Peter Carlsson. Foto: Northvolt.

Apr 27, 2017

8 svenska kommuner aktuella för Europas största batterifabrik


Vid en presskonferens på onsdagen avslöjade f.d. Tesla-chefen vilka kommuner som gått vidare avseende etablering av batterifabriken Northvolt.

Northvolt går vidare med åtta svenska samt två finska kommuner/ kommunsamarbeten för att hitta den optimala platsen för storskalig batteriproduktion. Tillgång till mark, elkraft och vatten, logistiska förutsättningar, lokalt företagarklimat och förutsättningar för att kunna attrahera arbetskraft har varit särskilt viktiga i urvalsprocessen. Efter en samlad bedömning fortsätter nu samtalen om var fabriken ska byggas med de åtta svenska kommunerna Göteborg, Gävle, Luleå, Malmö, Mariestad-Skövde, Norrköping, Skellefteå och Västerås. Därtill har vi dialog med Kotka-Hamina och Vasa i Finland.

Bildkälla: Nortvolt presentation.

Elektrifiering och lagring av förnybar energi är nyckeln till ett koldioxid-neutralt samhälle. Batterier möjliggör denna övergång. Förmågan att lagra energi och möjliggöra övergången bort från kol, olja och naturgas kräver en omställning av energiproduktion och distribution. Northvolts mål är att påskynda denna omställning genom att bygga Europas största batterifabrik. Valet av plats för fabriksbygget är centralt i möjliggörandet av projektet.

Vi står inför en unik möjlighet att bygga upp en ny industri som bidrar till att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle, som samtidigt bidrar till att skapa utveckling, tillväxt och tusentals nya jobb. Vi har pratat med ett fyrtiotal kommuner och går nu in i djupare samtal med åtta svenska och två finska kommuner. Det är en process med högt tempo, vilket är helt nödvändigt för att vi ska kunna inta en ledande roll på den europeiska marknaden” säger Peter Carlsson, vd för Northvolt.

Att bygga en storskalig fabrik för batteritillverkning ställer exceptionellt höga fysiska krav. Det handlar bland annat om grundläggande förutsättningar som befintlig mark lämpad för industriell verksamhet, access till stora mängder elkraft och tillgång till vatten för bland annat kylning samt goda förutsättningar för att klara miljöprövning och andra tillståndsprövningar. Dessa krav måste kunna uppfyllas inom en snäv tidsram. Det rör sig också om krav på logistiska förutsättningar som närhet till hamn, tågförbindelser och internationell flygplats. I Northvolts urvalsprocess har en lång rad parametrar beaktats såsom arbetsmarknadsläget, industriell tradition i regionen och närhet till universitet.

Northvolt kommer att behöva anställa ett stort antal högspecialiserade ingenjörer, många från Asien eller USA där ledande specialister inom batteriproduktion finns. Förutsättningarna för att kunna attrahera denna typ av talanger till fabriken är central.

Den kommun som Northvolt slutligen väljer för etablering kommer att få en ny och framtidsinriktad verksamhet som kommer att sysselsätta cirka 2 500 anställda. Den samlade regionala effekten av etableringen kommer att involvera långt fler. Behovet av transporter, service och offentliga tjänster kommer att öka liksom behovet av bostäder och utbildningsmöjligheter.

Nu kommer en fördjupad analys av förutsättningarna ske och nästa steg är att i sommar ta beslut om vilka kommuner som vi går vidare med inför miljöprövning och tillståndsprocesser.

Jag vill rikta ett varmt tack till de kommuner som uttryckt intresse för vår urvalsprocess och även tacka de privatpersoner och representanter från näringslivet som engagerat sig. Om vi ska lyckas krävs att det privata och det offentliga drar åt samma håll och vi känner hittills ett enormt stöd för vår ambitiösa plan. Vi är övertygade om att vi har en konkurrenskraftig affärsmodell på plats som på allvar kan bidra till omställningen bort från användandet av kol, olja och gas,” säger Peter Carlsson.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT