Oct 19, 2016

70 miljoner till effektivare vattenhantering i processindustrin


Nu startar EU-projektet Inspirewater. I Sverige ska nya lösningar testas på en av Sandviks produktionsanläggningar.

Med elva partners och över 70 miljoner kronor i ryggen ska det IVL-ledda projektet minska vatten- och energiförbrukningen i processindustrin. Särskilt fokus är på stål- och kemiindustrin. 

– Vattentillgången blir mer och mer känslig i många olika regioner – även i länder som har totalt sett mycket vatten. En konkurrenskraftig europeisk industri behöver därför ha effektiv vattenhantering och det är där Inspirewater kommer att bidra, säger Uwe Fortkamp, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Målet är att minska vattenförbrukningen i stål- och kemiindustrierna i fallstudierna med 40-80 procent och energianvändningen med minst 20 procent. Det ska göras med hjälp av en kombination av existerande separationsprocesser och ny teknik. Till exempel ska nya membran för mer selektiv avskiljning av fosfor utvecklas, liksom nya katalysatorer som ska minska användningen av både kemikalier och energi för membranprocesser.

Sammanlagt deltar elva partner från sex olika länder i projektet. Nya lösningar ska testas på stålproducenten Arcelor Mittal och kemiföretaget Clariant i Spanien. I Sverige ska testerna utföras på en av Sandviks produktenheter i Sandviken. Tekniken som ska användas i den planerade pilotanläggningen ska bland annat öka återvinningen av metaller och fosfor samt spara vatten genom att skapa en sluten processlinga för sköljvattnet som används i betningsbadet.

– Både vattenförbrukningen och avfallsmängderna kommer att minska och avloppsvattnet som sen går till reningsverket kommer att vara mycket mindre förorenat än idag, säger Louise Staffas på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Inspirewater, Innovative Solutions in the Process Industry for next generation Resource Efficient Water management, finansieras genom EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020. Svenska parter i projektet är IVL Svenska Miljöinstitutet (projektledare) och Sandvik. Projektet pågår fram till 2020.

IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

Foto: Pixabay.
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    81

SENASTE NYTT