Foto: Pixabay.

Feb 14, 2017

5 risker med tillväxt


Det är härligt när företaget växer, men tillväxt kan snabbt skapa problem om organisationen inte är redo. Det kan få allvarliga konsekvenser för företaget och varumärket.

De flesta tillverkare anser att tillväxt är positivt men vissa utmaningar är oundvikliga — därav det välbekanta uttrycket växtvärk.

Tillväxt kan bli problematiskt och överväldigande om verksamheten inte är redo för det och det kan även leda till allvarliga risker. Det gäller då att har rätt verktyg på plats för att kunna planera för tillväxt.

Det visar en undersökning genomförd av MORAR Consulting på uppdrag av affärssystemleverantören Epicor Software Corporation, global leverantör av branschspecifika affärssystem. Undersökningen avslöjar de fem största riskerna som hotar tillverkares tillväxtambitioner. En studie från Aberdeen bekräftar även resultaten och visar att dessa problem förvärras om tillverkare inte planerar för tillväxt.

Här är de största riskerna för tillverkare vid tillväxt:

  • Tillväxt kan sätta för stort tryck på verksamheten, skada kvalitet och kundnöjdhet. Om en verksamhet inte är redo för tillväxt kan Overall Equipment Effectiveness (OEE) och genomströmningen försämras, svinnet öka och manuella datainsamlingsprocesser hämma produktiviteten. Även servicen riskerar att försämras, vilket kan leda till missnöjda kunder som istället vänder sig till konkurrenterna.
  • Företag kan ta på sig för stora eller komplexa projekt när de saknar expertis och teknik för att leverera effektivt, vilket i sin tur kan skada varumärket. Verksamheten kan påverkas negativt om organisationen inte kan förse rätt personer med rätt information i tid eller om de inte kan spåra status för råvaror och order korrekt. Riskerna inkluderar minskad effektivitet och operativ kapacitet samt försämrad kundtjänst.
  • Chefer är inte fullt förberedda på att hantera utmaningar med en större och mer diversifierad verksamhet. Ledningen kan komma att uppleva svårigheter om de inte kan få överblick över verksamheten och kan fatta bra beslut snabbt. Brist på relevant realtidsinformation gör att chefer kan bli tvungna att förlita sig på magkänslan vid beslutsfattande, vilket kan leda till misstag.
  • Oplanerad tillväxt kan leda till oväntade följder som kan ha negativ inverkan på verksamheten. Tillverkare som inte planerar för tillväxt kommer att upptäcka att problem uppstår allt oftare och tar längre tid att lösa. Utan korrekta prognoser går det inte att förbereda verksamheten för tillväxt. Om företaget inte är snabbrörligt, är risken att kunder istället väljer att gå konkurrenterna.
  • Arbetsbelastningen kan öka till en nivå som sätter alltför hög press på personalen, vilket kan leda till att nyckelpersoner lämnar företaget. Om företaget inte är beredd att hjälpa de anställda att hantera den ökade arbetsbelastningen kan pressen börja påverka dem negativt. De kan komma att ägna mer tid åt manuella processer och mindre tid åt mer värdefulla uppgifter. Dessutom kan svåranvända system skapa ökad frustration och sämre moral.

Men det finns åtgärder att vidta vid sådana problem, såsom att installera rätt teknik som hjälper verksamheten att ta itu med dessa risker, planera för tillväxt och skapa ökad lönsamheten.


För att ta del av mer information om hur företag kan övervinna risker som hotar tillverkares tillväxt, läs Epicors e-bok.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT