Additiv tillverkning

Jul 16, 2018

8 miljoner kronor till nytt projekt inom additiv tillverkning


Inom innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu 69 miljoner kronor på projekt som bidrar till att industrialisera additiv tillverkning

DEMA ”Design av nya material och processer för nästa generations additiv tillverkning”

I Metalliska materials nya projekt DEMA kommer grundläggande kunskap och förståelse i form av integrerade experimentella tekniker och beräkningsmetoder att utvecklas i syfte att styra stelningsförloppet under additiv tillverkning. Motivet är den stora potential AM och pulvermetallurgi skulle ha om material utvecklades specifikt för AM.

– För att additiv tillverkning i metall ska kunna nå sin fulla potential måste vi designa material för denna process och dra nytta av de möjligheter AM erbjuder. Detta projekt fokuserar på hur stelningsförloppet kan kontrolleras för pulverbaserad AM och därmed sätta egenskaperna redan vid printning. Vi kommer även studera hur man integrerar nya efterbehandlingsmöjligheter, så som snabbkylning i HIP, vid design av AM-material. Genom att kombinera beräkningsverktyg med experimentella metoder utvecklar vi processen för materialdesign, att appliceras på framtidens AM-material, säger Greta Lindwall på KTH, projektledare för DEMA.

DEMA har en total budget på 8,4 miljoner kronor, varav 6,3 miljoner kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu 69 miljoner kronor på projekt som bidrar till att industrialisera additiv tillverkning (AM) inom svensk metallproducerande och -användande industri. Nio olika projekt har i utlysningen ”Industrialisering av additiv tillverkning för metalliska material” beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Additiv tillverkning av metall har klarat av sitt inledande utvecklingsstadium; tekniken fungerar och tillämpas, men fortfarande i liten skala sett till sin potential. Den övergripande avsikten med utlysningen är att utveckla AM av metall från en situation där komponenter i princip tillverkas en och en till en industrialiserad process som kan integreras fullt ut i ordinarie industriella tillverkningsprocesser.

Projekten som har beviljats stöd i denna utlysning bidrar till att öka kunskapen eller ta fram signifikant förbättrade metoder eller verktygsom skaparnytta för en bred krets av aktörer inom innovationsområdet. Detta ska leda till att den tekniska förmågan stärks inom de områden som prioriterats högst i den färdplan för svensk AM som tidigare tagits fram inom Metalliska material. På det viset kan Sverige ta viktiga steg mot en fullskalig industrialisering av AM för metalliska material.

Läs mer om projektet DEMA på Metalliskamaterial.se
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    116
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT