Contents tagged with "be group"

 • BE Group levererar både upp och ner i årets första rapport


  För att parera den kommande lägre efterfrågan har vi nu infört korttidsarbetsvecka.

  VDs kommentar Försäljningen under första kvartalet 2020 var något lägre jämfört med samma kvartal föregående år men det underliggande rörelseresultatet förbättrades något och landade på 42 MSEK (40). Både försäljning och resultat skall ses i ljuset av den avmattning i efterfrågan som började under andra kvartalet 2019 och som följde med under hela … Read More

 • Profilgruppen och BE Group drar tillbaka utdelningsförslag


  "Viktigt att stå starkt och undvika risker."

  Vid ett styrelsemöte på tisdagen har styrelsen i ProfilGruppen omprövat sitt förslag till utdelning om 5 kronor per aktie och föreslår nu stämman att ingen utdelning för verksamhetsåret 2019 skall ges. Orsaken är den drastiska förändringen i omvärlden på grund av coronaviruset, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

  "Effekterna av de regleringar … Read More

 • BE Group stänger lager i Malmö


  15 medarbetare berörda. Driftsätter under våren automatiserad produktionslinje i Norrköping.

  BE Group inleder en process för att centralisera lagerhållning och produktion i Sverige till anläggningen i Norrköping. I samband med detta är avsikten att stänga lagret i Malmö, vilket berör ca 15 medarbetare. MBL-förhandlingar kommer att påbörjas snarast möjligt. 

  -Det är ett tråkigt besked som vi tvingas ge till våra medarbetare på lagret i … Read More

 • Hur utvecklar sig stålmarknaden framöver?


  Efterfrågan, råvarupriser och importkvoter är några områden som påverkar, menar Max Fjaestad på BE Group.

  Max Fjaestad, produkt och inköp, på BE Group siar om stålåret 2020.

  "TJUGOTJUGO”. Smaka på ordet! Visst finns det något tilltalande och lite kittlande över det?

  Inte bara för att det är enkelt att uttala, utan också för att det känns spännande med ett nytt decennium där vi sannolikt kommer att få se stora förändringar inom våra verksamheter.

  Ta … Read More

 • BE Group: "Fortsatt konjunkturnedgång"


  Resultatet fortsätter sjunka i fjärde kvartalet.

  Nettoomsättningen i BE Group minskade i fjärde kvartalet med 15% till 984 MSEK (1 154). Rörelseresultatet minskade till 8 MSEK (22) och resultatet efter skatt uppgick till 7 MSEK (11).

  Den svagare efterfrågan som präglade andra och tredje kvartalet, fortsatte under årets sista kvartal. I kvartalet har affärsområde Sverige & Polen haft en negativ … Read More

 • BE Group halverar resultatet


  "Inbromsning i efterfrågan"

  BE Groups nettoomsättning minskade i tredje kvartalet med 12% till 977 MSEK (1 111). Rörelseresultatet sjönk till 14 MSEK (33) och resultatet efter skatt landade på 4 MSEK (23)

  "Under det tredje kvartalet fortsatte den inbromsning i efterfrågan inom våra affärsområden, som också präglade det andra kvartalet, och nettoomsättningen sjönk med 12 … Read More

 • Toppchef lämnar BE Group


  Arbetet med att hitta en efterträdare kommer inledas omgående.

  Daniel Fäldt har idag på egen begäran valt att säga upp sig från sin tjänst som CFO på BE Group för uppdrag utanför koncernen. Daniel har varit anställd sedan 2017 och kommer fortsätta som CFO fram till mars 2020. Processen att utse en efterträdare kommer inledas omgående.  

  Vid frågor, vänligen kontakta: Peter Andersson, VD och koncernchef tel: 0 … Read More

 • Stålåret 2019 - Nu laddar BE Group om


  Hur utvecklar sig stålmarknaden framöver? Efterfrågan, handelshinder, råvarupriser och valutaeffekter är några områden som har påverkan.

  Semestern är över och vi laddar för en höst med hårt arbete, säger Max Fjaestad, BE Group.

  Det har talats och skrivits mycket om högre malmpriser. Olika siffror har nämnts, men de är inte helt enkla att relatera till. För att förstå gjorde jag lite efterforskningar. Som källa använde jag SBB Platts Steel Price Analyzer.

  Den första september 2018 … Read More

 • BE Group satsar stort i Norrköping


  Satsar 60 miljoner på en stor produktionsanläggning,

  Styrelsen för BE Group har fattat beslut om att investera i en ny produktionslinje för kapning, blästring och målning till anläggningen i Norrköping. Den nya linjen har en unikt hög automatiseringsgrad och kommer driftsättas under första kvartalet 2020. Investeringen innebär ett stort tekniksprång vilket ökar flexibiliteten, kortar ledtiderna och … Read More

 • Han blir ny vd för BE Group


  Tar över när avgående vd Anders Martinsson lämnar i mitten av oktober i år.

  Peter Andersson har utsetts till VD och koncernchef för BE Group AB. Peter är sedan 2016 anställd i BE Group som affärsområdeschef för Produktion Sverige & Polen samt har ansvarat för flera omstruktureringar i BE Groups tidigare verksamheter i Eskilstuna och Tjeckien. Peter har tidigare varit verksam i ledande befattningar i svenska och … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT