Nov 30, 2016

800 får lämna Ericsson


Borås och Kumla drabbas hårdast.

Efter förhandlingar mellan företag och fack står det nu klart att 820 personer sägs upp från Ericssons anläggningar i Kumla och Borås. Övriga delar av sparpaketet som omfattar cirka 3 000 tjänster och kommer att presenteras den 8 december. Det uppger Dagens Nyheter.

I Borås läggs produktionen ned och 460 personer blir uppsagda. En ny produktionsenhet för logistik och mjukvaruutveckling kommer att etableras på orten. Där behövs 175 tjänster och 50 tjänster outsourcas externt.

I Kumla sägs 360 av de 420 anställda upp och kvarvarande 60 tjänster ska arbeta med utveckling av nya 5G-tekniken.

Samtliga uppsagda erbjuds en förlängd arbetsbefriad uppsägningstid som, beroende på ålder och anställningstid, maximalt kan uppgå till 21 månader. Uppsagda erbjuds också stöd av Trygghetsrådet.

Utöver neddragningarna i Borås och Kumla omfattar sparpaketet ett par tusen tjänster inom forskning och utveckling, samt inom administration och försäljning. De delarna kommer att presenteras den 8 december.

Totalt sett ska Ericsson minska de rörliga kostnaderna från 63 miljarder till 53 miljarder kronor mellan åren 2014 och 2017, enligt tidigare meddelade beslut från Ericsson.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123