Sep 20, 2016

845 miljoner till innovationer skapar möjligheter


Regeringens satsning på innovation, som presenterades i förra veckan gläder RISE vd Pia Sandvik: ”Nu får vi ännu bättre möjlighet att skapa nytta för näringslivet”.

Den 16 september presenterade regeringen en satsning på innovation som ska stärka näringslivet och skapa fler jobb och tillväxt i Sverige. RISE och industriforskningsinstituten har en central roll i flera av satsningens delområden.

Totalt 845 miljoner kronor ska satsas. I det ingår en direkt höjning av anslagen till RISE på 100 miljoner per år från 2018, men även riktade andra satsningar på test- och demonstrationsmiljöer och samverkan inom strategiska innovationsområden.

– SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT och Innventia går just nu samman i RISE. Därmed blir vi en starkare samarbetspartner till svensk industri. Den nu presenterade ökningen av våra anslag med 100 miljoner ger oss ännu bättre förutsättningar att bidra till näringslivets konkurrenskraft, säger RISE vd, Pia Sandvik. Vi är förstås också mycket glada för regeringens satsning på Testbädd Sverige, här har vi mycket att bidra med framöver.

Pia Sandvik säger att utveckling av test- och demonstrationsverksamheter (testbäddar) ger fördelar för både små och stora företag. Med testbädd menas en miljö där idéer, innovationer och prototyper kan testas och utvecklas. Ett konkret exempel är västsvenska AstaZero, världens första fullskaliga testmiljö för framtidens trafiksäkerhet.

– Denna typ av samverkan är avgörande för att lösa våra gemensamma utmaningar och framför allt att kunna ta vara på alla möjligheter som vi i Sverige har som kunskapsnation, säger Pia Sandvik.

Läs regeringens pressmeddelande här:

www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/845-miljoner-kronor-till-en-kraftsamling-for-innovation/

RISE AB är statens ägarbolag för delägande i svenska industriforskningsinstitut. Vi samarbetar med institutens övriga ägare från industrisidan kring struktur- och ägarfrågor, i syfte att förnya och förstärka institutens roll i det svenska innovationssystemet. I dag ingår 18 institut i RISE. Vår vision är svenska forskningsinstitut som tillsammans konkurrerar framgångsrikt på en global kunskapsmarknad och är i världsklass i utveckling och förnyelse av det svenska näringslivet. Institutens forsknings- och innovations­­verksamhet ska bidra effektivt till en hållbar samhällsutveckling.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT