Magnus René, vd Arcam. Foto: Arcam.

Oct 20, 2017

3D-printtillverkaren ökar förlusten


Arcam-koncernen fortsätter växa, men ännu är marknaden inte helt mogen.

Arcam-koncernen, som tillverkar metallpulver och utrustning för additiv tillverkning, fortsätter att växa och under årets första nio månader var tillväxten 31%. Omsättningen för delårsperioden var 575,4 (440,2) Mkr och räknat på rullande tolv månader är omsättningen 783,5 (616,2) Mkr. Kvartalets omsättning uppgick till 168,4 (132,6) Mkr. Det framgår av fredagens delårsrapport.

Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till -34,8 (-4,8) Mkr och rullande tolv månader är rörelseresultatet -58,5 (13,3) Mkr. Under kvartalet levererade Arcam 10 (7) EBM system och under de senaste tolv månaderna har företaget därmed levererat 57 system.

Leveranstakten under tredje kvartalet var lägre än tidigare under året, huvudsakligen beroende på logistikproblem med leveranser till Asien.

"Vi räknar med att dessa problem löses under fjärde kvartalet. Efterfrågan på EBM-system styrs av att flygindustrin går mot produktion, och av tilltagande intresse för additiv tillverkning av ortopediska implantat. Marknaden är dock fortfarande inte mogen och det tar lång tid att starta nya stora tillverkningsprojekt med EBM. Vi tror att ökad mognad samt nya applikationsmöjligheter kommer att öka intresset för EBM-tillverkning," skriver Arcam i rapporten.

"Vi fortsätter att bygga vår organisation för tillväxt och under perioden har vi förstärkt vår organisation över hela linjen. Vi är nu totalt 441 medarbetare i koncernen, jämfört med 328 för ett år sedan."

"Med några av världens största bolag som kunder, en stark huvudägare med höga ambitioner och, inte minst, ett team av engagerade och drivande medarbetare är vi väl positionerade för att ta vara på våra möjligheter på marknaden för Additive Manufacturing."

Arcam meddelade den 10 oktober beslut om att genomföra företrädesemission om sammanlagt 986 MSEK.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT