Apr 21, 2016

3D-skrivartillverkaren Arcam fortsätter växa


Under första kvartalet var tillväxten 43 % och företaget presenterar idag sin delårsrapport för första kvartalet.

 • Nettoomsättningen ökade med 43 % till 159,9 (111,4) Mkr
 • Ÿ   Rörelseresultatet ökade till 8,9 (3,8) Mkr
 • Ÿ   Nettoresultatet ökade till 8,3 (4,3) Mkr
 • Ÿ   Resultat per aktie ökade till 0,40 (0,23) kr
 • Ÿ   14 (9) EBM-system levererades under perioden
 • Ÿ   Orderingången uppgick till 6 (10) EBM-system 

Fortsatt ökad omsättning

Arcamkoncernen fortsätter att växa och under första kvartalet var tillväxten 43 %. Omsättningen för första kvartalet var 159,9(111,4) Mkr och räknat på rullande tolv månader var omsättningen 624,6 (385,4) Mkr. Rörelseresultatet för kvartalet var 8,9 Mkr och rullande tolv månader är rörelseresultatet 55,3 Mkr. Under kvartalet bokades 6 (10) nya order på EBM-system och pulvertillverkaren AP&C fördubblade orderingången jämfört med samma period 2015.

Vi fortsätter att driva och utveckla vår långsiktiga strategi för att sätta EBM-teknologin i industriell produktion och samtidigt utveckla våra affärer inom metallpulver­tillverkning och kontraktstillverkning. Vi gör betydande investeringar för att fortsätta möta våra produktionskunders efterfrågan och stigande förväntningar och krav på EBM-systemens produktivitet och tillförlitlighet.

Affärsläge

Under kvartalet levererades 14 system, huvuddelen till kunder inom implantat och flygindustrin. Efterfrågan på EBM-system styrs framförallt av att flygindustrin nu går mot produktion, men också av tilltagande intresse för additiv tillverkning av ortopediska implantat. Under kvartalet togs 6 nya systemorder och orderboken vid kvartalets slut uppgick till 19 system.

För att möta en snabbt ökande efterfrågan på metallpulver för additiv tillverkning fortsätter vi att bygga ut AP&C´s produktionskapacitet. Under kvartalet fattades beslut om att bygga tre nya reaktorer. AP&C kommer därmed att under 2016 öka kapaciteten från nuvarande cirka 250 till cirka 500 ton metallpulver per år. Under kvartalet tecknade AP&C flera långa leveransavtal på metallpulver för additiv tillverkning.

Kontraktstillverkningen på DiSanto växer efter en svag utveckling i slutet av 2015. Under kvartalet har vi tagit in nya kunder till EBM-delen av kontraktstillverkningen.

Förstärkt organisation

Under kvartalet har vi fortsatt att förstärka vår organisation i hela koncernen.  I början av januari tillträdde Alain Dupont som VD för pulvertillverkaren AP&C i Kanada. Alain efterträdde Jacques Mallette som varit VD för AP&C sedan 2011. Jacques fortsätter nu att vara engagerad som styrelseordförande för AP&C.  I februari utsågs Tom Barrett till ny VD för kontraktstillverkaren DiSanto i USA. Tom har en bred erfarenhet från olika ledande befattningar inom implantatindustrin och kommer närmast från Symmetry Medical.

Med 19 maskiner i order, en stabil eftermarknad och ett positivt affärsläge är förutsättningarna goda för en fortsatt positiv utveckling under 2016.

Mölndal 21 april 2016

Magnus René, VD och koncernchef
 • Apr 22, 2021

  Stabilt kvartal för SKF

  Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
  16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT