Jul 5, 2016

4 000 praktikplatser till nyanlända via Jobbsprånget


Praktikprogrammet för nyanlända akademiker med teknisk, naturvetenskaplig och ekonomisk utbildning, startades som en pilotaktivitet av Sveriges Ingenjörer, Pacta samt IVA, som även projektleder satsningen. Nu lanseras en avsiktsförklaring med Migrationsverket.Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har nu lanserat sitt projekt Jobbsprånget, som ska bereda praktikplats till 4 000 högutbildade nyanlända. Projektet får finansiering från Wallenbergstiftelserna och söker kompletterande offentlig finansiering. Idag lanseras också en avsiktsförklaring med Migrationsverket.

– Vi ser fram emot att i samarbete med Migrationsverket fortsätta bidra till att fler asylsökande får möjlighet till snabb introduktion på svensk arbetsmarknad, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Jobbsprånget på IVA.

Jobbsprånget är baserat på erfarenheter, processer och nätverk från projektet Tekniksprånget, som IVA driver sedan 2012, och som till dags dato förmedlat över 2 300 praktikplatser till nyutexaminerade gymnasieungdomar från gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska linjer.

Genom avsiktsförklaringen med Migrationsverket kommer nu för varje enskild plats ett individavtal att tecknas som gör att praktikplatsen omfattas av statligt försäkringsskydd. I avtalet kan också avtalas om reseersättning till och från praktikplatsen. Individavtalen tecknas vanligen med den mottagningsenhet som den asylsökande är registrerad hos.

Jobbsprånget är ett praktikprogram för nyanlända akademiker med teknisk, naturvetenskaplig och ekonomisk utbildning . Det initierades 2015 som en pilotaktivitet av Sveriges Ingenjörer, Pacta samt IVA, som även projektleder satsningen. Jobbsprånget har ett nära samarbete med såväl Migrationsverket som Arbetsförmedlingen och erbjuder praktik till personer inskrivna hos båda dessa.

Det är upp till varje medverkande arbetsgivare inom Jobbsprånget att välja sina praktikanter. Planen om 4 000 praktikplatser inom fem års tid gäller under förutsättning att Jobbsprånget får ytterligare finansiering enligt villkor från Wallenbergstiftelserna.

– Jobbsprånget är angeläget för IVA. Tack vare finansiering från Wallenbergstiftelserna skalar vi nu upp projektet, säger IVAs vd, professor Björn O. Nilsson.

Deltagande företag är ÅF, SCA, Akelius Residential Properties, UPPDRAGSHUSET, Svevia, Mycronic, BrightLabs, Mölnlycke Health Care, NSVA, Lidingö Stad, Telge Affärsområde Hus, Södra Cell, Kraftkonsult, Swerea Mefos, Teracom Boxer Group, Umeå kommun and SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Toppbild: Jobbsprångspraktikanten Saad Mushtaq och handledaren Göran Olsson på företaget Kraftkonsult. Fotograf: Daniel Roos.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT