Contents tagged with "AGES"

 • Ages vinst sjönk i första kvartalet


  "Stor oförutsägbarhet".

  Under större delen av första kvartalet bedrevs den operativa verksamheten utan störningar och efterfrågan på koncernens produkter var relativt oförändrad. I slutet av perioden, månadsskiftet februari/mars började osäkerheten på grund av utvecklingen av Covid -19. Flertalet av AGES största kunder beslutade stänga ner sin produktion under senare … Read More

 • Stabilt årsavslut för AGES


  Ett antal nya större kontrakt har säkrats.

  Nettoomsättningen minskade till 238 MSEK (277) i fjärde kvartalet, för helåret 1002 MSEK (1099). Resultat efter skatt uppgick till -147 MSEK (8) i kvartalet, belastat med en goodwillnedskrivning om ca 150 Mkr, vilket meddelades redan i måndags. För helåret uppvisade AGES en förlust om -127 MSEK (37).

  AGES vd Anders Magnusson kommenterar:

  Den … Read More

 • AGES gör nedskrivning om 150 miljoner


  Belastar resultatet i fjärde kvartalet.

  Efter en prövning av bolagets goodwillvärde som gjorts i samband med bokslutet för fjärde kvartalet har AGES styrelse fattat beslut om nedskrivning av företagets goodwill.

  Nedskrivning görs om totalt ca 150 Mkr vilket ger en engångseffekt i fjärde kvartalet och påverkar resultat och balansomslutning men inte kassaflöde.

  Den nedskrivna goodwillen … Read More

 • AGES känner av konjunkturnedgång


  "Flertalet kunder har justerat ner sina prognoser inför hösten," säger bolagets vd Anders Magnusson.

  Nettoomsättningen för AGES uppgick i tredje kvartalet till 199 MSEK (224). Rörelseresultatet uppgick till 9 MSEK (1). Resultat före skatt var 7 MSEK (-1).

  För årets nio första månader uppgick nettoomsättningen till 764 MSEK (822). Rörelseresultatet uppgick till 30 MSEK (42), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4 procent (5). Resultat före … Read More

 • AGES köper verktygstillverkare


  Affären följer av en långvarig affärsrelation.

  UB Verktyg AB är en väletablerad tillverkare av pressgjutningsverktyg med verksamhet i Bor strax utanför Värnamo. Bolaget har sedan det bildades 1981 drivits av samma person som startade verksamheten.

  AGES har en nära och långvarig relation med UB Verktyg AB som leverantör av pressgjutningsverktyg och reservdelar.

  Köpeskillingen uppgår till 15 … Read More

 • Tillverkare inom fordonsindustri varslar


  Förhandlingar har inletts med fackliga representanter.

  AGES två bolag i Unnaryd, AGES Casting Unnaryd AB och AGES Machining Unnaryd AB, har sedan ett antal år tillbaka en uttalad strategi att producera komponenter med högt tekniskt innehåll i stora volymer till främst fordonsindustrin.

  För att skapa processer som möter fordonsindustrins och andra kunders högt ställda krav gällande kvalité, … Read More

 • AGES investerar i välutrustad 5-axlig från Storebro


  Maskinens mångsidighet blev avgörande. Passar verktygsavdelningen där ett ungt drivet arbetslag tar fram fixturer och verktyg.

  AGES Machining AB i Unnaryd har valt en universell 5-axlig Flerop till sin verktygsavdelning. Det blir en välutrustad SPINNER U5-1530 med både 5-axligt rundbord om Ø630 och ett stillastående T-Spårsbord för fastspänning av större arbetsstycken. 

  Projektansvarig Jonathan på Ages kommenterar;

  -Vi blev intresserade av maskinen på mässan, och må … Read More

  SMT

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT