycket starka andra kvartalet föregående år. Vi fortsatte att investera i vår strategi ”Leadership 2020”, samt slutförde i juli ett större förvärv.

  Allt detta skedde mot en bakgrund som karaktäriseras av ökad osä … Read More

 • Bufab slutför förvärvet av HT BENDIX A/S


  Mottagit godkännande från berörda myndigheter.

  Så som tidigare kommunicerats har Bufab den 3:e Juni avtalat om förvärv av samtliga aktier i HT BENDIX A/S, en ledande Dansk ”Supply Chain Partner” på den nordiska marknaden. HT BENDIX har en stark expertis inom industrierna för möbel och inredning med en årsomsättning på omkring 500 MSEK (345 MDKK). Idag har Bufab nöjet att meddela att det nu … Read More

 • Bufab köper svensk verkstadsgrupp


  Specialiserade inom skärande bearbetning.

  Bufab har förvärvat det svenska bolaget Rudhäll Industri AB i vilka tre helägda dotterbolag ingår - Rudhällgruppen, med en årlig omsättning på ca 210 MSEK.

  Rudhällgruppen producerar och distribuerar industrikomponenter och system till den svenska och europeiska marknaden och är specialiserade inom skärande bearbetning. Verksamheten är organiserad … Read More

 • Bufab börjar året starkt


  Stark tillväxt och stabil marginal gör ett framgångsrikt första kvartal

  Första kvartalet 2018

  Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 945 (815) MSEK. Den organiska tillväxten var 9 procent

  Orderingången var i nivå med nettoomsättningen

  Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 106 (91) MSEK och rörelsemarginalen var 11,2 procent (11,1)

  Resultatet per aktie ökade till 1,98 (1,63) SEK

  VD- … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT