Caroline Drabe, projektägare och vd på Västerås Science Park

Jun 19, 2018

94 Mkr satsas på ökad tillväxt hos företag i östra Mellansverige


Små och medelstora företag i östra Mellansverige kan nu få möjlighet att dubbla omsättningen.

Innovativa bolag i östra Mellansverige som har hög ambition och tillväxtpotential ska få stöd i att dubblera omsättningen, öka sin internationella marknad och bredda sin innovationsförmåga. Satsningen görs av elva företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Karlskoga, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro som nu startar ett nytt samarbete finansieras med 94 miljoner kronor av bland annat Tillväxtverket och de fem regionerna.

Små och medelstora nyskapande företag i östra Mellansverige kan nu få möjlighet att växa snabbare och satsa på att stärka sin digitala och globala konkurrenskraft. Bakom satsningen står elva inkubatorer och science parks i östra Mellansverige som arbetar tillsammans för att erbjuda sina regioners bästa kompetens och nätverk till företagens tillväxt.

En viktig del i satsningen är också att samarbeta med närliggande universitetsmiljöer och stora internationella företag där affärsmöjligheter och kunskapsutbyten kan vara avgörande för företagens snabba utveckling.

Projektet finansieras med 47 miljoner kronor av Tillväxtverket och motsvarande belopp finansieras av de fem regionerna och aktörerna i projektet. Samarbetet är ett nästa steg efter samverkansprojektet Växtzon som pågick under en treårsperiod och avslutades i mars. Nu har aktörerna fått förnyad finansiering för ett fortsatt och utökat samarbete som ska stärka regionernas tillväxtföretag ytterligare.

– Vi har sedan tidigare identifierat fyra primära tillväxthinder hos företagen i östra Mellansverige, det vill säga kapitalförsörjning, kompetensförsörjning, internationalisering och hållbarhet. Vi elva aktörer i fem län kommer att arbeta nära tillsammans för att få fler scaleups i regionen, som ökar sin omsättning och stärker positionen globalt, säger Caroline Drabe, projektägare och vd på Västerås Science Park.

Ambitionen är också att skapa en storregional samverkansplattform för tillväxt som sammanför kommunala, regionala och nationella aktörer för att kostnadseffektivt lösa samhällsutmaningar.

Bakom projektet står följande företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige: Alfred Nobel Science Park, Create Business Incubator, Munktell Science Park, LEAD, Vreta Kluster, Norrköping Science Park, Science Park Mjärdevi, Strängnäs Business Park, Uppsala Innovation Centre, Västerås Science Park och Inkubera. Projektet kommer att pågå till maj 2021.

 

För ytterligare information

Caroline Drabe, vd och projektägare

Västerås Science Park
Telefon: 021-490 02 61, e-post: caroline.drabe@vasterassciencepark.se

Kjell Fagerström, vd

Alfred Nobel Science Park

Telefon: 070-570 59 45, e-post: kjell@alfrednobelsp.se

Rolf Springfeldt, vd

Create Business Incubator

Telefon: 070-894 69 92, e-post: rolf.springfeldt@create.se

 

Anna Ragén, vd

Inkubera

Tel: 070-190 47 97, e-post: anna@inkubera.se

 

Maria Bolin, vd

LEAD

Telefon: 076-231 27 12, e-post: maria.bolin@lead.se

 

Anna Nedeby Bar-Am, vd

Munktell Science Park

Telefon: 070-975 96 54, e-post: anna.nedeby.baram@munktellsciencepark.se

 

Heléne Njord-Westerling, vice vd

Norrköping Science Park

Telefon: 070-922 85 09, e-post: helene.njord@nosp.se

 

Lena Miranda, vd

Science Park Mjärdevi

Telefon: 0705-295 645, e-post: lena.miranda@mjardevi.se

 

Oskar Mineur, tf chef

Strängnäs Business Park

Telefon: 0152-290 79, oskar.mineur@strangnas.se

 

Per Bengtsson, vd

Uppsala Innovation Centre

Tel: 018-477 0441, e-post: per.bengtsson@uic.se

 

Helene Oscarsson, vd

Vreta Kluster

Tel: 070-319 76 43, e-post: helene.oscarsson@vretakluster.se

 
  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT