Foto: Högskolan Väst.

Jan 16, 2017

4 miljoner till effektivare bilmotorer


Energimyndigheten ger stöd till forskning för effektivare bilmotorer, en forskning som kommer vara till nytta för bland annat Volvo och Scania.

Genom en annan typ av värmeisolerande beläggning kan både längre livslängd och bättre effektivitet uppnås i morgondagens bilmotorer. Det är målet med den forskning på Högskolan Väst i Trollhättan som i dagarna beviljades drygt 4 miljoner från Energimyndigheten. 

På Högskolan Väst bedrivs omfattande forskning inom produktionsteknik. Ett av fokusområdena är termisk sprutning. Termisk sprutning är en ytbeläggningsprocess som innebär att man vid mycket höga temperaturer sprutar skyddslager av exempelvis keramiska material på metallytor. Forskningen inom termisk sprutning syftar till att skapa ökad förståelse för sambanden mellan hur processen utförs och ytskiktens egenskaper. Exempel på användningsområden är flygmotorer där man belägger ett stort antal komponenter bland annat för att de ska kunna stå emot hettan i motorn under flygning. Med hjälp av nya medel från Energimyndigheten kan forskningen också bedrivas till nytta för bilindustrin.

- Nedbrytande fossila bränsleresurser, ekonomisk konkurrenskraft och ökade miljökrav gör att vi behöver hitta nya vägar för att förbättra effektiviteten av bilmotorer. En av de möjliga lösningarna är att isolera komponenterna i motorns heta delar med skyddande beläggningar, säger Nicolaie Markocsan, ansvarig forskare på Högskolan Väst.

Nya tekniska läsningar ska hittas
Projektets mål är att utveckla beläggningar som ger hög termisk verkningsgrad och lång livslängd i dieselmotorer; detta kommer att uppnås genom termisk sprutade beläggningar med lämplig mikrostruktur, tjocklek samt materialsammansättning. Nya tekniska lösningar som skall provas i projektet är flerskiktsbeläggningssystem samt en ny plasmasprutningsmetod som möjliggör beläggningar med förbättrade funktionella egenskaper.

Projektet kommer att samordnas av Högskolan Väst och industriella partners är Scania, Volvo Lastvagnar och Volvo Personvagnar som också stödjer projektet ekonomiskt. De kommer delta både i beläggningsutveckling och kommer att vara de direkta mottagarna av forskningsresultaten.
  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT