Artisten Lady Gagas skor är tillverkade med hjälp av 3D-printing (3DP). Foto: Svensk Verkstad.

Jul 17, 2017

3D-printing av metaller – Hot och möjlighet!


Den 4 september på High Tech Steel Conference (HTSC 2017) kommer företag att få möjligheten att ta del av den här spännande utvecklingen och andra innovationer inom avancerat stål.

En session inom HTSC riktar sig till både stora och mindre företag där det senaste inom teknikutvecklingen diskuteras. Triple Steelix 2.0 har tidigare genomfört en studie som visar på att det redan finns företag i Bergslagsområdet som har produkter där det kan vara intressant att börja titta på 3D-printing. Uddeholms VD Johnny Sjöström pekar på möjligheterna i ett keynote-anförande.

Det som gör 3D-printing svårare med metalliska material är de höga temperaturer som måste uppnås för att binda ihop det ofta pulverbaserade råmaterialet till fasta detaljer. Lösningar till detta finns, men nödvändiga investeringar är förhållandevis stora och produktiviteten låg. Optimerad design med funktionsfokus och materialbesparingar är nödvändigt för god ekonomi – att enbart byta från svarv till 3D-printing gör bara produkten dyrare. I dagsläget är det därför mest mycket svårtillverkade specialprodukter i små serier som har kommit längst i affärsutvecklingen.

Möjligheter utgörs också av förmågan att på ett enkelt sätt tillverka detaljer som annars skulle vara mycket, eller helt omöjliga, att tillverka med andra metoder. Här är det egentligen bara fantasin som begränsar. Dessutom kan man med vissa legeringar komma upp i egenskaper som är bättre än motsvarande konventionellt tillverkade detaljer. Detta och mycket mer kommer att diskuteras på HTSC för att maximera möjligheterna åt både stora och mindre företag.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Om HTSC

Ledande forskare och innovationsutvecklare föreläser och deltar i konferensen High Tech Steel Conference på Falu Gruva i Falun – måndag den 4 september 2017.

Konferensen är öppen till alla som har ett intresse inom innovation för framtiden.

HTSC 2017 är årets mest intressanta konferens som dessutom är helt kostnadsfri.

Konferensen handlar om att fördjupa sig i den senaste teknikutvecklingen och innovation inom avancerat stål.

Revolutionen och världsnyheter inom 3D-printade stålprodukter och om framtida affärsmöjligheter
Framtidens högteknologiska stål och material för den cirkulära ekonomin
Förnybar energi till havs för regionala affärer genom nya värdekedjor, långsiktig hållbarhet och potential till tillväxt.

Konferensspråk: engelska

Anmälning via www.htsc.se

Totalt är det hela 20 olika starka och intressanta föreläsare som har nu bekräftat sin närvaro i den kommande konferensen.

Först ut blir Jernkontorets tekniskdirektör Gert Nilsson som kommer att tala om ”Steel – an exciting material för the future”. Därefter följer en rad relevanta profiler, var och en tung inom respektive verksamhetsområde, såsom Jonas Kamf, CMO Waves4Power som kommer att tala om ”Adding pure power to the industry”, och Johnny Sjöström VD för Uddeholm som kommer att tala om ”3D printing – the future of manufacturing”, mm. Modedesigner Naim Josefi kommer med en klänning och talar om innovationsreceptet.

Totalt finns 25 talare.

Läs hela programmet på www.htsc.se

………………………………………………………………………………………………………………………

Kontaktpersoner:

Larz Ignberg, Projektledning Triple Steelix 2.0, Mobil: 070 568 04 80
larz.ignberg@triplesteelix.se

Gert Westergren, Projektledning Triple Steelix 2.0, Mobil: 070 220 71 54
gert.westergren@triplesteelix.se

Jan Andersson, Processledare Triple Steelix 2.0,076 800 77 33
jan.andersson@triplesteelix.se

Carolyn Stanley, Kommunikatör, Mobil: 070 575 68 55
carolyn.stanley@triplesteelix.se

Triple Steelix 2.0 är en regional innovations- och utvecklingssatsning med uppgift att stimulera stål- och verkstadsindustrins nytänkande och innovativitet i Bergslagen genom en effektiv samverkan mellan näringslivets stora och små företag, samhällets offentliga organisationer samt akademi och forskning. I stålindustrin pågår ett ständigt utvecklings- och förnyelsearbete som har gjort svenska stålprodukter världsledande i sina områden. Industrins företag har en avgörande betydelse för många av regionernas orter. För att bibehålla den så viktiga konkurrenskraften fokuserar Triple Steelix 2.0 sitt arbete framför allt på tre centrala utvecklingsområden: 1) optimering av industrins hela värdekedja. 2) förbättringar och affärsutveckling i resurs- och energieffektivisering. 3) attraktivitet och kompetensutveckling inom regionerna. Triple Steelix 2.0 finansieras och stöds idag av VINNOVA, Region Dalarna, Region Gävleborg, Länsstyrelsen i Västmanland, kommuner, företag och högskolorna i Bergslagen.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT