Contents tagged with "Arbetsmiljöverket"

 • Stress vanligare orsak till arbetsrelaterad dödlighet i framtiden


  Varje år dör tusentals svenskar av arbetsrelaterad stress, nattarbete, buller, avgaser och ihållande fysiskt tungt arbete. Bara av stress på jobbet dör cirka 500 varje år.

  Antalet dödsfall på grund av buller, passiv rökning och asbest minskar medan stressrelaterade dödsfall ökar. Det visar två nya rapporter som Arbetsmiljöverket presenterar idag.

  – Dödsolyckor på jobbet är alltid dramatiska och får mycket uppmärksamhet. Men i skymundan av olyckorna dör åtskilligt fler människor av sjukdomar som kan kopplas till … Read More

 • Machokultur ökar olycksstatistiken på mansdominerade arbetsplatser


  Ny rapport visar att köns- och yrkesideal från industriarbetartraditionen, där fysisk styrka, uthållighet och förmåga att utstå smärta är betydande riskfaktorer på jobbet.

  Nio av tio arbetsrelaterade dödsolyckor drabbar män. Dödsolyckor drabbar också i högre grad äldre personer än yngre. Könsnormer och en machokultur på arbetsplatser påverkar attityder till säkerhet och risker i arbetsmiljön. Det visar fyra forskningsrapporter som Arbetsmiljöverket presenterar idag.

  Kvinnor och män har liknande risk att drabbas … Read More

 • Ettåring sätter fingret på ohälsosam stress i arbetslivet


  Under ett år har Arbetsmiljöverket i drygt femhundra inspektioner använt de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som infördes 31 mars 2016. Reglerna klargör arbetsgivarnas ansvar att förebygga bland annat ohälsosam arbetsrelaterad stress.

  Ett år efter införandet har Arbetsmiljöverket i totalt 511 inspektioner använt de nya föreskrifterna. Arbetsmiljöverket har bidragit med ett nytt regelverk och inspektioner som en del i arbetet med att skapa friskare arbetsplatser.

  – Oavsett var vi inspekterar är det nu arbetsgivarna – med stöd av de nya reglerna – som ska verka för tydliga … Read More

 • IF Metall kräver krafttag mot arbetsrelaterad ohälsa


  Ökade resurser krävs för att komma till rätta med arbetsrelaterad ohälsa. IF Metall välkomnar regeringens satsningar hittills men mer behöver göras.

  Bild: IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe och Lea Skånberg, chef för IF Metalls arbetslivsenhet. Bilden är tagen utanför regeringskansliet vid ett tidigare tillfälle.

  I dagens nyhetsbrev från IF Metall kom följande information till deras medlemmar;

  Arbetsmiljöverkets senaste undersökning visar att drygt en miljon människor på svensk … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

  Annons
 • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

  Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
  80

SENASTE NYTT