Annons
Feb 15, 2021

4 lyftlösningar som effektiviserar er produktion


Ett område som ofta förbises när man bygger en tillförlitlig produktionsinfrastruktur är lyft och transport av material.

För att vara konkurrenskraftig i tillverkningsindustrin krävs en resurseffektiv produktion med höga kvalitetsnivåer. 

Inom båda dessa områden i produktionslokalen finns det stor förbättringspotential där företaget kan bli smartare, säkrare, effektivare och mer ergonomiskt, vilket slutligen påverkar lönsamheten i företaget. Oavsett om ni har nya maskiner, ny lokal, lyfter ineffektivt eller behöver uppdatera ett föråldrat lyftsystem, så finns det för varje situation och materialhanteringsproblem en lösning.

Här är fyra lyftlösningar som gör skillnad för er:


1. Lättprofiltravers

Lättprofiltraverser är ett smart och kostnadseffektivt takskensystem som möjliggör snabba, säkra, tysta och exakta förflyttningar och positioneringar av gods över golvet mellan arbetsstationer/maskiner. Som exempel på tillverkare kan nämnas KITO, Erikkila och Helm.

Det lättbyggda skensystemet i stål eller aluminium fungerar som följande:

Två stationära banbalkar fästs i taket och där en eller två rörliga vinkelrätta skenor förflyttas i banbalkarna. Det kompletteras oftast med antingen en kättingtelfer eller vakuumlyft vilket möjliggör lyft och transport upp till 2000 kg.

Man kan även som tillval lägga till inbyggd strömskena och radiostyrning för att slippa alla nedhängande kablar.

Lättprofiltraverser finns som:

• Enbalks - standardtraversen

• Enbalks upphöjd lättprofiltravers - för att utöka lyftområdet och minimera byggmåttet

• Tvåbalks upphöjd travers - för att ytterligare utöka lyftområde, telfern ligger mellan traversbalkarna

• Portaltravers - när man inte vill eller får hänga upp traversen i taket/takstolarna

• Teleskoptravers - när man behöver lyfta utanför banbalken

Skensystemet är lätt att installera och kan enkelt förlängas vid behov.

(klicka för filmklipp)

2. Portaltravers

En portaltravers är en fristående portal där lyft kan utföras. Den är ett utomordentligt alternativ om takkonstruktionen inte kan bära upp traverser/enkelbanor. Portalen består av minst fyra ben som förankras direkt i golvet med överliggare på båda kortsidorna och två banbalkar på långsidorna.

Precis som på lättprofilstraverserna förflyttas en eller två rörliga vinkelrätta skenor i banbalkarna som möjliggör snabba, säkra och exakta förflyttningar och positioneringar av gods över golvet mellan arbetsstationer/maskiner.

Systemet kan i princip vara hur högt eller hur långt som helst och kan med fördel förlängas eller förändras för framtida behov och är därför en framtidssäker investering. Traversen kan utrustas med elektriska åkvagnar om lasterna anses vara stora eller vid större spännvidder. Man kan utrusta både travers- och telferens åkrörelse med motordrift. De drivna åkvagnarna är försedda med två hastigheter och är utrustade med mjuk start/stop för att erhålla en jämn åkrörelse.

System finns i kapaciteter upp till 2000 kg och utrustas med någon form av lyftutrustning som tex kättingtelfer, vakuumlyftare eller balanslyftare.

3. Enkelbanor

Enkelbanor är en mångsidig och ekonomisk lösning som möjliggör transport av gods över små och stora ytor. Möjligheterna med ett enkelbansystem är nästan oändliga.

Det takmonterade enkelbansystemet har till skillnad från andra alternativ en stor individuell anpassningsförmåga. Det kan utrustas med kurvor för att passera hinder eller för att byta färdriktning. Transportsträckan kan även byggas med växlar för att ändra transportväg eller komma in i andra utrymmen.

Enkelbanor utrustas oftast med en kättingtelfer och kan tillsammans hantera vikter upp till 1250 kg.

(klicka för filmklipp)

4. Svängkran

En svängkran är en kostnadseffektiv lyftlösning som används i ett mindre arbetsområde för repeterande och unika lyft. Genom att installera svängkranar kan du öka och optimera lyftutrustningens användningsområden avsevärt. Den möjliggör lyft längs en kranarm på ett arbetsområde och kan erhållas med 2 - 6 meters armlängd.

Svängkranar finns tillgängliga i vägg- eller pelarutföranden. Pelarsvängkranar förankras snabbt och enkelt direkt i betonggolvet tack vare den unika konformade pelaren. En väggsvängkran kan placeras direkt på vägg eller pelare där lyften utförs. Kranarmarna finns i olika utförande som till exempel standardarm med profilskena eller knäckarm som är smidig i trånga utrymmen. Armarna är kullagrade för lättgående mjuk svängrörelse och försedda med ställbar broms.

Starka skäl till att välja "lyft" från PMH

- Komplett produktprogram

- Snabba leveranser

- Systemlösningar

- Kända etablerade varumärken

- Lång erfarenhet

- Hög kvalité

PMH International AB - www.pmh.se

PMH International AB bildades som juridiskt bolag 1974. PMH representeras på den svenska marknaden av en egen försäljningsorganisation i nära samarbete med ett rikstäckande nätverk av auktoriserade återförsäljare. PMH erbjuder ett totalkoncept inom “lyft” där även konstruktion, montage och service ingår. I sortimentet finns etablerade kvalitetsvarumärken såsom KITO, Stahl, Schmalz, Dalmec, Erikkila, Hovmand, JD Neuhaus, Logitrans, IP, Haacon, Wimag, TeleRadio, Walmag, Crosby m.fl.

PMH
IPLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT