Contents tagged with "AGES"

 • AGES investerar i ny gjutteknik


  Elektrifieringen av bilar och teknikutvecklingen inom telekom skapar nya behov inom pressgjutning och AGES tänker matcha kraven.

  AGES är en svensk industrikoncern med spetskompetens inom pressgjutning och skärande bearbetning. Kunderna finns framför allt inom fordons- och verkstadsindustrin, sektorer där elektrifieringen av bilar och teknikutvecklingen inom telekom för med sig nya behov inom området pressgjutning.

  För att möta kvalitetskraven på gjutna aluminiumdelar krävs … Read More

  ABB
 • AGES återigen på normala nivåer


  Den snabba återgången i volym har dock medfört utmaningar i leverantörsledet.

  AGES Bokslutskommuniké 2020.Fjärde kvartalet

  Nettoomsättningen i fjärde kvartalet uppgick till 237 MSEK (238) Även rörelseresultat var i nivå med motsvarande kvartal föregående år, 5 MSEK (jämförelsetalet -145 MSEK inkluderar nedskrivning av goodwill om totalt ca -150 MSEK.)

  Nettoomsättningen för hela året uppgick till 814 MSEK (1002) och rö … Read More

 • Successiv återhämtning för AGES


  Under september avslutades samtliga permitteringar och fabrikerna har återgått till mer normalt kapacitetsutnyttjande.

  På tisdagen publicerade AGES Industri delårsrapporten för tredje kvartalet. Återhämtningen avseende volymer har succesivt förbättrats under kvartalet. Under september avslutades samtliga permitteringar och fabrikerna har återgått till mer normalt kapacitetsutnyttjande.

  Kvartalets försäljning landade på 172 MSEK (199) vilket är ca 20 % lägre än  … Read More

 • AGES känner av konjunkturnedgång


  "Flertalet kunder har justerat ner sina prognoser inför hösten," säger bolagets vd Anders Magnusson.

  Nettoomsättningen för AGES uppgick i tredje kvartalet till 199 MSEK (224). Rörelseresultatet uppgick till 9 MSEK (1). Resultat före skatt var 7 MSEK (-1).

  För årets nio första månader uppgick nettoomsättningen till 764 MSEK (822). Rörelseresultatet uppgick till 30 MSEK (42), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4 procent (5). Resultat före … Read More

 • AGES köper verktygstillverkare


  Affären följer av en långvarig affärsrelation.

  UB Verktyg AB är en väletablerad tillverkare av pressgjutningsverktyg med verksamhet i Bor strax utanför Värnamo. Bolaget har sedan det bildades 1981 drivits av samma person som startade verksamheten.

  AGES har en nära och långvarig relation med UB Verktyg AB som leverantör av pressgjutningsverktyg och reservdelar.

  Köpeskillingen uppgår till 15 … Read More

 • Tillverkare inom fordonsindustri varslar


  Förhandlingar har inletts med fackliga representanter.

  AGES två bolag i Unnaryd, AGES Casting Unnaryd AB och AGES Machining Unnaryd AB, har sedan ett antal år tillbaka en uttalad strategi att producera komponenter med högt tekniskt innehåll i stora volymer till främst fordonsindustrin.

  För att skapa processer som möter fordonsindustrins och andra kunders högt ställda krav gällande kvalité, … Read More

 • AGES investerar i välutrustad 5-axlig från Storebro


  Maskinens mångsidighet blev avgörande. Passar verktygsavdelningen där ett ungt drivet arbetslag tar fram fixturer och verktyg.

  AGES Machining AB i Unnaryd har valt en universell 5-axlig Flerop till sin verktygsavdelning. Det blir en välutrustad SPINNER U5-1530 med både 5-axligt rundbord om Ø630 och ett stillastående T-Spårsbord för fastspänning av större arbetsstycken. 

  Projektansvarig Jonathan på Ages kommenterar;

  -Vi blev intresserade av maskinen på mässan, och må … Read More

  SMT

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT