Contents tagged with "alfa laval"

 • Stor värmeväxlarorder till Alfa Laval


  Ordervärde 155 miljoner.

  Alfa Laval har tagit en order för leverans av en komplett processlinje till ett oljeraffinderi för produktion av förnybar diesel och jetbränsle i Europa. Ordern har ett värde av cirka 155 miljoner kronor och bokades i affärsenheten Food Systems inom Livsmedel- och Vattendivisionen. Leverans beräknas ske under 2022.

  Ordern omfattar Alfa Lavals hö … Read More

 • Alfa Laval testar metanolbränslecellssystem för hållbar marin kraftförsörjning


  För att nå utsläppsmålen måste marinindustrin övergå till nya bränsletyper och teknologier.

  Alfa Laval kommer att testa ett innovativt marint bränslecellsystem i samarbete med Blue World Technologies och ett antal stora aktörer inom den marina industrin. Testen, som kommer att genomföras vid Alfa Lavals Test & Training Center i Danmark, kommer att använda metanol som bränsle och utforska teknikens potential som källa till marina … Read More

 • Alfa Laval blir partner med svenskt bolag inom förnybara bränslen


  Alfa Laval kommer att ingå i styrelsen och tillföra viktig kunskap.

  Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – blir partner i det svenska bolaget Liquid Wind, som utvecklar elektrobränsleanläggningar för produktion av rena, förnybara bränslen. Alfa Laval kommer att ingå i Liquid Winds styrelse och bidra med värmeöverföringsexpertis i syfte att förbättra effektiviteten i såväl … Read More

 • Alfa Laval tar energieffektivitetsorder på nära 100 miljoner


  Ska omvandla råolja till mer värdefulla produkter.

  Alfa Laval har tagit en order för leverans av Alfa Laval OLMI luftkylare till ett raffinaderi i Egypten. Ordern har ett värde av cirka 95 miljoner kronor och bokades i affärsenheten Welded Heat Exchangers inom Energidivisionen. Leveranser beräknas ske under 2021 och 2022.

  Ordern omfattar olika typer av luftkylare för … Read More

 • Alfa Laval tar order till en stor offshore vindkraftspark


  Ordern en viktigt milstolpe för Alfa Laval.

  Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Framo pumpsystem till Skottlands största offshore vindkraftspark. Det är den andra ordern för pumpsystem inom denna applikation och utgör därmed en viktig milstolpe eftersom den överför bolagets omfattande erfarenhet från offshore- … Read More

 • Mot fossilfritt: Alfa Laval vill lösa energilagringproblematiken


  En utmaning med fossilfria bränslen som exempelvis sol och vind är att de inte alltid producerar energi när behovet är som störst.

  Flödeshanteringsföretaget Alfa Laval är delägare i teknikbolaget Malta Inc., som utvecklar en helt ny lösning för energilagring, vilken kommer underlätta skiftet mot hållbar energi.

  Finansiering av första fullskaliga anläggningen

  Förutom att vara delägare samarbetar även Alfa Laval med Malta inom utvecklingen av den innovativa värmeväxlare som … Read More

 • Alfa Laval går in i IoT-företag


  Företaget är specialiserat på industriella Internet of Things-lösningar för roterande utrustning.

  Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har förvärvat 20 procent av AMI Global, ett bolag specialiserat på industriella Internet of Things-lösningar (IoT) för roterande utrustning. Investeringen kommer att ytterligare stärka Alfa Lavals ställning inom uppkopplade tjänster, såsom  tillståndsövervakning av … Read More

  AMI
 • Alfa Laval förvärvar unik ölkoncentrationsteknik


  Det amerikanska bolaget har patenterat en teknik för att koncentrera öl, något som kan reducera öltransporter avsevärt.

  Alfa Laval har förvärvat Sandymount, ett amerikanskt dryckesteknologibolag som tagit fram en unik och patenterad teknik för att koncentrera öl. Förvärvet undertecknades och genomfördes den 31 december.

  Sandymounts patenterade membranteknik, Revos™, i kombination med Alfa Lavals omfattande produktsortiment för ölproduktion, kommer att göra det mö … Read More

 • Alfa Laval tar vattenreningsorder värd 75 miljoner kronor


  Leveransen ska ske under 2022.

  Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av dekantrar till en vattenreningsanläggning i Singapore. Ordern har ett värde av ca 75 miljoner kronor och bokades inom affärsenheten Decanters i Livsmedel- och vattendivisionen. Leverans beräknas ske under 2022.

  Ordern omfattar Alfa … Read More

 • Alfa Laval strukturerar om


  Cirka 600 anställda kommer att beröras.

  Alfa Laval lanserar ett globalt omstruktureringsprogram för att hantera strukturella obalanser i delar av affären och öka takten i den digitala omställningen.

  Som meddelats i samband med rapporten för det tredje kvartalet kommer Alfa Laval att göra förändringar för att anpassa organisationen till en marknad i strukturell förändring.

  Ett riktat … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT