Sep 28, 2016

6 styrkor som utmärker de svenska fabrikerna som lyckats


I en tid när debatten går hög kring att högkostnadslandet Sverige har svårt att hävda sig i internationellt och att allt fler företag flyttar produktionen till låglöneländer finns det trots allt många framgångsrika tillverkningsföretag i Sverige. Hur lyckas de?

De har under många decennier bedrivit framångsrik tillverkning i svenska fabriker.

Teknikföretagen och IF Metall har, tillsammans med tio svenska företag som alla har konkurrenskraftig produktion i Sverige, i två års tid drivit projektet Den Svenska Flaggskeppsfabriken, för att kartlägga de svenska framgångsfaktorerna.

Genom att studera "best practice" i dessa tio företag, har man sammanfattat sex styrkor som karaktäriserar konkurrenskraftig tillverkning i Sverige.

Idag presenterades rapporten Flaggskeppsfabriken vid ett seminarium på If Metall.

Vad är det som gör att många företag fortsätter att producera i Sverige? Hur har de i den tuffa internationella konkurrensen lyckats bli ledande inom olika produktsegment? Vilka styrkor bygger svenska tillverkningsföretag på?

Rapporten idendifierar och sammanfattar sex gemensamma styrkor i de medverkande företagen, nämligen:

  • Strukturer
  • Attityder
  • Förändringsförmåga
  • Kompetensutveckling
  • Samverkan
  • Teknikintegration

Birgitta Södergren, forskare vid Uppsala Universitet som författat rapporten, vill särskilt betona tre faktorer:

Samverkan, som är vår mest unika förmåga och som är väldigt unik internationellt sett.

- Att vi kan gå över gränser såväl internt som mellan företag och fackförbund samt även externt. Det bygger på en respekt för allas kompetens.

Hon betonar förändringsförmåga, förändringar som ofta betraktas som något svårt.

- Men här har vi företag som i decennium efter decennium fått förändra sig, menar hon. De har fått omvandla sig på både strategisk nivå, men även på vardagsnivå i den konkreta verksamheten.

- Vi är duktiga på att bygga strukturer för att driva förändringar. Till exempel kan operatörer vara ansvariga för förändringsprojektet. Vi är även duktiga på att visualisera förändringar. När man går runt i produktionslokaler kan det finnas anslag som "Här pågår KAIZEN". Man delar strategisk information. Det är inte något som bara finns på huvudkontoret. Man har ett coachande ledarskap.

Den tredje förmågan som Birgitta Södergren betonar är kompetensutveckling.

- Vi är duktiga på att skapa mångkunniga medarbetare som har en god holistisk syn, som kan se helheten. Vi är duktiga på att prioritera kärnkompetens.

Hon menar också att kompetens i sig, inte är svåra för internationella konkurrenter att ta efter. Men vår förmåga till kompetensutveckling - våra lärande system -  är svåra att kopiera.

En av slutsatserna i rapporten är att fysisk produktion på plats i Sverige blir avgörande för att kunna behålla ett kunskapssamhälle. Det är i samspelet mellan tillverkning och utveckling som det uppstår lärande, vilket är basen för framtidens kärnkompetens och fortsatta innovation.

Företagen som medverkat i projektet Flaggskeppsfabriken är ABB i Ludvika, Alfa Laval i Lund, AstraZeneca i Södertälje, Bombardier i Västerås, Electrolux i Mariestad, Haldex i Landskrona, Sandvik Coromant i Gimo, Scania i Södertälje, Siemens i Finspång och Toyota Material Handling i Mjölby.

Flaggskeppsfabriken - Styrkor i svensk produktion - ladda ned eller beställ ett tryckt exemplar

Toppbilden: Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall, Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova, Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen och moderator Marie Gyllenberg, Teknikföretagen.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT